trường hợp nào sau đây

Câu hỏi:

18/06/2019 10,759

D. H2SO4 quánh + Na2CO3

Bạn đang xem: trường hợp nào sau đây

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

H2SO4 quánh, nguội không tính năng được với toàn bộ những sắt kẽm kim loại nằm trong group nào?

A. Al, Mg, Fe

B. Fe, Al, Cr

C. Ag, Cu, Au

D. Ag, Cu, Fe

Câu 2:

Dãy bao gồm toàn bộ những hóa học đều tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A. Fe3O4, BaCl2, Ag, Al, Cu(OH)2

B. Fe(OH)2, Na2CO3, Fe, CuO, NH3

C. CaCO3, Cu, Al(OH)3, MgO, Zn

D. Zn(OH)2, CaCO3, CuS, Al, Fe2O3

Câu 3:

Dung dịch H2SO4 loãng phản xạ được với toàn bộ những sắt kẽm kim loại nằm trong mặt hàng nào là sau đây?

A. Cu, Na

B. Ag, Zn

C. Mg, Al

D. Au, Pt

Câu 4:

H2SO4 đặc lạnh lẽo không tính năng với hóa học nào là sau đây?

Xem thêm: các tham số của hàm có thể là

A. Fe

B. NaCl rắn

C. Ag

D. Au

Câu 5:

Cho 14,5g láo lếu thích hợp Mg, Fe, Zn tính năng không còn với hỗn hợp H2SO4 loãng thấy bay rời khỏi 6,72 lít H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau phản xạ được lượng muối hạt khan  tạo nên là:

A. 34,3 g 

B. 43,3 g

C. 33,4 g

D. 33,8 g

Câu 6:

Nhóm sắt kẽm kim loại nào là tại đây không tính năng với H2SO4 loãng?

A. Zn, Al

B. Na, Mg

C. Cu, Hg

D. Mg, Fe

Câu 7:

Axit sufuric quánh, nguội hoàn toàn có thể đựng vào phía trong bình chứa chấp thực hiện bằng

A. Cu

B. Ag

C. Ca

Xem thêm: mẹo dân gian giúp trẻ nhanh biết đi

D. Al

TÀI LIỆU VIP VIETJACK