tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1990 năm 2023


Theo tay nghề dân gian ngoan, khi lựa chọn người xông khu đất nên lựa chọn người dân có Thiên can, Địa chi, Ngũ hành tương sinh với Gia mái ấm. Đồng thời Thiên can, Địa chi, Ngũ hành của năm 2023 cũng cần được tương sinh với những người bại liệt. Các tuổi tác tại đây phù phù hợp với Gia mái ấm nhằm xông khu đất nhập đầu xuân năm mới mới:


Các tuổi tác xông khu đất TỐT với những người tuổi tác Canh Ngọ nhập năm Qúy Mão 2023 là:

Ất Mùi 1955 (Tốt), Tân Mùi 1991 (Khá), Canh Tuất 1970 (Khá), Tân Hợi 1971 (Khá), Đinh Hợi 1947 (Khá), Bính Tuất 1946 (Khá), Nhâm Dần 1962 (Khá), Đinh Mùi 1967 (Khá), Kỷ Mùi 1979 (Khá), Giáp Tuất 1994 (Khá)

Bạn đang xem: tuổi xông nhà cho gia chủ sinh năm 1990 năm 2023

Các tuổi tác xông khu đất XẤU với những người tuổi tác Canh Ngọ nhập năm Qúy Mão 2023 là:

Bính Thân 1956 (Xấu), Giáp Ngọ 1954 (Xấu), Qúy Tỵ 1953 (Xấu), Nhâm Thìn 1952 (Xấu), Giáp Thân 1944 (Xấu), Qúy Mùi 1943 (Xấu), Kỷ Sửu 1949 (Xấu), Mậu Tuất 1958 (Xấu), Kỷ Dậu 1969 (Xấu), Đinh Mão 1987 (Xấu)

Xem tuoi đoạn dat đoạn nhaXem tuổi tác xông khu đất, xông nhà

PHÂN TÍCH QUAN HỆ XUNG KHẮC


1. Người xông khu đất sinh vào năm 1955 (Ất Mùi - mệnh Kim)

- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Kim tương sinh với 5 nhân tố Thổ của gia mái ấm vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Kim ko sinh, ko tương khắc với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Kim hòa Kim => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Ất tương phù hợp với thiên can Canh của gia mái ấm. => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Ất tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ thích hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia mái ấm. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 16/20 (Tốt)

2. Người xông khu đất sinh vào năm 1991 (Tân Mùi - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Thổ ko sinh, ko tương khắc với 5 nhân tố Thổ của gia mái ấm vì như thế Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Tân ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Canh của gia mái ấm. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Tân ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ thích hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia mái ấm. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 15/20 (Khá)

3. Người xông khu đất sinh vào năm 1970 (Canh Tuất - mệnh Kim)

- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Kim tương sinh với 5 nhân tố Thổ của gia mái ấm vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Kim ko sinh, ko tương khắc với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Kim hòa Kim => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Canh ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Canh của gia mái ấm. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Canh ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Tuất đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia mái ấm. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Tuất đạt Lục Hợp (Mão thích hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 14/20 (Khá)

4. Người xông khu đất sinh vào năm 1971 (Tân Hợi - mệnh Kim)

- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Kim tương sinh với 5 nhân tố Thổ của gia mái ấm vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Kim ko sinh, ko tương khắc với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Kim hòa Kim => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Tân ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Canh của gia mái ấm. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Tân ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Hợi ko xung không khớp nhau với địa chi Ngọ của gia mái ấm. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

5. Người xông khu đất sinh vào năm 1947 (Đinh Hợi - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Thổ ko sinh, ko tương khắc với 5 nhân tố Thổ của gia mái ấm vì như thế Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Đinh ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Canh của gia mái ấm. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Đinh ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Hợi ko xung không khớp nhau với địa chi Ngọ của gia mái ấm. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Hợi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Xem thêm: vết khâu tầng sinh môn bị hở có tự lành được không

6. Người xông khu đất sinh vào năm 1946 (Bính Tuất - mệnh Thổ)

- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Thổ ko sinh, ko tương khắc với 5 nhân tố Thổ của gia mái ấm vì như thế Thổ hòa Thổ => Chấp nhận được
- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Thổ tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Bính trực xung với thiên can Canh của gia mái ấm. => Không tốt
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Bính trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Tuất đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia mái ấm. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Tuất đạt Lục Hợp (Mão thích hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

7. Người xông khu đất sinh vào năm 1962 (Nhâm Dần - mệnh Kim)

- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Kim tương sinh với 5 nhân tố Thổ của gia mái ấm vì như thế Thổ sinh Kim => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Kim ko sinh, ko tương khắc với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Kim hòa Kim => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Nhâm ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Canh của gia mái ấm. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Nhâm ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Dần đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia mái ấm. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Dần ko xung không khớp nhau với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

8. Người xông khu đất sinh vào năm 1967 (Đinh Mùi - mệnh Thủy)

- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Thủy xung tương khắc với 5 nhân tố Thổ của gia mái ấm vì như thế Thổ tương khắc Thủy => Không tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Thủy tương sinh với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Thủy sinh Kim => Rất tốt
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Đinh ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Canh của gia mái ấm. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Đinh ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ thích hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia mái ấm. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

9. Người xông khu đất sinh vào năm 1979 (Kỷ Mùi - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Hỏa tương sinh với 5 nhân tố Thổ của gia mái ấm vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Hỏa xung tương khắc với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Hỏa tương khắc Kim => Không tốt
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Kỷ ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Canh của gia mái ấm. => Chấp nhận được
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Kỷ ko xung tương khắc, ko tương phù hợp với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Chấp nhận được
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Mùi đạt Lục Hợp (Ngọ thích hợp Mùi) với địa chi Ngọ của gia mái ấm. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Mùi đạt Tam Hợp (Hợi - Mão - Mùi) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

10. Người xông khu đất sinh vào năm 1994 (Giáp Tuất - mệnh Hỏa)

- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Hỏa tương sinh với 5 nhân tố Thổ của gia mái ấm vì như thế Hỏa sinh Thổ => Rất tốt
- Ngũ hành tuổi tác xông mái ấm là Hỏa xung tương khắc với 5 nhân tố Kim của năm Qúy Mão vì như thế Hỏa tương khắc Kim => Không tốt
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Giáp trực xung với thiên can Canh của gia mái ấm. => Không tốt
- Thiên can tuổi tác xông mái ấm là Giáp trực xung với thiên can Qúy của năm Qúy Mão. => Không tốt
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Tuất đạt Tam Hợp (Dần - Ngọ - Tuất) với địa chi Ngọ của gia mái ấm. => Rất tốt
- Địa chi tuổi tác xông mái ấm là Tuất đạt Lục Hợp (Mão thích hợp Tuất) với địa chi Mão của năm Qúy Mão. => Rất tốt
Tổng điểm: 13/20 (Khá)

Xem thêm: từ thế kỉ x đến thế kỉ xix nền giáo dục khoa cử của đại việt có điểm gì nổi bật

Hướng dẫn Xem tuổi tác Xông đất

Xông khu đất đầu xuân năm mới là tục lệ lâu lăm của những người Việt từng thời điểm Tết cho tới xuân về, với ý niệm rằng trong thời gian ngày mồng Một Tết nếu như từng việc xẩy ra láng, như ý thì cả năm bại liệt cũng rất được bình an, chất lượng lành lặn, thao tác gì rồi cũng tiện nghi. Chính nên là, việc lựa lựa chọn tuổi tác, lựa chọn người xông mái ấm, xông khu đất vẫn trở thành thông dụng.

Theo truyền thống lịch sử, người được lựa chọn nên đáp ứng nhu cầu những xài chí: đem đạo đức nghề nghiệp lối hoàng, sung sướng, thoáng rộng, niềm hạnh phúc, thành công, đang được ăn nên thực hiện rời khỏi thì sẽ càng chất lượng và một nhân tố cần thiết là phù hợp với tuổi tác của gia chủ.