toán lớp 4 trang 178

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: toán lớp 4 trang 178

Video chỉ dẫn giải

Viết những số:

a) Ba trăm sáu mươi lăm ngàn tám trăm tư mươi bảy ;

b) Mười sáu triệu năm trăm thân phụ mươi ngàn tư trăm sáu mươi tư;

c) Một trăm linh năm triệu ko trăm bảy mươi nhị ngàn ko trăm linh chín.

Phương pháp giải:

Khi viết lách số tao viết lách những chữ số kể từ trái khoáy quý phái nên, hay viết kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp.

Lời giải chi tiết:

a) \(365\; 847\) ;                      b) \(16 \;530 \;464\) ;                       c) \(105\; 072\; 009\).

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Viết số phù hợp nhập điểm chấm: 

Phương pháp giải:

 Dựa nhập bảng đơn vị chức năng đo khối lượng:

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Tính:

a) \( \displaystyle{2 \over 5} + {1 \over 2} + {7 \over {10}}\) ;                                    b) \( \displaystyle{4 \over 9} + {{11} \over 8} - {5 \over 6}\)

c) \( \displaystyle{9 \over {20}} - {8 \over {15}} \times {5 \over {12}}\);                                  d) \( \displaystyle{2 \over 3}:{4 \over 5}:{7 \over {12}}\)

Phương pháp giải:

Biểu thức đem những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân chia thì tao tiến hành phép tắc tính nhân, phân chia trước, tiến hành phép tắc tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \( \displaystyle{2 \over 5} + {1 \over 2} + {7 \over {10}} = {4 \over {10}} + {5 \over {10}} + {7 \over {10}}\)\( \displaystyle = {{9} \over {10}}+{7 \over 10}  = {{16} \over {10}} = {8 \over 5}\)

 b) \( \displaystyle{4 \over 9} + {{11} \over 8} - {5 \over 6} = {{32} \over {72}} + {{99} \over {72}} - {{60} \over {72}} \)\( \displaystyle= {{131} \over {72}} -{60 \over 72} = {{71} \over {72}}\)

c) \( \displaystyle{9 \over {20}} - {8 \over {15}} \times {5 \over {12}} = {9 \over {20}} - {{40} \over {180}}\)\( \displaystyle = {{81} \over {180}} - {{40} \over {180}} = {{41} \over {180}}\) 

Xem thêm: hành tây kỵ với gì

 d) \( \displaystyle{2 \over 3}:{4 \over 5}:{7 \over {12}} = {2 \over 3} \times {5 \over 4} \times {{12} \over 7} \) \( \displaystyle = {{2 \times 5 \times 12} \over {3 \times 4 \times 7}} \)\( \displaystyle= {{2 \times 5 \times 3 \times 4} \over {3 \times 4 \times 7}} = {{10} \over 7}\)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

Một lớp học tập đem \(35\) học viên, nhập tê liệt số học viên trai bằng \( \displaystyle {3 \over 4}\) số học viên gái. Hỏi lớp học tập tê liệt đem từng nào học viên gái ?

Phương pháp giải:

1. Vẽ sơ đồ

2. Tìm tổng số phần cân nhau.

3. Tìm độ quý hiếm của một phần bằng phương pháp lấy tổng nhị số phân chia cho tới tổng số phần cân nhau.

4. Tìm số rộng lớn (lấy độ quý hiếm một trong những phần nhân với số phần của số bé).

Lời giải chi tiết:

Ta đem sơ đồ:

Theo sơ đồ dùng, tổng số phần cân nhau là: 

\(3 + 4 = 7\) (phần) 

Số học viên gái của lớp học tập tê liệt là:

\(35 : 7 \times 4 = 20\) (học sinh)

          Đáp số: \(20\) học viên gái.

Bài 5

Video chỉ dẫn giải

a) Hình vuông và hình chữ nhật nằm trong đem những Điểm lưu ý gì ?

b) Hình chữ nhật và hình bình hành nằm trong đem những Điểm lưu ý gì ?

Phương pháp giải:

- Dựa nhập đặc thù của những hình.

- Vẽ hình rời khỏi nháp nhằm để ý lại.

Lời giải chi tiết:

a) Hình vuông và hình chữ nhật nằm trong đem những Điểm lưu ý sau:

- Có 4 góc vuông.

- Có những cặp cạnh đối lập tuy vậy song và cân nhau.

Có thể nhận xét: Hình vuông là hình chữ nhật quan trọng đặc biệt đem chiều lâu năm vì chưng chiều rộng lớn.

Xem thêm: làm sao để giống như còn trinh

b) Hình chữ nhật và hình bình hành đem những Điểm lưu ý sau: Có những cặp cạnh đối lập tuy vậy song và cân nhau.

Có thể nhận xét: Hình chữ nhật rất có thể xem là hình bình hành quan trọng đặc biệt (có 4 góc vuông).

Loigiaihay.com