từ các số 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau

Câu hỏi:

18/06/2019 70,019

Mỗi số cần thiết lập ứng với cùng một chỉnh thích hợp chập 3 của 6 phần tử

Bạn đang xem: từ các số 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 3 chữ số đôi một khác nhau

Nên số những số thỏa mãn nhu cầu là:    số.

→Đáp án C.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho tụ họp A={0;1;2;3;4;5}. cũng có thể lập từng nào số bất ngờ chẵn với 4 chữ số không giống nhau?

A. 752

B. 160

C. 156

D. 240

Câu 2:

Từ những số 0,1,2,3,4,5 rất có thể lập được từng nào số bất ngờ nhưng mà từng số với 6 chữ số không giống nhau và chữ số 2 đứng cạnh chữ số 3?

A. 192

B. 202

C. 211

D. 180

Câu 3:

Có từng nào chữ số chẵn bao gồm tứ chữ số song một không giống nhau được lập kể từ những số 0;1;2;4;5;6;8 .

A: 420

B: 460

C: 500

Xem thêm: người ta tác dụng lực f có độ lớn 80n

D: 520

Câu 4:

Từ trăng tròn thắc mắc trắc nghiệm bao gồm 9 thắc mắc dễ dàng, 7 thắc mắc tầm và 4 thắc mắc khó khăn cần thiết lựa chọn ra 10 câu nhằm thực hiện đề đánh giá trắc nghiệm sao mang lại vô đề nên với đầy đủ cả phụ vương loại thắc mắc dễ dàng, tầm và khó khăn. Hỏi rất có thể lập được từng nào đề đánh giá như thế ?

A. 176451

B. 184756

C. 16756

D. 92378

Câu 5:

Từ những số 1, 2, 3, 4, 5, 6 lập được từng nào số tự động nhiên: Gồm 4 chữ số

A. 1296

B. 2089

C. 218

D. 1297

Câu 6:

Từ một group bao gồm 6 phái nam và 5 phái đẹp cần thiết lựa chọn ra 4 người vô cơ với tối thiểu một phái đẹp. Hỏi với từng nào cơ hội lựa chọn như thế ?

A. 75

B. 330

C. 315

Xem thêm: canh ngay xuan

D. 325

TÀI LIỆU VIP VIETJACK