unit 11 lớp 12 writingUnit 11: Books

D. Writing (Trang 124-125 SGK Tiếng Anh 12)

Writing a book report (Viết report về một cuốn sách)

Bạn đang xem: unit 11 lớp 12 writing

Task 1. Below are questions you have to tướng answer when writing a report on a book, but ... . (Dưới đấy là những thắc mắc các bạn cần vấn đáp Lúc viết lách report về một cuốn sách, tuy nhiên bọn chúng đã biết thành chuẩn bị lộn xộn. Làm việc với bạn làm việc. Đặt những thắc mắc bên dưới những nhan đề đích thị.)

Gợi ý:

Quảng cáo

HEADINGS

General introduction

  7. What is the title of the book?

  4. Who is the author?

  9. What type of book is it?

Summary of the book's content

  2. Where is the book set?

  5. What is the main theme of the story?

  6. Who are the main characters?

  8. What is the plot of the story?

Conclusion

  1. What was your opinion of the book?

  3. Would you recommend the book?

Task 2. Work in pairs. Ask and answer the above questions about a book you have just read. (Làm việc bám theo cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc bên trên về cuốn sách các bạn một vừa hai phải gọi.)

Gợi ý:

Quảng cáo

A: Have you read a book lately?

B: Oh, yes.

A: What's the title of the book?

B: "The Sea Wolf".

A: Who's the author?

B: Jack London.

Xem thêm: nêu dấu hiệu nhận biết câu khiến

A: What type of book is it?

B: A novel on love and violence.

A: Where is the book set?

B: On a pirate's ship on the Pacific Ocean.

A: What's the main theme of the book?

B: Cruelty, Strength and Love.

A: What are the main characters?

B: Wolf Larsen, a cruel captain, Van Weyden and Maud Brewster.

A: What's your opinion on the book?

B: It's an interesting book.

Task 3. Write a report on the book you have read recently based on the results of Tasks 1 and 2. (Viết bạn dạng report về cuốn sách em mới nhất gọi mới gần đây phụ thuộc vào thành quả của Bài luyện 1 và 2.)

Gợi ý:

Quảng cáo

Recently I've read a book "The Sea Wolf" by Jack London. It's a novel. The story is phối on a sealer owned by a cruel and strong captain. Wolf Larsen with two other characters, Van Weyden, a literature reseacher and a woman writer Maud Brewster. Through the whole story, it can be said the true love and charity can defeat the cruelty. In a word; the true love always wins. This book is a very interesting novel which evokes in our depth a human feeling about the strength of love.

Xem thêm thắt những bài bác biên soạn, giải bài bác luyện Tiếng Anh lớp 12 Unit 11 khác:

 • Unit 11: Books
 • A. Reading (trang 118-119-120-121 SGK Tiếng Anh 12) Before you read. Work in pairs. Ask each other the following questions. 1. Do you often ...

 • B. Speaking (trang 122 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Work in pairs. Complete the following conversation and practise reading it. Task 2. Work in pairs. ...

 • C. Listening (trang 123-124 SGK Tiếng Anh 12) Before you listen. Work in pairs. Your partner has just read an .... Task 1. Circle the correct answer ...

 • D. Writing (trang 124-125 SGK Tiếng Anh 12) Task 1. Below are questions you have to tướng answer when writing a report on a book, but they ... Task 2. Work in pairs. ...

 • E. Language Focus (trang 126-127 SGK Tiếng Anh 12) Exercise 1. Rewrite the sentences in the passive. Exercise 2. Following is a conversation between ...

 • Từ vựng Unit 11

 • Ngữ pháp Tiếng Anh 12 Unit 0:

 • Bài luyện trắc nghiệm Unit 0: Đề 1

  Xem thêm: video màng trinh con gái

Xem thêm thắt tư liệu hùn học tập chất lượng môn Tiếng Anh lớp 12 hoặc khác:

 • 960 bài bác luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 12 sở hữu đáp án
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 12 năm 2021 - 2022 sở hữu đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề ganh đua, bài bác giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


unit-11-books.jsp