trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Câu hỏi:

03/08/2019 47,155

C. Thân rễ       

Bạn đang xem: trong thiên nhiên cây tre sinh sản bằng

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bào tử ở thực vật đem cỗ NST (NST)?

A. Lưỡng bội và tạo hình cây đơn bội

B. Đơn bội và tạo hình cây lưỡng bội

C. Đơn bội và tạo hình cây đơn bội

D. Lưỡng bội và tạo hình cây lưỡng bội

Câu 2:

Sinh sản vô tính ở thực vật là cây non được sinh rời khỏi đem quánh tính?

A. Giống cây u, đem sự phối hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

B. Giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

C. Giống cha mẹ, đem sự phối hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

D. Giống và không giống cây u, không tồn tại sự phối hợp thân thích uỷ thác tử đực và uỷ thác tử cái

Câu 3:

Sinh sản bởi vì dạ dày là dẫn đến thế kỷ mới từ?

A. Bào tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

B. Bào tử được đột biến vì thế vẹn toàn nhân ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

C. Bào tử được đột biến vì thế rời phân ở trộn uỷ thác tử thể của những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

Xem thêm: đi tiểu nhiều có ảnh hưởng đến nước ối không

D. Hợp tử được đột biến ở những thực vật đem đan xen mới bào tử thể và uỷ thác tử thể

Câu 4:

Xét những ngành thực vật sau:

(1) Hạt trần

(2) Rêu

(3) Quyết

(4) Hạt kín

Sinh sản bởi vì dạ dày đem ở

A. (1) và (2)       

B. (1) và  (4)

C. (2) và (3)       

D. (3) và (4)

Câu 5:

Xét những điểm lưu ý sau:

(1) Cá thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn hoàn toàn có thể dẫn đến con cái con cháu. Vì vậy, đảm bảo chất lượng vô tình huống tỷ lệ quần thể thấp

(2) Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định lăm le, không nhiều dịch chuyển, vì vậy quần thể trở nên tân tiến nhanh

(3) Tạo rời khỏi những thành viên mới nhất như thể nhau và như thể thành viên u về những điểm lưu ý di truyền

(4) Tạo rời khỏi con số con cái con cháu như thể vô một thời hạn ngắn

(5) Cho quy tắc tăng hiệu suất sinh đẻ vì thế ko nên tiêu hao tích điện mang đến việc tạo ra uỷ thác tử và thụ tinh

(6) Tạo rời khỏi mới con cái con cháu như thể nhau về mặt mũi DT nên đảm bảo chất lượng thế khi ĐK sinh sống thay cho đổi

Sinh sản vô tính đem những điểm lưu ý nào?

A. (1), (2), (3), (4) và (6)       

B. (3) và (5)

C. (1) và (2)       

Xem thêm: viết bài văn kể về một sự việc có thật liên quan đến nhân vật hoặc sự kiện lịch sử ngàn

D. (1), (2), (3), (4) và (5)