vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Câu hỏi:

10/06/2020 99,859

Đáp án: A

Bạn đang xem: vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Ảnh rộng lớn vội vàng 3 lượt vật và trái chiều với vật nên k = -3.

Theo công thức thấu kính và công thức số phóng đại:

1f=1d+1d'  k=-d'd=A'B'¯AB¯=-3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một vật sáng sủa AB đăt vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ. Gọi khoảng cách kể từ vật cho tới thấu kính là d, thấu kính đem chi tiêu cự f

Khi f < d < 2f, hình họa của vật qua quýt thấu kính là?

A. Hình ảnh thiệt, trái chiều và to hơn vật

B. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật

C. Hình ảnh ảo, trái chiều và nhỏ rộng lớn vật

D. Hình ảnh thiệt, nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật.

Câu 2:

Một thấu kính quy tụ có tính tụ +5 dp. Thấu kính này là

A. Thấu kính phân kì đem chi tiêu cự -5cm

B. Thấu kính phân kì đem chi tiêu cự -20cm

C. Thấu kính quy tụ đem chi tiêu cự 5cm

D. Thấu kính quy tụ đem chi tiêu cự 20cm

Câu 3:

Vật sáng sủa AB bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ có tính tụ 2dp và cơ hội thấu kính một khoảng chừng 25cm. Khoảng cơ hội kể từ hình họa A’B’ của AB cho tới thấu kính là

A. 25cm

B. 35cm

C. 60cm

Xem thêm: soạn bài cây tre việt nam lớp 6 tập 1 ngắn

D. 50cm

Câu 4:

Một vật sáng sủa AB bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ. Gọi khoảng cách kể từ vật cho tới thấu kính là d, thấu kính đem chi tiêu cự f.

Khi d > 2f, hình họa của vật qua quýt thấu kính là

A. Hình ảnh thiệt, nằm trong chiều và to hơn vật

B. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật

C. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều và to hơn vật

D. Hình ảnh thiệt, trái chiều và nhỏ rộng lớn vật

Câu 5:

Một vật sáng sủa AB bịa đặt vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính quy tụ. Gọi khoảng cách kể từ vật cho tới thấu kính là d, thấu kính đem chi tiêu cự f.

Khi 0 < d < f, hình họa của vật qua quýt thấu kính là?

A. Hình ảnh thiệt, nằm trong chiều và to hơn vật.

B. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật.

C. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều và to hơn vật.

D. Hình ảnh thiệt, nằm trong chiều và nhỏ rộng lớn vật.

Câu 6:

Đặt vật sáng sủa cao 2cm trước thấu kính phân kì đem chi tiêu cự -12cm, cơ hội thấu kính một quãng 12cm. Hình ảnh của vật qua quýt thấu kính là

A. Hình ảnh thiệt, trái chiều và cơ hội thấu kính 6cm.

B. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều với vật và cơ hội thấu kính 12cm.

C. Hình ảnh ảo, nằm trong chiều với vật và cao 1cm.

Xem thêm: hồng cầu thấp có nguy hiểm không

D. Hình ảnh thiệt, trái chiều với vật và cao 1cm.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK