tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13

Câu hỏi:

10/09/2019 76,283

Đáp án D

Bạn đang xem: tổng số hạt proton notron và electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13

Giả sử X với số hiệu nguyên vẹn tử là Z.

Ta có: 2Z + N = 13.

Với những nguyên vẹn tử bền:

→ Z = 4 → Số khối A = 13 - 4 = 9

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

X, Y là nhì phi kim. Trong nguyên vẹn tử X và Y với số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế nữa phân tử ko đem năng lượng điện theo lần lượt là 14 và 16. Hợp hóa học XYn với quánh điểm: X cướp 15,0486% về lượng, tổng số proton là 100, tổng số nơtron là 106. Hãy xác lập công thức thích hợp hóa học XYn ?

A. CO2

B. PCl5

C. Mg3N2

D. P2O5

Câu 2:

Oxit X với công thức R2O. Tổng số phân tử cơ phiên bản (p, n, e) vô X là 92, vô cơ số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế nữa số phân tử ko đem năng lượng điện là 28. X là hóa học này sau đây (biết rằng vô phân tử nhân nguyên vẹn tử oxi với 8 proton và 8 nơtron) ?

A. N2O.

B. Na2O.

C. Cl2O.

D. K2O.

Câu 3:

Nguyên tử X với tổng số phân tử p, n, e là 34 và số khối nhỏ rộng lớn 24. Số electron của X là

A. 11

B. 12

Xem thêm: tìm trong văn bản tuổi thơ tôi các từ ngữ được đặt trong dấu ngoặc kép

C. 10

D. 23

Câu 4:

Hợp hóa học vô sinh X với công thức phân tử AB2. Tổng số những phân tử vô phân tử X là 66, vô cơ số phân tử đem năng lượng điện nhiều hơn thế nữa số phân tử ko đem năng lượng điện là 22 phân tử. Số khối của B nhiều hơn thế nữa A là 4. Số phân tử vô B nhiều hơn thế nữa số phân tử vô A là 6 phân tử. Công thức phân tử của X là:

A. ON2.

B. NO2.

C. OF2.

D. CO2.

Câu 5:

 Ở ĐK thông thường Crom với cấu tạo mạng lập phương tâm khối vô cơ thể tích những nguyên vẹn tử cướp 68% thể tích tinh nghịch thể. Khối lượng riêng biệt của Cr là 7,2 g/cm3. Nếu coi nguyên vẹn tử Cr với hình dáng cầu thì nửa đường kính tầm của chính nó là (biết lượng mol của Cr là 52)

A. 0,155 nm

B. 0,125 nm

C. 0,134 nm

D. 0,165 nm

Câu 6:

X và Y là những nhân tố group A, đều tạo nên thích hợp hóa học với hiđro với dạng RH (R là kí hiệu của nhân tố X hoặc Y). Gọi A và B theo lần lượt là hiđroxit ứng với hóa trị tối đa của X và Y. Trong B, Y cướp 35,323% lượng. Trung hòa trọn vẹn 50 gam hỗn hợp A 16,8% cần thiết 150 ml hỗn hợp B 1M. Xác quyết định những nhân tố X.

A. Cl

B. Na

C. K

Xem thêm: có 9 pin giống nhau được mắc thành bộ nguồn

D. Br

TÀI LIỆU VIP VIETJACK