toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Tiến hành thực nghiệm test đặc điểm của glixerol và etanol với đồng(II) hiđroxit theo dõi quá trình sau đây:

Bước 1: Cho vô nhị ống thử, từng ống khoảng chừng 3 – 4 giọt hỗn hợp CuSO4 2% và 2 – 3 giọt hỗn hợp NaOH 10%, nhấp lên xuống nhẹ nhõm.

Bạn đang xem: toluen không phản ứng với chất nào sau đây

Bước 2: Nhỏ 2 – 3 giọt glixerol vô ống thử loại nhất, 2 – 3 giọt etanol vô ống thử loại nhị. Lắc nhẹ nhõm cả nhị ống thử.

Cho những tuyên bố sau về thực nghiệm đang được tổ chức ở trên:

(1) Sau bước 1, vô cả nhị ống thử đều phải có kết tủa màu xanh da trời của đồng(II) hiđroxit.

(2) Sau bước 2, vô ống thử loại nhị kết tủa màu xanh da trời của đồng(II) hiđroxit ko tan.

(3) Tại bước 1, hoàn toàn có thể thay cho hỗn hợp NaOH bởi vì hỗn hợp KOH.

(4) Thí nghiệm bên trên, được dùng làm phân biệt etanol và glixerol.

(5) Cần lấy dư hỗn hợp NaOH nhằm đáp ứng môi trường thiên nhiên cho tới phản xạ tạo nên phức.

(6) Sau bước 2, vô ống thử thứ hai dẫn đến hóa học [C3H5(OH)2O]2Cu (đồng(II) glixerat).

Xem thêm: soạn văn lớp 7 cánh diều tập 1

(7) Tại bước (1) hoàn toàn có thể hỗn hợp CuSO4 bởi vì hỗn hợp FeSO4

Số tuyên bố đúng

A. 4.                                  

B. 6.                                  

C. 7.                                  

Xem thêm: soạn bài đại việt nước ta

D. 5.