unit 2 lớp 11 writingLời giải bài bác tập luyện Unit 2 lớp 11 Writing trang 24 vô Unit 2: The generation gap Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản thực hiện bài bác tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 2.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: unit 2 lớp 11 writing

1 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Complete the notes using the sentences (A-D) in the box (Làm việc theo gót cặp. Hoàn trở nên những chú giải bằng phương pháp dùng những câu (A-D) vô hộp)

A. The gap between teenagers and parents may become wider.

B. Too much screen time is bad for teenagers’ health.

C. Too much screen time can damage eyesight, reduce sleep time, and cause weight gain.

D. Teenagers may think their parents are not fair lớn them.

Tiếng Anh 11 Unit 2 Writing (trang 24) | Tiếng Anh 11 Global Success

Đáp án:

1. B

2. C             

3. A             

4. D

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

NÊN:

KHÔNG NÊN:

Lý tự 1: Thanh thiếu hụt niên đem không nhiều thời hạn nhằm thực hiện bài bác tập luyện về căn nhà.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu hụt niên dành riêng rất nhiều thời hạn nhằm coi đoạn Clip trực tuyến, đánh giá phương tiện đi lại truyền thông xã hội hoặc nghịch tặc trò nghịch tặc bên trên PC.

Lý tự 2: Khoảng cơ hội đằm thắm thanh thiếu hụt niên và phụ thân u hoàn toàn có thể trở thành rộng lớn rộng lớn.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể cho là phụ thân u của mình ko vô tư với chúng ta.

Lý tự 1: Chất lượng thời hạn bên trên màn hình hiển thị cần thiết rộng lớn con số.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể học tập được rất nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích và tài năng quan trọng trải qua những trò nghịch tặc và đoạn Clip dạy dỗ trực tuyến.

Lý tự 2: Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị rất có hại cho sức khỏe mang lại sức mạnh của thanh thiếu hụt niên.

Ví dụ / Sự khiếu nại / Giải thích:

Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị hoàn toàn có thể thực hiện lỗi thị giác, hạn chế thời hạn ngủ và khiến cho tăng cân nặng.

Quảng cáo

2 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Read an opinion essay and match each paragraph with the correct mô tả tìm kiếm (Đọc một bài bác luận chủ ý ​​và nối từng đoạn với tế bào mô tả chủ yếu xác)

A. Second reason for supporting this view with examples and facts

B. Conclusion summarising the writer's point of view

C. First reason for supporting this view with examples and facts

D. Introduction lớn the issue and the writer’s point of view

SHOULD PARENTS STRICTLY LIMIT TEENAGERS’ SCREEN TIME?

1. ______ Many teenagers nowadays spend too much time on digital devices. I firmly believe that parents should strictly limit their screen time for two reasons.

2. ______First of all, teenagers who spend a lot of time on screens are fess likely lớn finish their homework. If parents limit their screen time, teenagers will have more time not only for learning, but also for outdoor activities.

3. ______ In addition, too much screen time is bad for teenagers’ health. Looking at a computer or điện thoại thông minh screen for a long time can damage their eyesight and cause headaches. Too much screen time may also lead lớn sleep and weight problems.

4. ______ In conclusion, I think that parents need lớn control the time their teenage children spend on digital devices. This will ensure that their children have time for homework and outdoor activities, and will protect children’s health.

Quảng cáo

Đáp án:

1. D   

2. C   

3. A   

Xem thêm: trong chiến đấu, động tác vọt tiến thường được vận dụng trong trường hợp nào?

4. B

Hướng dẫn dịch:

CHA MẸ CÓ NÊN HẠN CHẾ HẠN CHẾ THỜI GIAN XEM MÀN HÌNH CỦA THANH THIẾU NIÊN KHÔNG?

1. Giới thiệu yếu tố và ý kiến của những người viết

Nhiều thanh thiếu hụt niên ngày này dành riêng rất nhiều thời hạn cho những vũ trang chuyên môn số. Tôi tin yêu chắc chắn là những bậc phụ thân u nên giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ trang của mình vì thế nhị nguyên nhân.

2. Lý tự trước tiên nhằm tương hỗ quan lại điểm đó với những ví dụ và sự kiện

Trước không còn, những thanh thiếu hụt niên để nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị được nghĩ rằng đem năng lực hoàn thiện bài bác tập luyện về căn nhà. Nếu phụ thân u giới hạn thời hạn coi màn hình hiển thị, thanh thiếu hụt niên sẽ sở hữu được nhiều thời hạn rộng lớn không chỉ là mang lại việc học tập mà còn phải cho những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên.

3. Lý tự loại nhị nhằm tương hỗ quan lại điểm đó vị những ví dụ và sự kiện

Ngoài rời khỏi, dành riêng rất nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị rất có hại cho sức khỏe mang lại sức mạnh của thanh thiếu hụt niên. Nhìn vô màn hình hiển thị PC hoặc Smartphone lanh lợi vô thời hạn nhiều năm hoàn toàn có thể thực hiện lỗi thị giác và khiến cho làm cho đầu đau. Quá nhiều thời hạn bên trên màn hình hiển thị cũng hoàn toàn có thể kéo đến những yếu tố về giấc mộng và trọng lượng.

4. Kết luận tóm lược ý kiến của những người viết

Tóm lại, tôi cho là phụ thân u cần thiết trấn áp thời hạn con cháu chúng ta giành cho những vũ trang chuyên môn số. Vấn đề này tiếp tục đảm nói rằng con cháu của mình đem thời hạn thực hiện bài bác tập luyện về căn nhà và những hoạt động và sinh hoạt ngoài thiên nhiên, đôi khi tiếp tục bảo đảm an toàn sức mạnh của con trẻ.

3 (trang 24 Tiếng Anh 11 Global Success): Write an opinion essay (120-150 words) stating the opposite view. (Viết một bài bác luận (120-150 từ) nêu ý kiến ngược lại)

Gợi ý:

Digital devices play an essential part of teenagers’ lives nowadays. I strongly believe that parents should not strictly limit their screen time for the following reasons.

First of all, I think that by limiting the use of technology, parents will also limit what teens can benefit from it. In fact, teenagers can learn a lot of useful knowledge and necessary skills through online educational games and videos.

In addition, when teenagers’ screen time is strictly controlled by their parents, the gap between parents and children may become wider. Teenagers may think that their parents are very mean and not fair lớn them, and may refuse lớn talk lớn them.

In conclusion, I believe that it is not a good idea for parents lớn strictly limit their teenagers’ screen time. Teens can benefit from screen activities that encourage learning and parents can develop a better relationship with their  children if they don’t control the time spent on electronic devices. 

Hướng dẫn dịch:

Các vũ trang chuyên môn số đóng góp 1 phần quan trọng nhất vô cuộc sống thường ngày của thanh thiếu hụt niên ngày này. Tôi thực sự tin yêu rằng những bậc phụ thân u tránh việc giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ trang của tớ vì thế những nguyên nhân sau.

Trước không còn, tôi cho là bằng phương pháp giới hạn dùng technology, phụ thân u cũng tiếp tục giới hạn những gì thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể tận hưởng kể từ nó. Trên thực tiễn, thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể học tập được thật nhiều kiến thức và kỹ năng hữu ích và tài năng quan trọng trải qua những trò nghịch tặc và đoạn Clip dạy dỗ trực tuyến.

Ngoài rời khỏi, Khi thời hạn dùng vũ trang của thanh thiếu hụt niên bị phụ thân u trấn áp nghiêm ngặt, khoảng cách đằm thắm phụ thân u và con cháu hoàn toàn có thể trở thành rộng lớn rộng lớn. Thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể cho là phụ thân u của mình thiếu thẩm mỹ tính và ko vô tư với chúng ta, và hoàn toàn có thể kể từ chối thì thầm với chúng ta.

Tóm lại, tôi tin yêu rằng tránh việc nhằm phụ thân u giới hạn nghiêm nhặt thời hạn dùng vũ trang của thanh thiếu hụt niên. Thanh thiếu hụt niên hoàn toàn có thể tận hưởng kể từ những hoạt động và sinh hoạt bên trên màn hình hiển thị nhằm khuyến nghị học hành và phụ thân u hoàn toàn có thể trở nên tân tiến quan hệ đảm bảo chất lượng rộng lớn với con cháu nếu như chúng ta ko trấn áp thời hạn giành cho những vũ trang năng lượng điện tử.

Lời giải bài bác tập luyện Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 2

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Getting Started (trang 18, 19)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Language (trang 19, đôi mươi, 21)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Reading (trang 21, 22)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Speaking (trang 22, 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Listening (trang 23)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Communication and Culture (trang 25, 26)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Looking Back (trang 26, 27)

 • Tiếng Anh 11 Unit 2 Project (trang 27)

Xem thêm thắt điều giải bài bác tập luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem thêm thắt những tư liệu canh ty học tập đảm bảo chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài bác tập luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề đua Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 đem đáp án
 • 600 bài bác tập luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới nhất năm 2021 đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành cho nhà giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: c2h50h ra ch3cooh

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-2-relationships.jspGiải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học