trắc nghiệm tin học 11

Trọn cỗ 1500 Câu chất vấn trắc nghiệm Tin học tập 11 sách mới mẻ Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên đem đáp án cụ thể, đầy đầy đủ những cường độ nhận ra, thông hiểu, áp dụng sẽ hỗ trợ học viên lớp 11 ôn luyện trắc nghiệm Tin 11 kể từ cơ đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua Tin học tập 11.

Trắc nghiệm Tin học tập 11 (sách mới mẻ, đem đáp án)

Tóm tắt lý thuyết Tin học tập 11 sách mới mẻ Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo nên tiếp tục tóm lược nội dung từng bài học tập hoặc, cộc gọn gàng chung học viên lớp 11 nắm rõ kỹ năng và kiến thức trọng tâm Tin học tập 11 kể từ cơ học tập chất lượng tốt môn Tin học tập 11.

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin học 11

Lời giải bài bác luyện Tin học tập 11 hoặc, cộc gọn:

 • Giải sgk Tin học tập 11 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Giải sgk Tin học tập 11 Cánh diều

  Xem chi tiết

 • Giải sgk Tin học tập 11 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết
Lưu trữ: Trắc nghiệm Tin học tập 11 (sách cũ)

I/ Trắc nghiệm Tin 11 bám theo lịch trình SGK

Chương 1: Một số định nghĩa về xây dựng và ngôn từ lập trình

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 1: Khái niệm xây dựng và ngôn từ lập trình
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 2: Các bộ phận của ngôn từ lập trình

Chương 2: Chương trình đơn giản

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 3: Cấu trúc lịch trình
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 4: Một số loại tài liệu chuẩn
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 5: Khai báo biến
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu mệnh lệnh gán
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 7: Các giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra đơn giản
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, triển khai và hiệu chỉnh chương trình

Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10: Cấu trúc lặp

Chương 4: Kiểu tài liệu đem cấu trúc

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 11: Kiểu mảng
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 12: Kiểu xâu
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 13: Kiểu phiên bản ghi

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 14: Kiểu tài liệu tệp
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 15: Thao tác với tệp
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp

Chương 6: Chương trình con cái và xây dựng đem cấu trúc

 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 17: Chương trình con cái và phân loại
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 18: Ví dụ về phong thái viết lách và dùng lịch trình con cái
 • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 19: Thư viện lịch trình con cái chuẩn

II/ Trắc nghiệm Tin 11 Python

Chương 1: Một số định nghĩa về xây dựng và ngôn từ lập trình

 • Trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm xây dựng và ngôn từ xây dựng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Các bộ phận của ngôn từ xây dựng (có đáp án)

Chương 2: Chương trình đơn giản

 • Trắc nghiệm Bài 3: Cấu trúc lịch trình (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Một số loại tài liệu chuẩn chỉnh (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Khai báo thay đổi (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu mệnh lệnh gán (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Các giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra giản dị và đơn giản (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Soạn thảo, dịch, triển khai và hiệu chỉnh lịch trình (có đáp án)

Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

 • Trắc nghiệm Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Cấu trúc lặp (có đáp án)

Chương 4: Kiểu tài liệu đem cấu trúc

 • Trắc nghiệm Bài 11: Kiểu mảng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Kiểu xâu (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 13: Kiểu phiên bản ghi (có đáp án)

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

 • Trắc nghiệm Bài 14: Kiểu tài liệu tệp (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 15: Thao tác với tệp (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp (có đáp án)

Chương 6: Chương trình con cái và xây dựng đem cấu trúc

 • Trắc nghiệm Bài 17: Chương trình con cái và phân loại (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 18: Ví dụ về phong thái viết lách và dùng lịch trình con cái (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 19: Thư viện lịch trình con cái chuẩn chỉnh (có đáp án)

III/ Trắc nghiệm Tin 11 C++

Chương 1: Một số định nghĩa về xây dựng và ngôn từ lập trình

 • Trắc nghiệm Bài 1: Khái niệm xây dựng và ngôn từ xây dựng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 2: Các bộ phận của ngôn từ xây dựng (có đáp án)

Chương 2: Chương trình đơn giản

 • Trắc nghiệm Bài 3: Cấu trúc lịch trình (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 4: Một số loại tài liệu chuẩn chỉnh (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 5: Khai báo thay đổi (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu mệnh lệnh gán (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 7: Các giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra giản dị và đơn giản (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 8: Soạn thảo, dịch, triển khai và hiệu chỉnh lịch trình (có đáp án)

Chương 3: Cấu trúc rẽ nhánh và lặp

 • Trắc nghiệm Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 10: Cấu trúc lặp (có đáp án)

Chương 4: Kiểu tài liệu đem cấu trúc

 • Trắc nghiệm Bài 11: Kiểu mảng (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 12: Kiểu xâu (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 13: Kiểu phiên bản ghi (có đáp án)

Chương 5: Tệp và thao tác với tệp

 • Trắc nghiệm Bài 14: Kiểu tài liệu tệp (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 15: Thao tác với tệp (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 16: Ví dụ thao tác làm việc với tệp (có đáp án)

Chương 6: Chương trình con cái và xây dựng đem cấu trúc

 • Trắc nghiệm Bài 17: Chương trình con cái và phân loại (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 18: Ví dụ về phong thái viết lách và dùng lịch trình con cái (có đáp án)
 • Trắc nghiệm Bài 19: Thư viện lịch trình con cái chuẩn chỉnh (có đáp án)Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 1: Khái niệm xây dựng và ngôn từ lập trình

Câu 1: Hãy lựa chọn phương án ghép tương thích nhất. Ngôn ngữ xây dựng là gì:

A. Phương tiện nhằm biên soạn thảo văn phiên bản nhập cơ đem chương trình

B. Ngôn ngữ Pascal hoặc C

C. Phương tiện biểu đạt thuật toán nhằm PC triển khai công việc

D. Phương tiện biểu đạt thuật toán

Trả lời: Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình biểu đạt thuật toán chung  máy tính hiểu và triển khai.

Đáp án: C

Câu 2: Phát biểu nào là sau đây chắc chắn rằng sai?

A. Lập trình là viết lách chương trình

B. Lập trình và lịch trình là nhì định nghĩa tương tự, đều là cơ hội tế bào miêu tả thuật toán vị ngôn từ lập trình

C. Chương trình được tạo nên trở nên kể từ tổng hợp những câu mệnh lệnh và những khai báo quan trọng về thay đổi, hằng, hàm, …

D. Chương trình ko chắc hẳn rằng tiếp tục đích nếu như mang đến thành phẩm đích với thật nhiều cỗ tài liệu nhập.

Trả lời:

+ Lập trình là dùng cấu tạo tài liệu và những câu mệnh lệnh của ngôn từ xây dựng ví dụ nhằm tế bào miêu tả tài liệu và biểu đạt những thao tác của thuật toán. Hay xây dựng đó là viết lách lịch trình.

+ Chương trình được tạo nên trở nên kể từ tổng hợp những câu mệnh lệnh và những khai báo quan trọng về thay đổi, hằng, hàm, …

→Lập trình và lịch trình là nhì ko định nghĩa tương đương⇒  Loại B.

Đáp án: B

Câu 3: Phát biểu nào là tại đây chắc chắn rằng sai?

A. Để giải vấn đề sử dụng máy tính nên viết lách lịch trình tế bào miêu tả thuật toán giải vấn đề đó

B. Mọi người tiêu dùng PC đều phải ghi nhận lập chương trình

C. Máy tính năng lượng điện tử hoàn toàn có thể chạy những chương trình

D. Một vấn đề hoàn toàn có thể có rất nhiều thuật toán nhằm giải

Trả lời:

Lập lịch trình là phải ghi nhận một hoặc một vài ba ngôn từ xây dựng như: Pascal, C. C++…để viết lách trình. Việc học tập này thông thường cực kỳ khó khăn và phức tạp chính vì thế người tiêu dùng PC đơn giản ko nhất thiết phải ghi nhận xây dựng nhưng mà chỉ việc biết thao tác giản dị và đơn giản bên trên PC.

Đáp án: B

Câu 4: Hãy lựa chọn phương án ghép đích. Ngôn ngữ xây dựng là ngôn ngữ

A. Cho luật lệ thể hiện tại những tài liệu nhập vấn đề nhưng mà những lịch trình tiếp tục nên xử lí

B. Dưới dạng nhị phân nhằm PC hoàn toàn có thể triển khai trực tiếp

C. Diễn đạt thuật toán nhằm hoàn toàn có thể phó mang đến PC thực hiện

D. Có thương hiệu là "ngôn ngữ thuật toán" hoặc hay còn gọi là "ngôn ngữ xây dựng bậc cao" ngay gần với ngôn từ toán học tập được cho phép tế bào miêu tả cơ hội xử lý yếu tố song lập với máy tính

Trả lời: Ngôn ngữ lập trình là ngôn ngữ để viết chương trình, biểu đạt thuật toán giúp  PC hiểu và triển khai.

Đáp án: C

Câu 5: Hãy lựa chọn phương án ghép đích. Ngôn ngữ máy là

A. Bất cứ ngôn từ xây dựng nào là nhưng mà hoàn toàn có thể biểu đạt thuật toán nhằm phó mang đến PC thực hiện

B. Ngôn ngữ nhằm viết lách những lịch trình nhưng mà từng lịch trình là 1 trong những mặt hàng mệnh lệnh máy nhập hệ nhị phân

C. Các ngôn từ nhưng mà lịch trình viết lách bên trên bọn chúng sau khoản thời gian dịch rời khỏi hệ nhị phân thì máy hoàn toàn có thể chạy được

D. Diễn đạt thuật toán nhằm hoàn toàn có thể phó mang đến PC thực hiện

Trả lời: Ngôn ngữ máy là ngôn từ có một không hai nhằm viết lách lịch trình nhưng mà PC hoàn toàn có thể thẳng hiểu và triển khai được. Mỗi lịch trình là 1 trong những mặt hàng mệnh lệnh máy nhập hệ nhị phân.

Đáp án: B

Câu 6: Hãy lựa chọn phương án ghép đích. Hợp ngữ là ngôn ngữ

A. Mà PC hoàn toàn có thể triển khai được thẳng ko cần thiết dịch

B. Có những mệnh lệnh được viết lách vị kí tự động tuy nhiên về cơ phiên bản từng mệnh lệnh tương tự với cùng một mệnh lệnh máy. Để chạy được cần thiết dịch rời khỏi ngôn từ máy

C. Mà những mệnh lệnh ko viết lách thẳng vị mã nhị phân

D. Không viết lách vị mã nhị phân, được design mang đến một số trong những loại máy hoàn toàn có thể chạy thẳng bên dưới dạng kí tự

Trả lời: Hợp ngữ là ngôn từ đem những mệnh lệnh được viết lách vị kí tự động tuy nhiên về cơ phiên bản từng mệnh lệnh tương tự với cùng một mệnh lệnh máy. Để chạy được cần thiết dịch rời khỏi ngôn từ máy

Đáp án: B

Câu 7: Hãy lựa chọn phương án ghép sai. Ngôn ngữ xây dựng bậc cao là ngôn ngữ

A. Thể hiện tại thuật toán bám theo những quy ước nào là cơ ko tùy thuộc vào những PC cụ thể

B. Mà PC không hiểu biết thẳng được, lịch trình viết lách bên trên ngôn từ bậc cao trước lúc chạy nên dịch sang trọng ngôn từ máy

C. Có thể biểu đạt được từng thuật toán

D. Sử dụng kể từ vựng và cú pháp của ngôn từ bất ngờ (tiếng Anh)

Trả lời:

Ngôn ngữ xây dựng bậc cao là ngôn từ ngay gần với ngôn từ bất ngờ ( một số trong những kể từ viết lách tắt của giờ đồng hồ Anh), đem tính song lập cao và không nhiều tùy thuộc vào loại máy ví dụ. Chương trình viết bằng ngôn ngữ bậc cao phải được dịch bằng chương trình dịch sang trọng ngôn từ máy, máy mới hiểu biết và thực hiện được. Một số ngôn từ xây dựng bậc cao: FORTRAN, COBOL, PASCAL, C…

Đáp án: D

Câu 8: Phát biểu nào là ko đích trong những tuyên bố bên dưới đây?

A. Chương trình dịch được cho phép gửi lịch trình viết lách vị một ngôn từ xây dựng nào là cơ sang trọng lịch trình bên trên ngôn từ máy nhằm máy hoàn toàn có thể triển khai được nhưng mà vẫn bảo toàn được ngữ nghĩa của lịch trình nguồn

B. Chương trình dịch chung người xây dựng hoàn toàn có thể xây dựng bên trên một ngôn từ xây dựng ngay gần với ngôn từ bất ngờ rộng lớn, bởi vậy hạn chế nhẹ nhõm được nỗ lực xây dựng, tăng mạnh hiệu suất lập trình

C. Chương trình dịch chung lần rời khỏi toàn bộ những lỗi của chương trình

D. Một ngôn từ xây dựng hoàn toàn có thể đem cả lịch trình thông dịch và lịch trình biên dịch

Trả lời:

Mỗi lịch trình viết lách vị ngôn từ không giống mong muốn PC triển khai bên trên PC đều nên được dịch rời khỏi ngôn từ máy nhờ lịch trình dịch. Chương trình dịch chung người xây dựng hoàn toàn có thể xây dựng bên trên một ngôn từ xây dựng ngay gần với ngôn từ bất ngờ rộng lớn, bởi vậy hạn chế nhẹ nhõm được nỗ lực xây dựng, tăng mạnh hiệu suất xây dựng. Có nhì lịch trình dịch: thông dịch và biên dịch.

Đáp án: A

Câu 9: Phát biểu nào là bên dưới đó là sai Khi nói đến biên dịch và thông dịch?

A. Chương trình dịch của ngôn từ xây dựng bậc cao gọi là biên dịch còn thông dịch là lịch trình dịch người sử dụng với thích hợp ngữ

B. Một ngôn từ xây dựng hoàn toàn có thể đem cả lịch trình thông dịch và lịch trình biên dịch

C. Thông dịch thứu tự dịch và triển khai từng câu mệnh lệnh còn biên dịch nên dịch trước toàn cỗ lịch trình sang trọng mã nhị phân thì mới có thể hoàn toàn có thể triển khai được

D. Biên dịch và thông dịch đều đánh giá tính đích đắn của câu lệnh

Trả lời:

Mỗi ngôn từ xây dựng hoàn toàn có thể đem cả lịch trình thông dịch và lịch trình biên dịch chính vì thế ngôn từ bậc cao và thích hợp ngữ đều sở hữu lịch trình thông dịch và biên dịch.

Đáp án: A

Câu 10: Phát biểu nào là bên dưới đó là đích trong những tuyên bố bên dưới đây?

A. Mỗi ngôn từ xây dựng bậc cao đều sở hữu đích một lịch trình dịch

B. Chương trình dịch bao gồm thích hợp dịch, thông dịch, biên dịch

C. Máy tính chỉ nhận ra được kí tự động 0 và kí tự động 1 nên lịch trình vị ngôn từ máy cũng nên được dịch sang trọng mã nhị phân

D. Một ngôn từ xây dựng bậc cao hoàn toàn có thể có rất nhiều lịch trình dịch không giống nhau

Trả lời:

Một ngôn từ xây dựng bậc cao hoàn toàn có thể có rất nhiều lịch trình dịch không giống nhau như thông dịch và biên dịch. Bất kì một lịch trình được viết lách vị ngôn từ nào là đều nên dịch sang trọng ngôn từ máy.

Đáp án: D

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 2: Các bộ phận của ngôn từ lập trình

Câu 1: Phát biểu nào là bên dưới đó là đúng

A. Ngữ nghĩa nhập ngôn từ xây dựng dựa vào nhiều nhập ý mong muốn của những người xây dựng tạo nên ra

B. Mỗi ngôn từ xây dựng đều sở hữu 3 bộ phận là bảng vần âm, cú pháp và ngữ nghĩa, cho nên việc khai báo loại tài liệu, hằng, thay đổi,… được vận dụng công cộng như nhau mang đến từng ngôn từ lập trình

C. Cú pháp của một ngôn từ xây dựng là cỗ quy tắc được cho phép người xây dựng viết lách lịch trình bên trên ngôn từ đó

D. Các ngôn từ xây dựng đều sở hữu công cộng một cỗ chữ cái

Trả lời: Cú pháp của một ngôn từ xây dựng là cỗ quy tắc được cho phép người xây dựng viết lách lịch trình bên trên ngôn từ cơ. Dựa nhập bọn chúng, người xây dựng và lịch trình dịch hiểu rằng tổng hợp nào là của những kí tự động nhập bảng ch ữ dòng sản phẩm là hợp thức và tổng hợp nào là là ko hợp thức. Nhờ cơ, hoàn toàn có thể tế bào miêu tả đúng mực thuật toán nhằm máy triển khai.

Đáp án: C

Câu 2: Chọn tuyên bố đích trong những tuyên bố bên dưới đây:

A. Ngoài bảng vần âm, cú pháp, ngữ nghĩa, một ngôn từ xây dựng còn tồn tại những quy tắc nhằm khai báo thay đổi, hằng,…

B. Ngoài bảng vần âm, hoàn toàn có thể người sử dụng những kí tự động phổ biến nhập toán học tập nhằm viết lách chương trình

C. Chương trình đem lỗi cú pháp hoàn toàn có thể được dịch rời khỏi ngôn từ máy tuy nhiên ko triển khai được

D. Cú pháp là cỗ quy tắc dùng để làm viết lách chương trình

Trả lời:

Cú pháp là cỗ quy tắc dùng để làm viết lách lịch trình. Dựa nhập bọn chúng, người xây dựng và lịch trình dịch hiểu rằng tổng hợp nào là của những kí tự động nhập bảng ch ữ dòng sản phẩm là hợp thức và tổng hợp nào là là ko hợp thức. Nhờ cơ, hoàn toàn có thể tế bào miêu tả đúng mực thuật toán nhằm máy triển khai.

Đáp án: D

Câu 3: Phát biểu nào là bên dưới đó là hợp lý và phải chăng nhất lúc nói đến biến?

A. Biến là đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình thực hiện

B. Biến là đại lượng được gọi là và có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình triển khai chương trình

C. Biến hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại độ quý hiếm không giống nhau

D. Biến hoàn toàn có thể bịa hoặc ko gọi là gọi

Trả lời: Biến là đại lượng được gọi là, dùng để làm tàng trữ độ quý hiếm và có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình triển khai lịch trình.

Đáp án: B

Câu 4: Phát biểu nào là bên dưới đó là hợp lý và phải chăng nhất lúc nói đến hằng?

A. Hằng là đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình thực hiện

B. Hằng là đại lượng được gọi là và có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình triển khai chương trình

C. Hằng hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại độ quý hiếm không giống nhau

D. Hằng được lịch trình dịch vứt qua

Trả lời: Hằng là đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình triển khai hoặc có mức giá trị ko thay đổi nhập quy trình triển khai lịch trình.

Đáp án: A

Câu 5: Phát biểu nào là bên dưới đó là hợp lý và phải chăng nhất lúc nói đến tên?

A. Tên gọi là đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình thực hiện

B. Tên gọi là đại lượng được gọi là và có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình triển khai chương trình

C. Tên gọi hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại độ quý hiếm không giống nhau

D. Tên gọi tự người xây dựng tự động bịa bám theo quy tắc tự từng ngôn từ xây dựng xác định

Trả lời: Tên gọi tự người xây dựng tự động bịa bám theo quy tắc tự từng ngôn từ xây dựng xác lập, người sử dụng với chân thành và ý nghĩa riêng biệt, xác lập bằng phương pháp khai báo trước lúc dùng. Các thương hiệu này sẽ không được trùng với thương hiệu nói riêng.

Đáp án: D

Câu 6: Trong tin cẩn học tập, hằng là đại lượng

A. Có độ quý hiếm thay cho thay đổi nhập quy trình triển khai chương trình

B. Có độ quý hiếm bất biến nhập quy trình triển khai chương trình

C. Được bịa tên

D. cũng có thể thay cho thay đổi độ quý hiếm hoặc bất biến độ quý hiếm tùy nằm trong nhập bài bác toán

Trả lời:

Hằng là đại lượng có mức giá trị bất biến nhập quy trình triển khai lịch trình Hay là đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình triển khai.

Đáp án: B

Câu 7: Các bộ phận của ngôn từ xây dựng là

A. Chương trình thông dịch và lịch trình biên dịch

B. Chương trình dịch, bảng vần âm, cú pháp, ngữ nghĩa

C. Bảng vần âm, cú pháp, ngữ nghĩa

D. Tên nói riêng, thương hiệu chuẩn chỉnh và thương hiệu tự người xây dựng toan nghĩa

Trả lời:

Xem thêm: nghị luận về lòng biết ơn thầy cô giáo

Các bộ phận của ngôn từ xây dựng là:

+ Bảng vần âm là luyện những kí tự động được dùng để làm viết lách lịch trình.

+ Cú pháp là cỗ quy tắc nhằm viết lách lịch trình.

+ Ngữ nghĩa xác lập chân thành và ý nghĩa thao tác rất cần được triển khai, ứng với tổng hợp kí tự động nhờ vào văn cảnh của chính nó.

Đáp án: C

Câu 8: Khái niệm nào là sau đó là đích về thương hiệu dành riêng riêng

A. Tên nói riêng là tên gọi tự người xây dựng đặt

B. Tên nói riêng là tên gọi và đã được ngôn từ xây dựng qui toan người sử dụng với chân thành và ý nghĩa riêng biệt xác lập, ko được dùng với chân thành và ý nghĩa khác

C. Tên nói riêng là tên gọi và đã được ngôn từ xây dựng qui toan đích với chân thành và ý nghĩa riêng biệt xác lập, hoàn toàn có thể được khái niệm lại

D. Tên nói riêng là những hằng hoặc biến

Trả lời:

Tên nói riêng là tên gọi và đã được ngôn từ xây dựng qui toan người sử dụng với chân thành và ý nghĩa riêng biệt xác lập, ko được dùng với chân thành và ý nghĩa không giống.

Ví dụ:

+ Trong Pascal: program, use, type…

+ Trong C++: main, if, while…

Đáp án: B

Câu 9: Khai báo nào là sau đó là đích về thương hiệu chuẩn?

A. Tên chuẩn chỉnh là tên gọi tự người xây dựng đặt

B. Tên chuẩn chỉnh là tên gọi và đã được ngôn từ xây dựng qui toan người sử dụng với chân thành và ý nghĩa riêng biệt xác lập, ko được dùng với chân thành và ý nghĩa khác

C. Tên chuẩn chỉnh là tên gọi và đã được ngôn từ xây dựng qui toan người sử dụng với chân thành và ý nghĩa riêng biệt xác lập, hoàn toàn có thể được khái niệm lại

D. Tên chuẩn chỉnh là những hằng hoặc biến

Trả lời:

Tên chuẩn chỉnh là tên gọi và đã được ngôn từ xây dựng qui toan người sử dụng với chân thành và ý nghĩa riêng biệt xác lập, hoàn toàn có thể được khái niệm lại với chân thành và ý nghĩa và mục tiêu không giống.

Ví dụ:

+ Trong Pascal: abs, sqr, sqrt…

+ Trong C++: cin, cout, getchar…

Đáp án: C

Câu 10: Phát biểu nào là bên dưới đó là hợp lý và phải chăng nhất

A. Biến người sử dụng nhập lịch trình nên khai báo

B. Biến được lịch trình dịch vứt qua

C. Biến hoàn toàn có thể tàng trữ nhiều loại độ quý hiếm không giống nhau

D. Biến là đại lượng nhận độ quý hiếm trước lúc lịch trình thực hiện

Trả lời: Biến là đại lượng được gọi là, dùng để làm tàng trữ độ quý hiếm và có mức giá trị thay cho thay đổi nhập quy trình triển khai lịch trình. Biến người sử dụng nhập lịch trình nên khai báo.

Đáp án: A

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 3: Cấu trúc chương trình

Câu 1: Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A. Phần thương hiệu lịch trình nhất thiết nên có

B. Phần khai báo sẽ phải có

C. Phần thân mật lịch trình nhất thiết nên có

D. Phần thân mật lịch trình hoàn toàn có thể đem hoặc không

Trả lời:

Cấu trúc một lịch trình gồm:

+ Phần khai báo : hoàn toàn có thể đem hoặc không

+ Phần thân: Bắt buộc nên có

Đáp án: C

Câu 2: Từ khóa USES người sử dụng để:

A. Khai báo thương hiệu chương trình

B. Khai báo hằng

C. Khai báo biến

D. Khai báo thư viện

Trả lời:

Mỗi ngôn từ xây dựng thông thường có trước một số trong những tủ sách hỗ trợ một số trong những lịch trình phổ biến và đã được lập sẵn. Để dùng lịch trình cơ cần thiết khai báo tủ sách chứa chấp nó. Ví dụ nhập Pascal kể từ khóa USES dùng để làm khai báo tủ sách, nhập C++ là kể từ khóa # include.

Đáp án: D

Câu 3: Khai báo hằng nào là là đích trong những khai báo sau:

A. Const A : 50;

B. CONst A=100;

C. Const : A=100;

D. Tất cả đều sai

Trả lời: Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến những độ quý hiếm xuất hiện tại rất nhiều lần nhập lịch trình. Cấu trúc khai báo hằng nhập Pascal là: Const <tên hằng> = <Giá trị>;

Đáp án: B

Câu 4: Phần thân mật lịch trình chính thức vị ….và kết giục vị …?

A. BEGIN…END.

B. BEGIN…END

C. BEGIN…END,

D. BEGIN…END;

Trả lời:

Phân thân mật lịch trình là mặt hàng mệnh lệnh nhập phạm vi được xác  toan vị cặp tín hiệu mở màn và kết giục tạo nên trở nên thân mật lịch trình. Ví dụ thân mật lịch trình nhập Pascal là cặp kể từ khóa “ BEGIN…END.” .

Đáp án: A

Câu 5:Chọn câu tuyên bố hợp lý và phải chăng nhất?

A. Khai báo hằng thông thường được dùng cho 1 độ quý hiếm bên trên từng thời gian triển khai chương trình

B. Biến đơn là thay đổi chỉ nhận những độ quý hiếm ko thay đổi và xuất hiện tại rất nhiều lần nhập chương trình

C. Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến những độ quý hiếm ko thay đổi và xuất hiện tại rất nhiều lần nhập chương trình

D. Trong Pascal, toàn bộ những thay đổi nhập lịch trình đều nên có mức giá trị ko thay đổi và xuất hiện tại rất nhiều lần nhập chương trình

Trả lời: Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến những độ quý hiếm xuất hiện tại rất nhiều lần nhập lịch trình và có mức giá trị ko thay đổi nhập lịch trình.

Đáp án: C

Câu 6: Chọn câu tuyên bố hợp lý và phải chăng nhất?

A. Trong Pascal, toàn bộ những thay đổi nhập lịch trình đều phải kê thương hiệu và khai báo mang đến lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí

B. Trong Pascal, toàn bộ những thay đổi nhập lịch trình đều nên mang 1 độ quý hiếm bên trên từng thời gian triển khai chương trình

C. Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến loại của hằng

D. Biến đơn là thay đổi chỉ nhận loại của hằng

Trả lời:

Trong Pascal, toàn bộ những thay đổi nhập lịch trình đều phải kê thương hiệu và khai báo mang đến lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí. Biến chỉ nhận một độ quý hiếm bên trên từng thời gian triển khai lịch trình được gọi là thay đổi đơn.

Đáp án: A

Câu 7: Chọn câu tuyên bố hợp lý và phải chăng nhất?

A. Trong Pascal, toàn bộ những thay đổi nhập lịch trình đều nên có mức giá trị ko thay đổi và xuất hiện tại rất nhiều lần nhập chương trình

B. Biến đơn là thay đổi chỉ nhận một độ quý hiếm bên trên từng thời gian triển khai chương trình

C. Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến gọi là và khai báo mang đến lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí

D. Biến đơn là thay đổi chỉ nhận loại của hằng

Trả lời:

Biến chỉ nhận một độ quý hiếm bên trên từng thời gian triển khai lịch trình được gọi là thay đổi đơn.

Trong Pascal, toàn bộ những thay đổi nhập lịch trình đều phải kê thương hiệu và khai báo mang đến lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí. Biến thông thường có mức giá trị thay cho thay đổi và xuất hiện tại rất nhiều lần nhập lịch trình.

Đáp án: B

Câu 8: Xét lịch trình Pascal bên dưới đây:

PROGRAM vi_du;

BEGIN Writeln ('Xin chao cac ban');

Writeln('Moi cac ban lam quen thuộc voi Pascal');

END.

Chọn tuyên bố sai?

A. Khai báo thương hiệu lịch trình là vi du

B. Khai báo thương hiệu lịch trình là vi_du

C. Thân lịch trình đem nhì câu lệnh

D. Chương trình không tồn tại khai báo hằng

Trả lời:

Khai báo thương hiệu lịch trình là vi_du. Có nhì câu mệnh lệnh để lấy rời khỏi màn hình hiển thị nhì câu:

‘ Xin chao cac ban

'Moi cac ban lam quen thuộc voi Pascal ’

Chương không tồn tại khai báo hằng, thay đổi, thư viện…

Đáp án: A

Câu 9: Chọn câu đích trong những câu sau:

A. Trong phần khai báo, nhất thiết nên khai báo thương hiệu lịch trình nhằm tiện ghi ghi nhớ nội dung chương trình

B. Dòng khai báo thương hiệu lịch trình cũng là 1 trong những dòng sản phẩm lệnh

C. Để dùng những lịch trình lập sẵn trong những tủ sách tự ngôn từ xây dựng hỗ trợ, cần thiết khai báo những tủ sách này nhập phần khai báo

D. Ngôn ngữ xây dựng nào là đem khối hệ thống tủ sách càng rộng lớn thì sẽ càng dễ dàng viết lách chương trình

Trả lời:

+ Trong phần khai báo, ko nhất thiết nên khai báo thương hiệu lịch trình và dòng sản phẩm khai báo thương hiệu lịch trình ko là 1 trong những dòng sản phẩm mệnh lệnh vì thế những mệnh lệnh được triển khai nhập thân mật lịch trình → loại A. B.

+ Chưa vững chắc ngôn từ xây dựng nào là đem khối hệ thống tủ sách càng rộng lớn thì sẽ càng dễ dàng viết lách lịch trình vì thế nó còn tùy thuộc vào ngôn từ, câu mệnh lệnh, kể từ khóa… của ngôn từ cơ → loại D

+ Để dùng những lịch trình lập sẵn trong những tủ sách tự ngôn từ xây dựng hỗ trợ, cần thiết khai báo những tủ sách này nhập phần khai báo

Đáp án: C

Câu 10: Chọn câu tuyên bố hợp lý và phải chăng nhất?

A. Khai báo hằng thông thường được dùng cho 1 độ quý hiếm bên trên từng thời gian triển khai chương trình

B. Khai báo hằng còn xác lập cả gọi là và khai báo mang đến lịch trình dịch biết nhằm tàng trữ và xử lí

C. Trong Pascal, toàn bộ những thay đổi nhập lịch trình đều nên mang 1 độ quý hiếm bên trên từng thời gian triển khai chương trình

D. Khai báo hằng còn xác lập cả loại của hằng

Trả lời:

Khai báo hằng thông thường được dùng mang đến những độ quý hiếm xuất hiện tại rất nhiều lần nhập lịch trình và có mức giá trị ko thay đổi nhập lịch trình. Khi Khai báo hằng còn xác lập cả loại tài liệu của hằng.

Đáp án: D

....................................

....................................

....................................

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và gia sư dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Xem thêm: dưới bóng hoàng lan ngữ văn 10 chân trời sáng tạo

Theo dõi công ty chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học