toán lớp 5 bài 116

Giải bài xích tập dượt Toán lớp 5

Bạn đang xem: toán lớp 5 bài 116

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116: Em ôn lại những gì tiếp tục học là điều giải Sách VNEN toán 5 tập dượt 2 trang 136, 137, 138 bao hàm cụ thể điều giải mang lại từng bài xích tập dượt chung những em học viên gia tăng, rèn kĩ năng giải Toán Chương 5 lớp 5. Mời những em học viên xem thêm điều giải hoặc tại đây.

A. Hoạt động thực hành thực tế bài xích 116 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 136 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Xếp thời gian nhanh những thẻ tiếp sau đây trở thành luật lệ tính đúng

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

Ví dụ mẫu:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

Câu 2: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Tính:

a. 85793 - 36841 + 3836

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

b. 325,97 + 86,54 + 103,46

Đáp án

a. 85793 - 36841 + 3836

= 48952 + 3836

= 52788

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

c. 325,97 + 86,54 + 103,46

= 325,97 + 190 = 515,97

Câu 3: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Tìm x:

a. x + 28 = 4,27 + 2,28

b. x - 7,2 = 3,9 + 2,7

Đáp án

a. x + 2,8 = 4,27 + 2,28

x + 2,8 = 6,55

x = 6,55 - 2,8

x = 3,75

b. x - 7,2 = 3,9 + 2,7

x - 7,2 = 6,6

x = 6,6 + 7,2

x = 13,8

Câu 4: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Một mảnh đất nền hình thang đem lòng bé xíu là 150m, lòng rộng lớn tự 5/3 lòng bé xíu, độ cao tự 2/5 lòng rộng lớn. Hỏi diện tích S mảnh đất nền tự từng nào mét vuông, từng nào héc-ta?

Đáp án

Đáy rộng lớn của mảnh đất nền hình thang là:

(150 : 3) x 5 = 250 (m)

Chiều cao của mảnh đất nền hình thang là:

(250 : 5 ) x 2 = 100 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình thang là:

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

Đổi trăng tròn 000 m2 = 2ha

Đáp số: trăng tròn 000m2; 2ha

Câu 5: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Đoạn lối AB lâu năm 279km. Lúc 7 giờ, một xe hơi chở mặt hàng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 45km/giờ. Đến 8 giờ một xe hơi du ngoạn cũng chuồn kể từ A với véc tơ vận tốc tức thời 60km/giờ và chuồn nằm trong chiều với xe hơi chở mặt hàng. Hỏi cho tới bao nhiêu giờ xe hơi du ngoạn đuổi theo kịp xe hơi chở mặt hàng.

Đáp án

Sau 1 giờ, xe hơi chở mặt hàng chuồn được số km là:

45 x 1 = 45 (km)

Sau từng giờ xe hơi du ngoạn ngay gần xe hơi chở mặt hàng số km là:

60 - 45 = 15 (km)

Thời gian giảo nhằm xe hơi du ngoạn đuổi theo kịp xe hơi chở mặt hàng là:

45 : 15 = 3 (giờ)

Như vậy xe hơi du ngoạn đuổi theo kịp xe hơi chở mặt hàng lúc:

8 giờ + 3h = 11 giờ

Đáp số: 11 giờ

Câu 6: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Tìm x:

\frac{4}{x}=\frac{1}{5}

Đáp án

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

Câu 7: Trang 137 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Tính:

a. 683 x 35

1654 x 425

2438 x 306

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

c. 36,66 : 7,8

15,7 : 6,28

27,63 : 0,45

d. 16 giờ 15 phút : 5

14 phút 36 giây : 12

Đáp án

a. 683 x 35= 23905

1654 x 425=702950

Xem thêm: việc phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông hồng chủ yếu nhằm

2438 x 306 = 746028

Giải Toán lớp 5 VNEN bài xích 116

b. 36,66 : 7,8 = 4,7

15,7 : 6,28 = 2,5

27,63 : 0,45 = 61,4

c. 16 giờ 15 phút : 5 = 3h 15 phút

14 phút 36 giây : 12 = 1 phút 13 giây

Câu 8: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Tìm x:

a. 0,12 x x = 6

b. x : 2,5 = 4

c. 5,6 : x = 4

d. x x 0,1 = 2/5

Đáp án

a. 0,12 x x = 6

x = 6 : 0,12

x = 50

b. x : 2,5 = 4

x = 4 x 2,5

x = 10

c. 5,6 : x = 4

x = 5,6 : 4

x = 1,4

d. x x 0,1 = 2/5

x x 0,1 = 0,4

x = 0,4 : 0,1

x = 4

Câu 9: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Trong tía ngày 1 siêu thị bán tốt 2400kg lối. Ngày loại nhất bán tốt 35% só lối cơ, ngày loại nhì bán tốt 40% số lối thuở đầu. Hỏi ngày loại tía bán tốt từng nào kilogam đường?

Đáp án

Cách 1:

Cả nhì ngày bán tốt số % lối là:

35 + 40 = 75 %

Cả nhì ngày bán tốt số kilogam lối là:

(2400 : 100 ) x 75% = 1800 (kg)

Vậy ngày loại tía bán tốt số lối là:

2400 - 1800 = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg

Cách 2:

Ngày loại nhất bán tốt số kilogam lối là:

(2400 : 100 ) x 35 = 840 (kg)

Ngày loại nhì bán tốt số kilogam lối là:

(2400 : 100 ) x 40 = 960 (kg)

Ngày loại tía bán tốt số kilogam lối là:

2400 - (960 + 840) = 600 (kg)

Đáp số: 600 kg

Câu 10: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Một siêu thị phân phối hoa quả trái cây thu được một 800 000 đồng. Tính đi ra số chi phí lãi tự 20% chi phí vốn liếng. Hỏi chi phí vốn liếng để sở hữ số hoa quả trái cây này là từng nào đồng.

Đáp án

Số % chi phí hoa quả trái cây sau thời điểm bán tốt lãi là:

100 + trăng tròn = 120%

Vậy số chi phí vốn liếng thuở đầu siêu thị chi ra mua sắm hoa quả trái cây là:

1 800 000 : 120 = 1 500 000 (đồng)

Đáp số: 1 500 000 đồng

B. Hoạt động phần mềm bài xích 116 Toán VNEN lớp 5

Câu 1: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Ngân mặt hàng thông báo: Lãi suất chi phí gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí từ là một triệu cho tới bên dưới 50 triệu đồng là 0,5% một mon. Một người gửi tiết kiệm ngân sách và chi phí 30 triệu. Hỏi sau đó 1 mon, người cơ cảm nhận được từng nào chi phí cả vốn liếng lẫn lộn lãi?

Đáp án

Nếu người cơ gửi 30 triệu thì cảm nhận được chi phí lãi là:

(30000000 : 100) x 0,5 = 150000 (đồng)

Vậy sau đó 1 mon, số chi phí cả vốn liếng lẫn lộn lãi của những người cơ là:

30000000 + 150000 = 30150000 (đồng)

Đáp số: 30150000 đồng

Câu 2: Trang 138 toán VNEN lớp 5 tập dượt 2

Nhân thời điểm 1 mon 6, một siêu thị tiếp tục hạ giá thành từng loại sách 15% nhằm hấp dẫn những em học viên. Hôm sau bọn họ lại tăng giá thành rộng lớn ngày hôm trước thêm thắt 10%. Hãy đối chiếu giá thành ngày sau với giá thành thuở đầu của từng loại sách cơ.

Đáp án

Cho giá thành thuở đầu (không tăng hoặc ko giảm) là 100%

Vậy, giá thành từng loại sách sau thời điểm hạ xuống 15% là:

100% - 15% = 85%

Giá phân phối hôm sau thời điểm từng loại sách tăng thêm 10% là:

85% + 10% = 95%

Như vậy giá bán thuở đầu (100%) cao hơn nữa giá thành ngày sau (95%) là 5%.

Ngoài giải bài xích tập dượt Toán 5 VNEN, VnDoc còn hỗ trợ chúng ta giải toán lớp 5 sách giáo khoa. Các em học viên nằm trong xem thêm nhé.

Xem thêm: văn minh đại việt còn được gọi là