trong một hệ sinh thái

Trong một hệ sinh thái xanh,

Bạn đang xem: trong một hệ sinh thái

A. vật hóa học và tích điện được truyền theo đuổi một chiều kể từ loại vật phát triển qua loa những bậc đủ chất cho tới môi trường xung quanh và ko được tái mét dùng.

B. tích điện được truyền theo đuổi một chiều kể từ loại vật phát triển qua loa những bậc đủ chất cho tới môi trường xung quanh và được loại vật phát triển tái mét dùng.

C. tích điện được truyền theo đuổi một chiều kể từ loại vật phát triển qua loa những bậc đủ chất cho tới môi trường xung quanh và ko được tái mét dùng.

D. vật hóa học và tích điện được truyền theo đuổi một chiều kể từ loại vật phát triển qua loa những bậc đủ chất cho tới môi trường xung quanh và được loại vật phát triển tái mét dùng.

Đáp án C

Xem thêm: soạn văn lớp 7 đi lấy mật

A, D sai vì như thế vật hóa học được tuần trả vô hệ sinh thái xanh chứ không hề cần được vận fake theo đuổi một chiều.
B sai vì như thế tích điện ko được loại vật phát triển tái mét dùng.
Vậy lựa chọn đáp án C.

Hoàng Giang đích rồi đó . 20/5/2016

. 21/05/2016

Nhật Trường tranhuunhattruong97 Vật hóa học Tuần Hoàn còn Năng lượng khg tuần tuần trả -đi 1 lèo cho tới điểm luôn luôn . 9/4/2015

. 10/04/2015

Nguyễn Thành Đạt B...tích điện nhưng mà các bạn abbcc . 9/4/2015

. 10/04/2015

Xem thêm: thai 20 tuan nang bao nhieu gram

Ab Cdef Ghikl đáp án C . 7/7/2014

. 08/07/2014

Kỷ niệm khó khăn quên moon xem xét lại đáp án chuồn ạ . 7/7/2014

. 08/07/2014