tổng hợp kiến thức toán 8Việc ghi nhớ đúng đắn một công thức Toán 8 vô hàng trăm ngàn công thức ko nên là sự việc đơn giản và dễ dàng, với mục tiêu chung học viên đơn giản và dễ dàng rộng lớn trong công việc ghi nhớ Công thức, VietJack biên soạn phiên bản tóm lược Công thức Toán lớp 8 Đại số và Hình học tập Học kì 1, Học kì 2 tương đối đầy đủ, cụ thể được biên soạn theo dõi từng chương. Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn tuột tay công thức khiến cho bạn học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 8 rộng lớn.

Tổng hợp lý và phải chăng thuyết, Công thức Toán 8 (cả năm)

- Tóm tắt lý thuyết Toán 8 sách mới:

Bạn đang xem: tổng hợp kiến thức toán 8

 • Lý thuyết Toán 8 Kết nối tri thức

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 8 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem chi tiết

 • Lý thuyết Toán 8 Cánh diều

  Xem chi tiết

Xem tăng câu nói. giải sgk Toán 8 sách mới mẻ hoặc, chi tiết:

 • Giải sgk Toán 8 Kết nối tri thức

 • Giải sgk Toán 8 Chân trời sáng sủa tạo

 • Giải sgk Toán 8 Cánh diều

- Tài liệu tóm lược công thức Toán lớp 8 Đại số và Hình học tập bao gồm 8 chương, liệt kê những công thức cần thiết nhất:

Công thức Toán lớp 8 Học kì 1 cụ thể nhất

Công thức Toán lớp 8 Học kì 2 cụ thể nhất

Công thức Đại số lớp 8 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 2 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 3 Đại số cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 4 Đại số cụ thể nhất

Công thức Hình học tập lớp 8 cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 2 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 3 Hình học tập cụ thể nhất

 • Công thức Toán lớp 8 Chương 4 Hình học tập cụ thể nhất

Hi vọng với bài bác tóm lược công thức Toán 8 này, học viên tiếp tục đơn giản và dễ dàng ghi nhớ được công thức và biết cách thực hiện những dạng bài bác luyện Toán lớp 8. Mời chúng ta đón xem:

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Đại số

1. Nhân đơn thức với khá nhiều thức:

A(B + C) = AB + AC

2. Nhân nhiều thức với khá nhiều thức:

(A + B)(C + D) = AC + AD + BC + BD

3. Bảy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ:

+) Bình phương của một tổng:

(A + B)2 = A2 + 2AB + B2

+) Bình phương của một hiệu:

(A - B)2 = A2 - 2AB + B2

+) Hiệu nhì bình phương:

A2 – B2 = (A + B)(A – B)

+) Lập phương của một tổng:

(A + B)3 = A3 + 3A2B + 3AB2 + B3

+) Lập phương của một hiệu:

(A - B)3 = A3 - 3A2B + 3AB2 - B3

+) Tổng nhì lập phương:

A3 + B3 = (A + B)(A2 – AB + B2)

+) Hiệu nhì lập phương:

A3 – B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

4. Các cách thức phân tách nhiều thức trở nên nhân tử

- Đặt nhân tử chung

- Dùng hằng đẳng thức

- Nhóm những hạng tử

- Tách hạng tử

- Phối hợp ý nhiều cách thức

5. Chia đơn thức mang lại đơn thức.

Muốn phân tách đơn thức A mang lại đơn thức B (trường hợp ý A phân tách không còn mang lại B) tớ thực hiện như sau:

- Chia thông số của đơn thức A mang lại thông số của đơn thức B.

- Chia lũy quá của từng biến hóa vô A mang lại lũy quá nằm trong biến hóa cơ vô B.

- Nhân những thành phẩm vừa vặn tìm ra cùng nhau.

6. Chia nhiều thức mang lại đơn thức.

Muốn phân tách nhiều thức A mang lại đơn thức B (trường hợp ý những hạng tử của nhiều thức A đều phân tách không còn mang lại đơn thức B), tớ phân tách từng hạng tử của A mang lại B rồi với những thành phẩm lại cùng nhau.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học

1. Tứ giác

- Tứ giác ABCD là hình bao gồm tứ đoạn trực tiếp AB, BC, CD, DA, vô cơ bất kì nhì đoạn trực tiếp nào thì cũng ko nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch.

- Tứ giác lồi là tứ giác luôn luôn ở trong 50% mặt mày phẳng phiu đem bờ là đường thẳng liền mạch chứa chấp bất kì cạnh này của tam giác. (Ngược lại là tứ giác lõm)

ABCD, EFGH là những tứ giác lồi

MNQP là tứ giác lõm

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Định lí: Tổng những góc vô của một tứ giác bởi 360o

- Góc kề bù với cùng 1 góc của tứ giác gọi là góc ngoài của tứ giác. Tổng những góc ngoài của một tứ giác bởi 360o

2. Hình thang

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

ABCD là hình thang:

- AB // CD

-Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Nếu Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Nếu Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- ABCD là hình thang, Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang vuông

3. Hình thang cân

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thang cân nặng là hình thang đem nhì góc kề một lòng đều bằng nhau.

- Hai góc đối của hình thang thăng bằng 180o

- Tính chất: ABCD là hình thang cân nặng thì AD = BC; AC = BD

- Dấu hiệu nhận thấy

+ Tứ giác ABCD đem Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

+ Tứ giác ABCD đem Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

+ Tứ giác ABCD đem Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì ABCD là hình thang cân

4. Đường khoảng của tam giác, của hình thang

+) Đường khoảng của tam giác: là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh của tam giác.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Tam giác ABC: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì MN là lối khoảng của tam giác ABC

- MN là lối khoảng của tam giác ABC Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

-Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Đường khoảng của hình thang: Đường khoảng của hình thang là đoạn trực tiếp nối trung điểm nhì cạnh mặt mày của hình thang.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thang ABCD: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất thì MN là lối khoảng của hình thang ABCD

- MN là lối khoảng của hình thang ABCD thì Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

5. Đối xứng trục

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

Xem thêm: tại sao trong thí nghiệm chứng minh thân vận chuyển nước phải sử dụng nước pha màu

- Hai điểm A, B gọi là đối xứng cùng nhau qua loa đường thẳng liền mạch d nếu như d là lối trung trực của đoạn trực tiếp nối nhì điểm cơ.

- Quy ước: Nếu điểm M phía trên đường thẳng liền mạch d thì điểm đối xứng với M qua loa đường thẳng liền mạch d cũng là vấn đề M.

- Hai hình gọi là đối xứng cùng nhau qua loa đường thẳng liền mạch d nếu như từng điểm nằm trong hình này đối xứng với cùng 1 điểm nằm trong hình cơ qua loa đường thẳng liền mạch d và ngược lại. Đường trực tiếp d gọi là trục đối xứng của nhì hình cơ

- Nếu nhì đoạn trực tiếp (góc, tam giác) đối xứng cùng nhau qua loa một đường thẳng liền mạch thì bọn chúng đều bằng nhau.

- Đường trực tiếp d gọi là trục đối xứng của hình H nếu như điểm đối xứng với từng điểm nằm trong hình H qua loa đường thẳng liền mạch d cũng nằm trong hình H. Ta rằng hình H đem trục đối xứng

- Đường trực tiếp trải qua trung điểm nhì lòng của hình thang cân nặng là trục đối xứng của hình thang cân nặng cơ.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

6. Hình bình hành

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình bình hành là tứ giác đem những cạnh đối tuy nhiên song

- Hình bình hành là một trong hình thang đặc biệt (hình bình hành là hình thang đem nhì cạnh mặt mày tuy nhiên song)

ABCD là hình bình hành nên: Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác đem những cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành

- Tứ giác đem những cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác đem nhì cạnh đối tuy nhiên song và đều bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác đem những góc đối đều bằng nhau là hình bình hành.

- Tứ giác đem hai tuyến phố chéo cánh hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối là hình bình hành.

7. Đối xứng tâm

- Hai điểm A, B gọi là đối xứng cùng nhau qua loa điểm O nếu như O là trung điểm của đoạn trực tiếp nối nhì điểm cơ. (Quy ước: Điểm đối xứng với điểm O qua loa điểm O cũng là vấn đề O)

- Hai hình gọi là đối xứng cùng nhau qua loa điểm O nếu như từng điểm nằm trong hình này đối xứng với từng điểm nằm trong hình cơ qua loa điểm O và ngược lại. Điểm O gọi là tâm đối xứng của nhì hình cơ.

- Nếu nhì đoạn trực tiếp (góc, tam giác) đối xứng cùng nhau qua loa một điểm thì bọn chúng đều bằng nhau.

- Điểm O gọi là tâm đối xứng của hình H nếu như điểm đối xứng với từng điểm nằm trong hình H qua loa điểm O cũng nằm trong hình H. Ta rằng hình H đem tâm đối xứng.

- Giao điểm hai tuyến phố chéo cánh của hình bình hành là tâm đối xứng của hình bình hành cơ.

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

8. Hình chữ nhật

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình chữ nhật là tứ giác đem bốn góc vuông.

- Từ khái niệm hình chữ nhật, tớ suy ra: Hình chữ nhật cũng là một trong hình bình hành, một hình thang cân nặng.

+) Tính chất:

- Hình chữ nhật đem toàn bộ những đặc thù của hình hành, của hình thang cân nặng.

- Từ đặc thù của hình thang cân nặng và hình bình hành: Trong hình chữ nhật, hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng lối.

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác đem tía góc vuông là hình chữ nhật

- Hình thang cân nặng mang 1 góc vuông là hình chữ nhật.

- Hình bình hành mang 1 góc vuông là hình chữ nhật

- Hình bình hành đem hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau là hình chữ nhật.

Định lí:

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

`

- Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

9. Đường trực tiếp tuy nhiên song với cùng 1 đường thẳng liền mạch mang lại trước

- Khoảng cơ hội thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song: Khoảng cơ hội thân thuộc hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song là khoảng cách từ là một điểm tuỳ ý bên trên đường thẳng liền mạch này cho tới đường thẳng liền mạch cơ.

- Tính chất: Các điểm cơ hội đường thẳng liền mạch b một khoảng tầm bởi h phía trên hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song với b và cơ hội b một khoảng tầm bởi h.

- Nhận xét: Tập hợp ý những điểm cơ hội một đường thẳng liền mạch thắt chặt và cố định một khoảng tầm bởi h ko thay đổi là hai tuyến phố trực tiếp tuy nhiên song với đường thẳng liền mạch cơ và cơ hội đường thẳng liền mạch cơ một khoảng tầm bởi h.

- Các đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều là những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cùng nhau và khoảng cách trong những đường thẳng liền mạch đều bằng nhau.

+) Định lí:

- Nếu những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song cơ hội đều hạn chế một đường thẳng liền mạch thì bọn chúng chắn bên trên đường thẳng liền mạch cơ những đoạn trực tiếp thường xuyên đều bằng nhau.

- Nếu những đường thẳng liền mạch tuy nhiên song hạn chế một đường thẳng liền mạch và bọn chúng chắn bên trên đường thẳng liền mạch dó những đoạn trực tiếp thường xuyên đều bằng nhau thì bọn chúng tuy nhiên song cơ hội đều.

10. Hình thoi

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

- Hình thoi là tứ giác đem tứ cạnh đều bằng nhau. Hình thoi cũng là một trong hình bình hành.

- Tính chất: Hình thoi đem toàn bộ những đặc thù của hình bình hành

ABCD là hình thoi Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+) Dấu hiệu nhận biết:

- Tứ giác đem tứ cạnh đều bằng nhau là hình thoi.

- Hình bình hành đem nhì cạnh kề đều bằng nhau là hình thoi.

- Hình bình hành đem hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.

- Hình bình hành mang 1 lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình thoi.

11. Hình vuông

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

+ Hình vuông là tứ giác đem tứ góc vuông và đem tứ cạnh đều bằng nhau.

+ Từ khái niệm hình vuông vắn, tớ suy ra:

- Hình vuông là hình chữ nhật đem tứ cạnh đều bằng nhau.

- Hình vuông là hình thoi mang 1 góc vuông.

- Như vậy: Hình vuông vừa vặn là hình chữ nhật, vừa vặn là hình thoi.

+ Tính chất:

- Hình vuông đem toàn bộ những đặc thù của hình chữ nhật và hình thoi.

- Đường chéo cánh của hình vuông vắn vừa vặn đều bằng nhau vừa vặn vuông góc cùng nhau

+ Dấu hiệu nhận biết:

- Hình chữ nhật đem nhì cạnh kề đều bằng nhau là hình vuông vắn.

- Hình chữ nhật đem hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình vuông vắn

- Hình chữ nhật mang 1 lối chéo cánh là lối phân giác của một góc là hình vuông vắn

- Hình thoi mang 1 góc vuông là hình vuông vắn

- Hình thoi đem hai tuyến phố chéo cánh đều bằng nhau là hình vuông vắn

BẢNG TỔNG KẾT

Công thức Toán lớp 8 Chương 1 Hình học tập cụ thể nhất

....................................

....................................

....................................

Tải tư liệu nhằm coi công thức Toán lớp 8 cả năm lênh láng đủ:

Xem tăng những bài bác tổ hợp kỹ năng, công thức những môn học tập lớp 8 hoặc, cụ thể khác:

 • Bộ thắc mắc ôn luyện môn Hóa học tập 8
 • Bộ thắc mắc ôn luyện Vật Lí 8

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng học hành giá cả tương đối rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua giành cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính phí mang lại teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Xem thêm: thai 20 tuan nang bao nhieu gram

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung lịch trình học tập những cung cấp.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.