trắc nghiệm tin 11 bài 11

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 11: Kiểu mảng sở hữu đáp án cụ thể không thiếu thốn những cường độ chung học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 11 đạt thành quả cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 11 (có đáp án): Kiểu mảng

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin 11 bài 11

Câu 1: Phát biểu này tiếp sau đây về loại mảng một chiều là phù hợp?

A. Là một tụ hội những số nguyên

B. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

C. Là một sản phẩm hữu hạn những thành phần nằm trong kiểu

D. Mảng ko thể chứa chấp kí tự

Trả lời: Mảng một chiều là một trong sản phẩm hữu hạn những thành phần nằm trong loại. Mảng được gọi là và từng thành phần của chính nó sở hữu một chỉ số. Để tế bào miêu tả tớ cần thiết xác lập loại của những thành phần và cơ hội đặt số những thành phần của chính nó.

Đáp án: C

Câu 2: Để khai báo số thành phần của mảng vô PASCAL, người thiết kế cần:

A. khai báo một hằng số là số thành phần của mảng

B. khai báo chỉ số chính thức và kết cổ động của mảng

C. khai báo chỉ số kết cổ động của mảng

D. ko cần thiết khai báo gì, khối hệ thống tiếp tục tự động xác định

Trả lời: Để khai báo số thành phần của mảng vô PASCAL ( loại chỉ số), người thiết kế cần thiết khai báo chỉ số chính thức và kết cổ động của mảng. Kiểu chỉ số thông thường là một trong đoạn số vẹn toàn liên tiếp sở hữu dạng n1..n2 với n1, n2 là những hằng hoặc biểu thức vẹn toàn xác lập chỉ số đầu và cuối (n1 ≤ n2).

Đáp án:  B 

Quảng cáo

Câu 3: Phát biểu này tiếp sau đây về chỉ số của mảng là tương thích nhất?

A. Dùng nhằm truy vấn cho tới một thành phần bất kì vô mảng

B. Dùng nhằm cai quản lí độ cao thấp của mảng

C. Dùng trong tầm lặp với mảng

D. Dùng trong tầm lặp với mảng nhằm cai quản lí độ cao thấp của mảng

Trả lời: Chỉ số của mảng dùng làm tham lam chiếu (truy cập) cho tới một thành phần bất kì vô mảng. Cú pháp: <Tên mảng>[chỉ số];

Đáp án: A

Câu 4: Phát biểu này tại đây về mảng là ko chủ yếu xác?

A. Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức kể từ 1

B. cũng có thể kiến tạo mảng nhiều chiều

C. Xâu kí tự động cũng rất có thể coi như là một trong loại mảng

D. Độ nhiều năm tối nhiều của mảng là 255

Trả lời: Chỉ số của mảng ko nhất thiết chính thức từ là một tùy từng người thiết kế. Xâu kí tự động cũng rất có thể coi như mảng một chiều, từng thành phần là một trong kí tự động. Trong thiết kế rất có thể kiến tạo mảng nhiều chiều. Và không tồn tại số lượng giới hạn rõ ràng về phỏng nhiều năm của mảng.

Đáp án: D

Câu 5: Thế này là khai báo trở nên mảng con gián tiếp?

A. Khai báo mảng của những phiên bản ghi

B. Khai báo mảng xâu kí tự

C. Khai báo mảng nhị chiều

D. Khai báo trải qua loại mảng đang được có

Trả lời: Khai báo trở nên mảng con gián tiếp là khai báo trải qua loại mảng đang được sở hữu. Cấu trúc khai báo mảng con gián tiếp:

Type < thương hiệu loại mảng> = array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Var <tên trở nên mảng> : < thương hiệu loại mảng>;

Đáp án:D

Quảng cáo

Câu 6: Phương án này bên dưới đấy là khai báo mảng hợp ý lệ?

A. Var đem : ARRAY[0..10] OF INTEGER; 

B. Var đem : ARRAY[0..10] : INTEGER;

C. Var đem : INTEGER OF ARRAY[0..10];

D. Var đem : ARRAY(0..10) : INTEGER;

Trả lời:

Cấu trúc khai báo mảng trực tiếp:

Var <tên trở nên mảng> : array [kiểu chỉ số] of <kiểu phần tử>;

Trong đó:

+  Kiểu chỉ số thông thường là một trong đoạn số vẹn toàn liên tiếp sở hữu dạng n1..n2 với n1, n2 là những hằng hoặc biểu thức vẹn toàn xác lập chỉ số đầu và cuối (n1 ≤ n2).

+ Kiểu thành phần là loại của những thành phần vô mảng.

Đáp án: A

Câu 7: Cho khai báo mảng và đoạn công tác như sau:

Xem thêm: kính cho người mù màu

Var a : array[0..50] of real ;

k := 0 ;

for i := 1 lớn 50 do

if a[i] > a[k] then k := i ;

Đoạn công tác bên trên triển khai việc làm gì bên dưới đây?

A. Tìm thành phần nhỏ nhất vô mảng;

B. Tìm thành phần lớn số 1 vô mảng;

C. Tìm chỉ số của thành phần lớn số 1 vô mảng

D. Tìm chỉ số của thành phần nhỏ nhất vô mảng

Trả lời: ý nghĩa của câu lệnh

Var a : array[0..50] of real ; {khai báo mảng a}

k := 0 ; {gán chỉ số 0 mang lại k}

for i := 1 lớn 50 bởi { vòng lặp chạy từ là một cho tới 50}

if a[i] > a[k] then k := i ; { kiểm tra kể từ thành phần thứ hai cho tới thành phần 50 đối chiếu với thành phần đầu và thể hiện chỉ số rộng lớn nhât}

Đáp án:C

Câu 8: Cho khai báo mảng như sau: Var a : array[0..10] of integer ;

Phương án này tiếp sau đây chỉ thành phần loại 10 của mảng?

A. a[10];

B. a(10);

C. a[9];

D. a(9);

Trả lời: Tham chiếu (truy cập) cho tới một thành phần bất kì vô mảng.

Cú pháp: Tên mảng[chỉ số];

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 9: Khai báo mảng hai phía này sau đấy là sai?

A. var m : array[1..10] of array[0..9] of  integer;

B. var m : array[1..20,1..40] of real;

C. var m : array[1..9;1..9] of  integer;

D. var m : array[0..10,0..10] of char;

Trả lời: Khai báo mảng nhị chiều:

+ Cách 1: trực tiếp

Var <tên trở nên mảng> : array [kiểu chỉ số sản phẩm, loại chỉ số cột] of < loại phần tử>;

+ Cách 2: con gián tiếp

Type <tên loại mảng> : array [kiểu chỉ số sản phẩm, loại chỉ số cột] of < loại phần tử>;

Var <tên trở nên mảng>: < thương hiệu loại mảng>;

Đáp án: B

Câu 10: Mảng là loại tài liệu màn trình diễn một sản phẩm những thành phần thuận tiện cho:

A. chèn góp phần tử

B. truy vấn cho tới thành phần bất kì

C. xóa 1 phần tử

D. chèn tăng thành phần và xóa phần tử

Trả lời: Mảng là loại tài liệu màn trình diễn một sản phẩm những thành phần thuận tiện mang lại truy vấn cho tới thành phần bất kì. Theo cú pháp Tên mảng[chỉ số];

Đáp án: B

Xem tăng những bài bác Câu chất vấn trắc nghiệm Tin học tập 11 tinh lọc, sở hữu đáp án khác:

  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 7: Các giấy tờ thủ tục chuẩn chỉnh vào/ra đơn giản
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 8: Soạn thảo, dịch, triển khai và hiệu chỉnh chương trình
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh
  • Trắc nghiệm Tin học tập 11 Bài 10: Cấu trúc lặp

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành riêng cho nghề giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính tiền mang lại teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Xem thêm: tấm gương siêng năng kiên trì

Theo dõi công ty chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


Giải bài bác tập luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học