truy vấn cơ sở dữ liệu là gì

Câu hỏi:

14/01/2022 35,111

A. Là một đối tượng người tiêu dùng với kĩ năng tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng nhập một CSDL quan liêu hệ 

Bạn đang xem: truy vấn cơ sở dữ liệu là gì

C. Là một dạng cỗ lọc;có kĩ năng tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng nhập một CSDL quan liêu hệ 

Đáp án chủ yếu xác

D. Là đòi hỏi máy triển khai mệnh lệnh gì đó

Truy vấn hạ tầng tài liệu là truy vấn tế bào miêu tả những tài liệu và thiết đặt điều những tiêu chuẩn nhằm hệ quản ngại trị CSDL tương thích. Nói cách tiếp, bại là 1 trong dạng cỗ lọc;có kĩ năng tích lũy vấn đề từ rất nhiều bảng nhập một CSDL mối liên hệ.

Đáp án: C

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thao tác nào là tại đây ko là khai quật CSDL quan liêu hệ? 

A. Sắp xếp những phiên bản ghi 

B. Thêm phiên bản ghi mới 

C. Kết xuất báo cáo 

D. Xem dữ liệu

Câu 2:

Thao tác khai báo cấu tạo bảng bao gồm:

A. Khai báo độ dài rộng của trường 

B. Tạo link trong số những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và chỉ định và hướng dẫn loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 3:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn triển khai công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một trong những phiên bản ghi ko thoả mãn ĐK nhập CSDL

B. Thiết lập quan hệ trong số những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

C. Liệt kê tập dượt con cái những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện 

Xem thêm: tính chất đặc trưng của tập hợp

D. Định vị những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện

Câu 4:

Chức năng chủ yếu của biểu kiểu mẫu (Form) là: 

A. Tạo report tổng hợp số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

C. Thực hiện nay những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu mang đến bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo nên lập CSDL mối liên hệ tao triển khai thứu tự quá trình sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu nào là tại đây sai? 

A. Không thể tạo nên cơ chế coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể sử dụng dụng cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một tập dượt con cái những phiên bản ghi hoặc một trong những ngôi trường nhập một bảng 

C. Các hệ quản ngại trị CSDL mối liên hệ được chấp nhận tạo nên những biểu kiểu mẫu nhằm coi những phiên bản ghi 

Xem thêm: bài văn bài thơ về một việc làm tốt

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK