xông đất năm 2023 tuổi kỷ mùi


Theo tay nghề dân gian lận, khi lựa chọn người xông khu đất nên lựa chọn người dân có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia công ty. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần được tương sinh với những người cơ. Các tuổi hạc tại đây phù phù hợp với Gia công ty nhằm xông khu đất nhập đầu xuân năm mới mới:


Các tuổi hạc xông khu đất TỐT với những người tuổi hạc Kỷ Mùi nhập năm Qúy Mão 2023 là:

Đinh Hợi 1947 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Kỷ Mão 1999 (Khá), Kỷ Hợi 1959 (Khá), Mậu Thân 1968 (Khá), Đinh Tỵ 1977 (Khá), Canh Ngọ 1990 (Khá), Mậu Dần 1998 (Khá), Bính Tuất 1946 (Trung bình), Qúy Hợi 1983 (Trung bình)

Bạn đang xem: xông đất năm 2023 tuổi kỷ mùi

Các tuổi hạc xông khu đất XẤU với những người tuổi hạc Kỷ Mùi nhập năm Qúy Mão 2023 là:

Ất Mùi 1955 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Qúy Mão 1963 (Xấu), Nhâm Tuất 1982 (Xấu), Nhâm Dần 1962 (Xấu), Bính Thân 1956 (Xấu), Mậu Ngọ 1978 (Xấu), Tân Dậu 1981 (Xấu)

Xem tuoi đoạn dat đoạn nhaXem tuổi hạc xông khu đất, xông nhà

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC


1. Người xông khu đất sinh vào năm 1947 (Đinh Hợi - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Đinh ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Kỷ của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Đinh ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mùi của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 17/20 (Tốt)

2. Người xông khu đất sinh vào năm 1991 (Tân Mùi - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Tân ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Kỷ của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Tân ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Mùi ko xung không khớp nhau với địa chi Mùi của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

3. Người xông khu đất sinh vào năm 1999 (Kỷ Mão - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Kỷ ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Kỷ của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Kỷ ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Mão đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mùi của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Mão ko xung không khớp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

4. Người xông khu đất sinh vào năm 1959 (Kỷ Hợi - mệnh Mộc)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Mộc tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Mộc sinh Hỏa => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Mộc xung tự khắc với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Kim tự khắc Mộc => Không tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Kỷ ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Kỷ của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Kỷ ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mùi của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

5. Người xông khu đất sinh vào năm 1968 (Mậu Thân - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Mậu ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Kỷ của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Mậu ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Thân ko xung không khớp nhau với địa chi Mùi của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Thân ko xung không khớp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Xem thêm: bài 15 văn minh văn lang âu lạc

6. Người xông khu đất sinh vào năm 1977 (Đinh Tỵ - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Đinh ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Kỷ của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Đinh ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Tỵ ko xung không khớp nhau với địa chi Mùi của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Tỵ ko xung không khớp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

7. Người xông khu đất sinh vào năm 1990 (Canh Ngọ - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Canh ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Kỷ của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Canh ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Ngọ đạt Lục Hợp (Ngọ hợp ý Mùi) với địa chi Mùi của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Ngọ phạm Tứ Hành Xung (Tý - Ngọ - Mão - Dậu) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Không tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Người xông khu đất sinh vào năm 1998 (Mậu Dần - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Mậu ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Kỷ của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Mậu ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Dần ko xung không khớp nhau với địa chi Mùi của gia công ty. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Dần ko xung không khớp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

9. Người xông khu đất sinh vào năm 1946 (Bính Tuất - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thổ tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Bính ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Kỷ của gia công ty. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Bính ko xung tự khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Tuất phạm Tứ Hành Xung (Thìn - Tuất - Sửu - Mùi) và phạm Tương hình (Sửu - Tuất - Mùi kháng nhau) với địa chi Mùi của gia công ty. => Không tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Tuất đạt Lục Hợp (Mão hợp ý Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

10. Người xông khu đất sinh vào năm 1983 (Qúy Hợi - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy xung tự khắc với 5 hành Hỏa của gia công ty vì như thế Thủy tự khắc Hỏa => Không tốt
- Ngũ hành tuổi hạc xông ngôi nhà là Thủy tương sinh với 5 hành Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Qúy tương sinh với thiên can Kỷ của gia công ty. => Rất tốt
- Thiên can tuổi hạc xông ngôi nhà là Qúy tương sinh với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mùi của gia công ty. => Rất tốt
- Địa chi tuổi hạc xông ngôi nhà là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 12/20 (Trung bình)

Xem thêm: giải sách giáo khoa tiếng anh lớp 7 kết nối tri thức

Hướng dẫn Xem tuổi hạc Xông đất

Xông khu đất đầu xuân năm mới là tục lệ lâu lăm của những người Việt từng cơ hội Tết cho tới xuân về, với ý niệm rằng trong thời gian ngày mồng Một Tết nếu như từng việc xẩy ra trơn tuột, suôn sẻ thì cả năm cơ cũng rất được bình an, chất lượng tốt lành lặn, thao tác làm việc gì rồi cũng thuận tiện. Chính nên là, việc lựa lựa chọn tuổi hạc, lựa chọn người xông ngôi nhà, xông khu đất vẫn trở thành thông dụng.

Theo truyền thống lâu đời, người được lựa chọn nên thỏa mãn nhu cầu những chi tiêu chí: với đạo đức nghề nghiệp đàng hoàng, hạnh phúc, rộng thoải mái, niềm hạnh phúc, thành công, đang được ăn nên thực hiện rời khỏi thì sẽ càng chất lượng tốt và một nhân tố cần thiết là phù hợp với tuổi hạc của gia chủ.