tơ nitron thuộc loại tơ

Câu hỏi:

18/08/2019 76,664

Đáp án B

Bạn đang xem: tơ nitron thuộc loại tơ

Tơ tổng hợp: tơ nitron; tơ nilon-6; tơ nilon-6,6.

Tơ phân phối tổng hợp: tơ axetat; tơ visco

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tơ nào là tại đây nằm trong loại tơ phân phối tổ hợp (tơ nhân tạo)?

A. Bông.

B. Tơ visco.

C. Tơ tằm.

D. Tơ nilon–6,6.

Câu 2:

Tơ nilon-6,6 là thành phầm trùng dừng của

A. axit ađipic và etylen glicol.

B. axit ađipic và hexametylenđiamin.

C. etylen glicol và hexametylenđiamin.

D. axit ađipic và glixerol.

Câu 3:

Dãy bao gồm những hóa học được dùng làm tổ hợp cao su thiên nhiên buna-S là 

A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, S.

B. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5-CH=CH2.

C. CH2=CH-CH=CH2, S.

Xem thêm: tác giả sơn tinh thủy tinh

D. CH2=CH-CH-CH2, C6H5-CH-CH2.

Câu 4:

Tơ nitron mềm, bền với sức nóng, lưu giữ sức nóng chất lượng, thông thường được dùng làm đan vải vóc và may ăn mặc quần áo rét. Trùng thích hợp hóa học nào là tại đây tạo ra trở thành polime dùng làm phát triển nitron?

A. CH2=CH-CN.

B. H2N-[CH2]5-COOH

C. H2N-(CH2)6-NH2.

D. CH2=CH-CH3.

Câu 5:

Polime nào là sau đó là tơ được pha trộn vị phản xạ trùng khớp ?

A. Poli(etylen terephtalat).

B. Poliacrilonitrin.

C. Policaproamit.

D. Poli(butađien-stiren).

Câu 6:

Polime X là hóa học rắn nhập trong cả đem kĩ năng mang lại khả năng chiếu sáng truyền qua chuyện chất lượng nên được sử dụng sản xuất thuỷ tinh ma cơ học plexiglas. Tên gọi của X là

A. polietilen.

B. poliacrilonitrin.

C. poli(metyl metacrylat).

Xem thêm: nguồn gốc xuất thân của thạch sanh có gì đặc biệt

D. poli(vinyl clorua).

TÀI LIỆU VIP VIETJACK