trình bày khái quát sự ra đời và tình hình chính trị kinh tế xã hội ấn độ thời vương triều mô gôn

Trình bày bao quát sự Thành lập và tình hình chủ yếu trị, kinh tế tài chính, xã hội chặn Độ thời Vương triều Mô gôn

703 28/11/2023

Câu căn vặn trang 32 Lịch sử 7: Trình bày bao quát sự Thành lập và tình hình chủ yếu trị, kinh tế tài chính, xã hội chặn Độ thời Vương triều Mô gôn.

Bạn đang xem: trình bày khái quát sự ra đời và tình hình chính trị kinh tế xã hội ấn độ thời vương triều mô gôn

Trả điều

* Hoàn cảnh đi ra đời: đầu thế kỉ XVI, người Hồi giáo tự động nhận là loại dõi Mông Cổ ở chặn Độ vẫn lật ụp Vương triều Đê-li, lập đi ra Vương triều Mô-gôn.

* Tình hình chủ yếu trị - kinh tế tài chính - xã hội:

Vương triều Hồi giáo Mô-gôn cải tiến và phát triển thịnh trị bên dưới thời gian trị vì thế của vua A-cơ-ba. Vua A-cơ-ba vẫn thực hành nhiều quyết sách tích vô cùng thực hiện mang lại xã hội ổn định ấn định, tổ quốc phát đạt, kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống đạt nhiều trở nên tựu mới nhất.

- Về chính trị: 

+ Cải cách bộ máy nhà nước từ Trung ương đến địa phương, phân chia giang sơn làm 15 tỉnh.

+ Thực hiện nay chế độ Quân chủ thường xuyên chế, vua trực tiếp chỉ định quan tiền lại các cấp.

+ Sửa đổi luật pháp.

- Về kinh tế:

+ Nhà nước thực hành nhiều quyết sách cải tiến và phát triển kinh tế tài chính, như: đo lường lại ruộng khu đất, ấn định lại nút thuế; thống nhất khối hệ thống đo lường…

+ Trong nông nghiệp, ngoài trồng lương bổng thực còn trồng hồ chi tiêu, mía, chàm,… 

Xem thêm: kí hiệu không chia hết

+ Thủ công nghiệp và thương nghiệp kế tiếp cải tiến và phát triển.

- Về xã hội:

+ Xây dượng khối hòa hợp dân tộc, giới hạn sự phân biệt sắc tộc,tôn giáo.

+ Ngăn chặn áp bức, bóc lột của quý tộc với những người dân.

+ Khuyến khích và cỗ vũ những sinh hoạt sáng tạo văn hóa, nghệ thuật

Xem tăng điều giải SGK Lịch sử lớp 7 Kết nối học thức, cụ thể khác: 

Bài 3: Khai thác, dùng và đảm bảo an toàn thiên nhiên

Bài 4: Khái quát lác về liên minh châu âu

Bài 5: Vị trí địa lí, điểm sáng ngẫu nhiên Châu Á

Xem thêm: soạn văn đồng tháp mười mùa nước nổi

Bài 6: Đặc điểm người ở, xã hội Châu Á

Bài 7: Bản vật dụng chủ yếu trị châu Á. Các điểm của châu Á

Bài 8: Thực hành: Tìm hiểu về những nền kinh tế tài chính rộng lớn Và kinh tế tài chính mới nhất nổi của châu Á