trắc nghiệm gdcd 12 bài 7Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 (có đáp án): Công dân với những quyền dân chủ

Với thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với những quyền dân mái ấm đem đáp án, tinh lọc sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện trắc nghiệm, gia tăng kiến thức và kỹ năng nhằm đạt điểm trên cao vô bài xích đua trắc nghiệm môn giáo dục và đào tạo công dân 12.

Câu 1. Công dân kể từ từng nào tuổi hạc trở lên trên đem quyền bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân chúng ?

Bạn đang xem: trắc nghiệm gdcd 12 bài 7

Quảng cáo

A. Từ đầy đủ 18 tuổi hạc.

B. Từ đầy đủ 19 tuổi hạc.

C. Từ đầy đủ đôi mươi tuổi hạc.

D. Từ đầy đủ 21 tuổi hạc.

Đáp án: A

Câu 2. Quyền xử sự của công dân được tiến hành vì thế nhữn cơ hội nào là tiếp sau đây ?

A. Tự ứng cử và được ra mắt ứng cử.

B. Vận động người không giống ra mắt bản thân.

C. Giới thiệu về tay với tổ bầu cử.

D. Tự tuyên truyền về tay bên trên những phương tiện đi lại vấn đề đại bọn chúng.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 3. Quyền bầu cử của công dân được quy toan :

A. Công dân đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên đem quyền bầu cử.

B. Ai cũng đều có quyền bầu cử.

C. Công dân bị kỷ luật ở phòng ban thì ko được bầu cử.

D. Công dân tự động ứng cử thì ko được bầu cử.

Đáp án: A

Câu 4. Công dân đầy đủ từng nào tuổi hạc trở lên trên vừa được quyền ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân chúng ?

A. Đủ 21 tuổi hạc.      B. Đủ đôi mươi tuổi hạc.

C. Đủ 19 tuổi hạc.      D. Đủ 18 tuổi hạc.

Đáp án: A

Câu 5. Nguyên tắc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng dân chúng là

A. phổ thông, đồng đẳng, thẳng và bỏ thăm kín.

B. dân mái ấm, công bình, tiến bộ cỗ, văn bản thân.

C. khẩn trương, công khai minh bạch, sáng tỏ.

D. thông dụng, rộng thoải mái, đúng mực.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 6. Một trong những nội dung quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội là quyền của công dân tham ô gia

A. thảo luận vô những việc làm công cộng của non sông.

B. xây đắp văn phiên bản pháp lý về chủ yếu trị, kinh tế tài chính.

C. phê phán phòng ban non sông bên trên Facebook.

D. lưu giữ gìn bình yên, trật tự động xã hội.

Đáp án: A

Câu 7. Người nào là tiếp sau đây ko được tiến hành quyền bầu cử ?

A. Người đang được nên cháp hành quyết trừng trị tù.

B. Người hiện giờ đang bị tình nghi vấn vi phạm pháp lý.

C. Người đang được tức ở chữa trị trong nhà.

D. Người đang di chuyển công tác làm việc xa xăm mái ấm.

Đáp án: A

Câu 8. Công dân nhập cuộc gom chủ ý với Nhà nước về những yếu tố chủ yếu trị, kinh tế tài chính, xã hội của non sông là thực hiện

A. quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông.

B. quyền nhập cuộc phát hành quyết sách kinh tế tài chính - xã hội.

C. quyền xây đắp máy bộ non sông.

D. quyền tự tại ngôn luận.

Đáp án: A

Quảng cáo

Câu 9. Ai tiếp sau đây đem quyền năng khiếu nại ?

A. Mọi cá thể, tổ chức triển khai.

B. Chỉ đem cá thể.

C. Những người kể từ đôi mươi tuổi hạc trở lên trên.

D. Chỉ những người dân là công chức non sông.

Đáp án: A

Câu 10. Khi bầu cử, từng cử tri đều phải có một lá phiếu với độ quý hiếm ngang nhau là thể hiện nay phương pháp bầu cử

A. đồng đẳng.      B. phổ thông.

C. công bẳng.      D. dân mái ấm.

Đáp án: A

Câu 11. Việc công dân ý kiến đề xuất với những phòng ban non sông về xây đắp và cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội là thể hiện nay quyền

A. nhập cuộc xây đắp non sông.

B. nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội.

C. dân mái ấm vô xã hội.

D. tự tại ngôn luận.

Đáp án: B

Câu 12. Chủ thể nào là tiếp sau đây đem quyền cáo giác ?

A. Mọi công dân.

B. Mọi cá thể, tổ chức triển khai.

C. Chỉ những người dân đem thẩm quyền.

D. Chỉ cán cỗ, công chức non sông.

Đáp án: A

Câu 13. Chủ thể nào là tiếp sau đây đem thẩm quyền xử lý năng khiếu nại ?

A. Cơ quan lại, tổ chức triển khai, cá thể đem thẩm quyền.

B. Mọi cán cỗ, công chức non sông.

C. Mọi phòng ban non sông.

D. Các phòng ban tư pháp.

Đáp án: A

Câu 14. Công dân đem quyền năng khiếu nại vô tình huống nào là tiếp sau đây ?

A. Không đồng ý với đưa ra quyết định kỷ luật của giám đốc phòng ban.

B. Phát hiện nay người kinh doanh động vật hoang dã quý và hiếm.

C. Phát hiện nay người lấy cắp gia sản của phòng ban.

D. Phát hiện nay một ổ bài bạc.

Đáp án: A

Câu 15. Công dân đem quyền cáo giác vô tình huống nào là tiếp sau đây ?

A. Thấy đem group người khai quật mộc ngược luật lệ.

B. Bị phòng ban quản lý và vận hành thị ngôi trường xử trừng trị trên mức cần thiết.

C. Không đồng ý với đưa ra quyết định xử trừng trị của phòng ban thuế.

D. Phản đối hành động thiếu hụt dân mái ấm vô buổi họp của chỉ đạo.

Đáp án: A

Câu 16. Mọi công dân đầy đủ 18 tuổi hạc trở lên trên đều được nhập cuộc bầu cử, trừ những tình huống quan trọng bị pháp lý cấm là nội dung của phương pháp bầu cử nào là tiếp sau đây ?

A. Bình đẳng.

B. Phổ thông.

C. Bỏ phiếu kín.

D. Trực tiếp.

Đáp án: B

Câu 17. Công dân tiến hành quyền bầu cử bằng phương pháp nào là bên dưới đó là chính pháp lý ?

A. Trực tiếp ghi chép phiếu bầu và bỏ thăm.

B. Nhờ người thân trong gia đình bỏ thăm hộ.

C. Nhờ những người dân vô tổ bầu cử bỏ thăm hộ.

D. Nhờ người không giống ghi chép phiếu hộ, rồi tự động bản thân lên đường bỏ thăm.

Đáp án: A

Câu 18. Trong tình huống khước từ với đưa ra quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở, cán cỗ phòng ban rất có thể làm cái gi nhằm đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp lí của tôi ?

A. Khiếu nại quyết dịnh của Giám đốc Sở.

B. Tố cáo với người dân có thẩm quyền.

C. Nói chuyện cơ với rất nhiều người.

D. Đăng vấn đề bên trên Facebook.

Đáp án: A

Câu 19. Việc thực hiện nào là bên dưới đó là tiến hành quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội của công dân ?

A. Phát biểu và biểu quyết về xây đắp lối buôn bản, thôn.

B. Giữ gìn lau chùi và vệ sinh môi trường thiên nhiên.

C. Tuyên truyền pháp lý giao thông vận tải vô ngôi trường học tập.

D. Tham gia sinh hoạt kể từ thiện.

Đáp án: A

Câu đôi mươi. Phát hiện nay, ngăn ngừa những việc thực hiện ngược pháp lý, xâm phạm cho tới quyền và quyền lợi của Nhà nước, tổ chức triển khai và công dân là

A. mục dích của cáo giác.

B. phương pháp của cáo giác.

C. trách móc nhiệm của những người cáo giác.

D. quyền và nhiệm vụ của những người cáo giác.

Đáp án: A

Câu 21. Việc chuyển động người không giống ko bỏ thăm cho 1 người là vi phạm quyền nào là tiếp sau đây ?

A. Quyền bầu cử.

B. Quyền ứng cử.

C. Quyền tự tại dân mái ấm.

D. Quyền tự tại cá thể.

Đáp án: A

Câu 22. Trong cơ hội đại biểu Quốc hội xúc tiếp với cử tri, dân chúng thôn H tiếp tục nêu một vài ý kiến đề xuất với đại biểu về xây đắp và cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội của non sông. Việc dân chúng khuyến cáo ý kiến đề xuất là thể hiện nay quyền nào là của công dân ?

A. Quyền nhập cuộc cải cách và phát triển kinh tế tài chính - xã hội.

B. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội.

C. Quyền dân mái ấm vô xã hội.

D. Quyền tự tại ngôn luận.

Đáp án: B

Câu 23. Mỗi cử tri đều tự động bỏ thăm vô hòm phiếu kín là tiến hành phương pháp bầu cử nào là tiếp sau đây ?

A. Bỏ phiếu kín.      B. Phổ thông.

C. Gián tiếp.      D. Tự nguyện.

Đáp án: A

Câu 24. Mỗi cử tri đều tự động ghi chép phiếu bầu là tiến hành phương pháp bầu cử nào là tiếp sau đây ?

A. Trực tiếp.      B. Tự giác.

C. Bình đẳng.      D. Tự vì thế.

Đáp án: A

Câu 25. Mỗi cử tri đều phải có một là phiếu có mức giá trị ngang nhau là biểu thị phương pháp bầu cử nào là tiếp sau đây ?

A. Bình đẳng.      B. Bình quyền.

C. Công vì thế.      D. Dân mái ấm.

Đáp án: A

Câu 26. B phân phát hiện nay thấy người lấy trộm gia sản của phòng ban, B rất cần phải làm cái gi nhằm tiến hành quyền của công dân ?

A. Lờ lên đường coi như ko biết.

B. Truy bắt người ăn trộm.

C. Báo mang đến phòng ban công an sớm nhất.

D. Báo mang đến phụ huynh và đồng chí biết.

Đáp án: C

Câu 27. Người năng khiếu nại đem những quyền và nghãi vụ vì thế luật nào là quy toan ?

A. Luật Khiếu nại.      B. Luật Hành chủ yếu.

C. Luật báo chí truyền thông.      D. Luật cáo giác.

Đáp án: A

Câu 28. Tại bước trước tiên, người cáo giác cần thiết kiến nghị và gửi đơn cho tới phòng ban, cá thể, tổ chức triển khai nào là tiếp sau đây ?

A. Cơ quan lại, tổ chức triển khai, cá thể đem thẩm quyền.

B. Cơ quan lại công an.

C. Ủy ban dân chúng những cung cấp.

D. Đại biểu Hội đồng dân chúng những cung cấp.

Đáp án: A

Câu 29. Bà H vì như thế nhức chân nên ko cho tới được điểm bầu cử. Vì vậy tổ bầu cử tiếp tục đem hòm phiếu đến tới tận mái ấm bà nhằm bà bỏ thăm bầu đại biểu Hội đồng dân chúng những cung cấp. Việc thực hiện của tổ bầu cử là nhằm đáp ứng quyền bầu cử nào là tiếp sau đây của bà H ?

A. Bình đẳng.      B. Phổ thông.

C. Trực tiếp.      D. Tự nguyện.

Đáp án: C

Câu 30. Bà L bị Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị trấn rời khỏi đưa ra quyết định buộc tháo dỡ tháo dỡ dự án công trình xây đắp nhà tại. Khi mang đến rẳng đưa ra quyết định xây đắp bên trên là ngược pháp lý, xâm phạm quyền và quyền lợi hợp lí của tôi, bà L cần thiết thực hiện đơn gì và gửi cho tới công ty nào là tiếp sau đây mang đến chính pháp lý ?

Xem thêm: tác hại của hạt dẻ

A. Đơn cáo giác, gửi phòng ban công an phường, điểm đem dự án công trình bị tháo dỡ tháo dỡ.

B. Đơn cáo giác, gửi Thanh tra xây đắp thị trấn.

C. Đơn năng khiếu nại, gửi cho tới Chủ tịch Ủy ban dân chúng thị trấn.

D. Đơn năng khiếu nại, gửi đại biểu Hội đồng dân chúng cung cấp thị trấn.

Đáp án: C

Câu 31. Công dân nhập cuộc thảo luận vô những việc làm công cộng của non sông là tiến hành quyền nào là tiếp sau đây của công dân ?

A. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội.

B. Quyền chủ yếu trị của công dân.

C. Quyền tự tại ngôn luận.

D. Quyền nhập cuộc vô sinh hoạt cuộc sống xã hội.

Đáp án: A

Câu 32. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội là quyền của người nào tiếp sau đây ?

A. Của toàn bộ người xem sinh sinh sống ở VN.

B. Của từng công dân.

C. Của riêng biệt những người dân rộng lớn.

D. Của riêng biệt cán cỗ, công chức non sông.

Đáp án: B

Câu 33. Quyền cáo giác là quyền của

A. từng công dân, tổ chức triển khai.

B. từng công dân.

C. từng phòng ban, tổ chức triển khai.

D. những người dân đem thẩm quyền.

Đáp án: B

Câu 34. Người xử lý năng khiếu nại là phòng ban, tổ chức triển khai, cá thể

A. ngẫu nhiên.

B. đem thẩm quyền xử lý, năng khiếu nại.

C. thường xuyên trách móc thực hiện trách nhiệm xử lý, năng khiếu nại.

D. nằm trong ngành Thanh tra.

Đáp án: B

Câu 35. Việc thực hiện nào là bên dưới đó là tiến hành quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và quản lý và vận hành xã hội của công dân ?

A. Tham gia tuyên truyền chống, chống tệ nàn xã hội.

B. Kiến nghị với Ủy ban dân chúng xã về cải cách và phát triển phát triển ở xã bản thân.

C. Đóng gom chi phí cỗ vũ dân chúng vùng lũ lụt.

D. Tuyên truyền, thông dụng pháp lý vô ngôi trường học tập.

Đáp án: B

Câu 36. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội được quy dịnh vô văn phiên bản nào là tiếp sau đây ?

A. Luật Doanh nghiệp.

B. Hiến pháp.

C. Luật Hôn nhân và mái ấm gia đình.

D. Luật Báo vệ môi trường thiên nhiên.

Đáp án: B

Câu 37. Nhân dân biểu quyết công khai minh bạch hoặc bỏ thăm kín bên trên những hội nghị nhằm đưa ra quyết định về những yếu tố tương quan ở khu vực là tiến hành quyền nào là tiếp sau đây của công dân ?

A. Quyền tự tại ngôn luận.

B. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội.

C. Quyền tự tại bày tở chủ ý, nguyện vọng.

D. Quyền công khai minh bạch, sáng tỏ.

Đáp án: B

Câu 38. Pháp luật quy toan thế nào là về thời hạn xử lý năng khiếu nại cáo giác ?

A. Vô thời hạn.

B. Có thời hạn theo gót quy toan của pháp lý.

C. Theo thời hạn tương thích rất có thể tiến hành được.

D. Tùy từng tình huống.

Đáp án: B

Câu 39. Phát hiện nay thấy một group nguời đang được cưa trộm mộc vô vườn vương quốc, Q tiếp tục báo ngay lập tức mang đến phòng ban kiểm lâm. Q tiếp tục tiến hành quyền nào là tiếp sau đây ?

A. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội.

B. Quyền tự tại ngôn luận.

C. Quyền cáo giác.

D. Quyền năng khiếu nại.

Đáp án: C

Câu 40. Chị V bị Giám đốc Công ty kỷ luật với mẫu mã “Chuyển công tác làm việc khác”. Khi mang đến rẳng đưa ra quyết định của Giám đốc công ty lớn là ngược pháp lý, xâm phạm quyền lợi và nghĩa vụ và quyền lợi của tôi, chị V cần dùng quyền nào là tiếp sau đây của công dân theo gót quy toan của pháp lý ?

A. Quyền cáo giác.

B. Quyền tự tại ngôn luận.

C. Quyền đồng đẳng của công dân trước pháp lý.

D. Quyền năng khiếu nại.

Đáp án: D

Câu 41. Trường Trung học tập phổ thông X tổ chức triển khai mang đến học viên gom ý vô Dự thảo Luật giáo dục và đào tạo. Có nhiều ý kiên góp sức tương quan cho tới quyền và nhiệm vụ của học viên, vậy chúng ta học viên tiếp tục tiến hành quyền nào là tiếp sau đây của công dân ?

A. Quyền tự tại ngôn luận.

B. Quyền được nhập cuộc.

C. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội.

D. Quyền phân trần chủ ý.

Đáp án: C

Câu 42. Chị L là nhân viên cấp dưới Công ty X đem nhì phiên đi làm việc muộn nên bị Giám đốc Công ty rời khỏi đưa ra quyết định kỷ luật với mẫu mã hạ bậc lương bổng. Không đồng ý với đưa ra quyết định của Giám đốc, chị L rất có thể làm cái gi trong những cơ hội tiếp sau đây nhằm đảm bảo an toàn quyền và quyền lợi hợp lí của tôi ?

A. Viết đơn ý kiến đề nghị giám đốc xem xét lại.

B. Gửi đơn năng khiếu nại cho tới phòng ban cung cấp bên trên.

C. Gửi đơn cáo giác cho tới phòng ban cung cấp bên trên.

D. Gửi đơn năng khiếu nại cho tới Giám đốc Công ty.

Đáp án: D

Câu 43. Cho rẳng quyết đinh của Giám đốc Công ty kỷ luật bản thân với mẫu mã “Chuyển công tác làm việc khác” là ngược pháp lý, chị D thực hiện đơn năng khiếu nại đưa ra quyết định này. Chị D rất có thể kiến nghị và gửi đơn năng khiếu nại cho tới ai tiếp sau đây ?

A. Gửi cho tới phòng ban cung cấp bên trên của Công ty.

B. Gửi phòng ban công an.

C. Gửi cho tới Giám đốc Công ty.

D. Gửi cho tới tổ chức triển khai Đảng của Công ty.

Đáp án: C

Câu 44. Trước Lúc được phát hành, Hiến pháp năm trước đó và đã được thể hiện thảo luận, lấy chủ ý vô dân chúng. Việc dân chúng nhập cuộc gom chủ ý vô Dự thảo Hiến pháp năm trước đó là tiến hành quyền nào là tiếp sau đây của công dân ?

A. Quyền tự tại ngôn luận.

B. Quyền tự tại dân mái ấm.

C. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội.

D. Quyền nhập cuộc xây đắp non sông.

Đáp án: C

Câu 45. Thấy vô quần thể dân ở của tôi đem lò thịt phẫu thuật thế gia tạo nên ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên, dân chúng vô quần thể dân ở cần thiết lựa chọn lựa cách ứng xử nào là tiếp sau đây nhằm tiến hành quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội bên trên địa phận quần thể dân ở bản thân ?

A. Yêu cầu lò sát sinh thế gia ngừng sinh hoạt.

B. Đòi lò thịt phẫu thuật thế gia bồi thông thường vì như thế nhằm ô nhiễm và độc hại.

C. Kiến nghị với Ủy ban dân chúng phường nhằm ngừng sinh hoạt của hạ tầng này.

D. Đe đe nẹt những người dân thao tác làm việc vô lò thịt phẫu thuật thế gia.

Đáp án: C

Câu 46. hiểu được vô Nhà con trẻ M mang trong mình 1 gia sư hoặc tấn công những con cháu bé bỏng mỗi lúc con cháu ko chịu đựng ăn, L tiếp tục báo mang đến Ủy ban dân chúng phường. L tiếp tục tiến hành quyền nào là tiếp sau đây của công dân ?

A. Quyền tự tại ngôn luận.

B. Quyền năng khiếu nại.

C. Quyền cáo giác.

D. Quyền đảm bảo an toàn trẻ nhỏ.

Đáp án: C

Câu 47. Vì mong muốn em trai bản thân đắc cử đại biểu Hội đồng dân chúng phường, bà V tiếp tục chuyển động một vài người bỏ thăm mang đến em trai bản thân. Hành vi của bà V là vi phạm phương pháp bầu cử nào là tiếp sau đây ?

A. Phổ thông.      B. Bình đẳng.

C. Bỏ phiếu kín.      D. Trực tiếp.

Đáp án: C

Câu 48. Chị H bị Giám đốc Công ty kỷ luật với mẫu mã “Chuyển công tác làm việc khác”. Chị H mong muốn thực hiện đơn gửi cho tới phòng ban non sông đem thẩm quyền vì như thế nhận định rằng đưa ra quyết định của Giám đốc là ngược pháp lý, xâm phạm quyền và quyền lợi hợp lí của tôi. Vậy chị H nên thực hiện đơn gì tiếp sau đây mang đến chính pháp lý ?

A. Đơn cáo giác.      B. Đơn trình diễn.

C. Đơn năng khiếu nại.      D. Đơn phản đối.

Đáp án: C

Câu 49. Là học viên lớp 12, em rất có thể tiến hành quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội bằng phương pháp nào là tiếp sau đây ?

A. Tham gia những sinh hoạt đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên.

B. Tham gia những sinh hoạt kể từ thiện vì thế mái ấm ngôi trường tổ chức triển khai.

C. Góp chủ ý xây đắp những luật tương quan cho tới học viên.

D. Tham gia những sinh hoạt tri ân đền ơn đáp nghĩa.

Đáp án: C

Câu 50. Anh Q lên đường xe pháo máy vượt lên trên tín hiệu đèn đỏ, bị Cảnh sát giao thông vận tải xử trừng trị chi phí 400.000 đồng. Cho rằng, nấc trừng trị vì vậy là quá cao anh Q rất có thể làm cái gi trong những việc thực hiện tiếp sau đây mang đến chính pháp lý ?

A. Khiếu nại cho tới Giám đốc công an tỉnh.

B. Tố cáo cho tới thủ trưởng đơn vị chức năng người Cảnh sát tiếp tục trừng trị bản thân.

C. Đăng bài xích lên Facebook rằng xấu xa người Cảnh sát này.

D. Khiếu nại cho tới người Cảnh sát giao thông vận tải tiếp tục xử trừng trị bản thân.

Đáp án: D

Câu 51. Người nào là tiếp sau đây không tồn tại quyền bầu cử ?

A. Người hiện giờ đang bị thụ lý nhằm xử lý vụ án ly hít.

B. Người đang được chấp hành quyết trừng trị tù.

C. Người hiện giờ đang bị kỷ luật.

D. Người đang được chữa trị ở khám đa khoa.

Đáp án: B

Câu 52. Nhân dân thôn B họp và biểu quyết về sự góp sức chi phí xây đắp mái ấm văn hóa truyền thống thôn. Đây là biểu thị quyền nào là tiếp sau đây của công dân ?

A. Quyền tự tại ngôn luận.

B. Quyền được nhập cuộc.

C. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội.

D. Quyền phân trần chủ ý với cơ quan ban ngành khu vực.

Đáp án: C

Câu 53. Vì mang đến rẳng đưa ra quyết định của Giám đốc công ty lớn kỷ luật chị X với mẫu mã “Hạ bậc lương” là ko chính pháp lý, chị X thực hiện đơn năng khiếu nại đưa ra quyết định này. Chị X rất có thể kiến nghị và gửi đơn năng khiếu nại cho tới ai tiếp sau đây ?

A. Gửi cho tới Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

B. Gửi cho tới phòng ban công an.

C. Gửi cho tới Giám đốc Công ty, người đã ký kết đưa ra quyết định.

D. Gửi cho tới Công đoàn của Công ty.

Đáp án: C

Câu 54. H 14 tuổi hạc, thực hiện mướn cho 1 cửa hàng tạp hóa ngay gần mái ấm C. Thấy H thông thường bị gia chủ mắng chửi, tấn công đặp, C cực kỳ thương H. Theo em, C đem quyền cáo giác với phòng ban hoặc cá thể nào là tiếp sau đây ?

A. Với người rộng lớn.

B. Với phụ huynh bản thân.

C. Với gia sư mái ấm nhiệm.

D. Với Ủy ban dân chúng xã.

Đáp án: D

Câu 55. Cứ từng bữa tối muộn, bên trên lối đi luyện thể thao về A thường nhìn thấy xe pháo của hạ tầng phát triển các loại bánh kẹo ụp hóa học thải ko qua quýt xử lý xuống lòng hồ nước, tạo nên ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên, A mong muốn cáo giác cho tới phòng ban non sông đem thẩm quyền. Vậy A cần thiết thực hiện đơn gì tiếp sau đây mang đến chính pháp lý ?

A. Đơn trình diễn.

B. Đơn năng khiếu nại.

C. Đơn cáo giác.

D. Đơn phản đối.

Đáp án: C

Câu 56. L 14 tuổi hạc, thực hiện mướn cho 1 cửa hàng cơm trắng ngay gần mái ấm M 15 tuổi hạc. Chứng con kiến cảnh L bị gia chủ mắng chửi, tấn công đập M cực kỳ thương L tuy nhiên ko biết phả làm thế nào. Theo em, M đem quyền cáo giác với phòng ban công an ko ? Vì sao ?

A. Không, vì như thế trẻ nhỏ không tồn tại quyền cáo giác.

B. Có, vì như thế học viên đầy đủ 15 tuổi hạc là đem quyền cáo giác.

C. Không, vì như thế cáo giác là vấn đề không tồn tại lợi mang đến trẻ nhỏ.

D. Có, vì như thế cáo giác là quyền của từng công dân.

Đáp án: D

Câu 57. Học sinh lớp 12 B góp sức chủ ý vô Dự thảo Luật giáo dục và đào tạo là thể hiện nay quyền nào là tiếp sau đây của công dân ?

A. Quyền dân mái ấm của công dân vô nghành nghề chủ yếu trị.

B. Quyền tự tại ngôn luận.

C. Quyền nhập cuộc quản lý và vận hành non sông và xã hội.

D. Quyền tự tại dân mái ấm và quyền tự tại cá thể.

Xem thêm: toán lớp 7 bài 33 quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác

Đáp án: C

Xem tăng thắc mắc trắc nghiệm GDCD 12 đem đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7: Công dân với những quyền dân mái ấm (phần 2)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 7 năm 2023 (có đáp án)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với việc cải cách và phát triển của công dân (phần 1)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8: Pháp luật với việc cải cách và phát triển của công dân (phần 2)
  • Trắc nghiệm GDCD 12 Bài 8 năm 2023 (có đáp án)

Săn SALE shopee mon 9:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official