trên lá cây khí khổng phân bố ở

Chi tiết câu hỏi

 1. Thư viện thắc mắc đề thi
 2. Chi tiết câu hỏi

ID:31922

Bạn đang xem: trên lá cây khí khổng phân bố ở

Độ khó: Nhận biết

Trên lá cây, khí khổng phân bổ ở

A

phân tía ở mặt mũi bên trên, mặt mũi bên dưới, hoặc cả nhì mặt mũi tùy nằm trong từng loại cây.    

B

luôn luôn luôn phân bổ ở cả mặt mũi bên dưới và mặt mũi bên trên của lá.

Xem thêm: soạn bài các loài sống chung với nhau như thế nào ngắn nhất

C

chỉ phân bổ ở mặt mũi bên trên của lá.

D

chỉ phân bổ ở mặt mũi bên dưới của lá. 

Xem thêm: cắt tỉa tỉa lông mu nghệ thuật

Để coi điều giải cụ thể thắc mắc này bạn phải ĐK khoá học tập chứa chấp thắc mắc này.

Đề đua chứa chấp câu hỏi

 • Đề 2: Luyện tập luyện trao thay đổi nước ở thực vật - Phần 2
 • Đề đua - Ôn tập luyện về sinh lí thực vật - Đề 1
 • Đề 3: Luyện tập luyện về phần bay tương đối nước ở lá
 • Đề 1: Luyện tập luyện về trao thay đổi nước ở thực vật
 • Luyện tập luyện về quy trình bay tương đối nước qua chuyện lá
 • Đề 03: Luyện tập luyện về bay tương đối nước
 • Đề 03: Luyện tập luyện về bay tương đối nước
 • Đề 03: Luyện tập luyện về bay tương đối nước
 • Đề 1: Luyện tập luyện quy trình vận đem những hóa học nhập thân ái và bay tương đối nước ở lá
 • Đề 1: Luyện tập luyện quy trình trao thay đổi nước ở thực vật
 • Đề 3: Luyện tập luyện về bay tương đối nước
 • Đề 1: Luyện tập luyện về trao thay đổi nước ở thực vật
 • Đề 1: Luyện tập luyện về trao thay đổi nước ở thực vật

Khóa học tập chứa chấp câu hỏi

Câu căn vặn này không được dùng nhập khóa đào tạo và huấn luyện nào