xỉu up xỉu down

'Xỉu up xỉu down' is a saying expressing surprise at an sự kiện, or a certain emotion that makes one "faint". For example, it can be used in the following case:
- Chàng trai tê liệt đẹp mắt trai quá, thối anh ấy còn nháy đôi mắt với tao! Xỉu up xỉu down luôn luôn á.(That guy is sánh handsome, he even winks at me! I fainted!)
it means that the fact that the handsome guy winks at him makes the heart sánh hot, makes the emotions soar to tướng the point of fainting.

Bạn đang xem: xỉu up xỉu down

xỉu lên xỉu xuống. biểu diễn mô tả xúc cảm ở tầm mức phỏng cao:
có thể là mô tả nét đẹp tột phỏng ,,,,,, " -con chó Trắng nhỏ xinh quá, nom thấy nhưng mà cưng xỉu lên xỉu xuống luôn luôn, nó đáng yêu quá thực hiện trái tim tôi tan chảy.
xúc cảm tột phỏng ,,,,,,,,, ":
-chỉ một phen được gặp gỡ thần tượng thôi là tao mãn nghuyện lắm rồi, khi tê liệt tao hí hửng đến mức độ xỉu lên xỉu xuống tổn thất.
hoặc cũng hoàn toàn có thể là chỉ về sức mạnh ko đảm bảo chất lượng,,,,:
- con cái bé nhỏ nom vậy nhưng mà sức mạnh yếu hèn như sên, xỉu lên xỉu xuống trong cả thôi ( xỉu =ngất lên đường trong thời điểm tạm thời,)

@SaiGonPop Nó là 1 lời nói hí hửng của người trẻ tuổi. Có nghĩa là:
Vui / Ảm Đạm quá nên ngất xỉu, sau thời điểm tỉnh mới lớn nối tiếp xỉu 😆
"Xỉu" là chữ cần thiết vô câu, up / down chia sẻ thêm vô mang lại hí hửng thôi. Dường như còn có:
Xỉu lên xỉu xuống
Xỉu ngang xỉu dọc
Xỉu đứng xỉu ngồi

Xem thêm: c2h50h ra ch3cooh

xỉu lên xỉu xuống =)))
nói công cộng là xỉu tuy nhiên là 1 cơ hội rằng quá lên

[News] Hey you! The one learning a language! Do you know how to tướng improve your language skills❓ All you have to tướng vì thế is have your writing corrected by a native speaker!With HiNative, you can have your writing corrected by both native speakers and AI 📝✨. Sign up