we re best friends as we have a

Đáp án D

Bạn đang xem: we re best friends as we have a

Kiến thức về loại từ

Dấu hiệu nhận biết: interest là danh kể từ nên trước nó cần thiết điền 1 tính từ

A. passion /'pæən/ (n): đam mê

B. passionately /'pæənətli/ (adv): một cơ hội say đắm, sức nóng tình; nồng sức nóng, mạnh mẽ và uy lực, rất

C. passionless /'pæənləs/ (a): ko say sưa, ko nồng thắm, ko nồng sức nóng, ko thiết tha

D. passionate /'pæənət/ (a): say đắm, nồng nàn; nồng sức nóng, thiết tha

Tạm dịch: Chúng tôi là bạn tri kỷ vày công ty chúng tôi đem cũng sở trường nồng sức nóng với âm thanh.

Câu 3:

Mai: "How fashionable a pair of trainers you have!”

Nam: "_________________."

Xem thêm: truy vấn cơ sở dữ liệu là gì

A. Do you want to tướng know where I bought them?

B. Thanks for your compliment.

C. I know it's fashionable.

D. Yes, of course.

Xem thêm: viết đoạn văn nêu tình cảm cảm xúc của em về cảnh vật quê hương