trong tam giác abc nếu có 2ha=hb+hc thì

Câu hỏi:

17/04/2023 7,544

A. 2sinA=1sinB+1sinC ;

Bạn đang xem: trong tam giác abc nếu có 2ha=hb+hc thì

Đáp án chủ yếu xác

B. 2sin A = sin B + sin C;

C. sin A = 2sin B + 2sin C;

2ha= hb ​+ hc​ 

4.SABCa=2.SABCb+2.SABCc

2a=1b+1c

Áp dụng quyết định lí sin tao có:

1sinB+1sinC=2Rb+2Rc=2R1b+1c=2R.2a=2sinA

Vậy 1sinB+1sinC=2sinA

Vậy nếu như sở hữu 2ha= hb ​+ hc​ thì: 2sinA=1sinB+1sinC

Vậy tao lựa chọn đáp án A.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đo chiều lâu năm của cái bàn học tập, một học viên ghi chép được kết quả: C = 118 ± 2 (cm). Sai số tỉ đối phép tắc đo cơ bằng

A. 2%;

B. 1,7%;

C. 5,9%;

Xem thêm: vẽ hình chiếu vuông góc của vật thể cho ở hình 9.12

D. 1,2%.

Câu 2:

Cho tam giác ABC có BC=6  , AC = 2 và AB=3+1. Hỏi nửa đường kính đàng tròn trặn nước ngoài tiếp tam giác ABC bằng bao nhiêu?

Câu 3:

Cho hình chữ nhật ABCD vẽ tam giá bán AEC vuông bên trên E. Chứng minh năm điểm A, B, C, D, nằm trong lệ thuộc một đàng tròn trặn.

Câu 4:

Cho thân phụ điểm A (1; 1); B (2; 0); C (3; 4). Viết phương trình đường thẳng liền mạch trải qua A và cơ hội đều nhì điểm B, C.

A. 4x – hắn – 3 = 0; 2x – 3y + 1 = 0;

B. 4x – hắn – 3 = 0; 2x + 3y + 1 = 0

C. 4x + hắn – 3 = 0; 2x – 3y + 1 = 0;

D. x – hắn = 0; 2x – 3y + 1 = 0.

Câu 5:

Khi đo chiều lâu năm của cái bàn học tập, một học viên ghi chép được kết quả: l = 158 ± 2 (cm). Sai số kha khá của phép tắc đo cơ bằng

A. 2%;

B. 1,7%;

C. 0,6%;

D. 1,3%.

Xem thêm: nhà nước phù nam ra đời vào khoảng thời gian nào

Câu 6:

Cho tam giác ABC sở hữu đường cao BH, AB = 40 centimet, AC = 58 cm, BC = 42 cm.

a) Tam giác ABC sở hữu cần tam giác vuông ko ? Vì sao?