tính diện tích hình tròn biết chu vi

Phương pháp Tính diện tích S hình tròn

Bạn đang xem: tính diện tích hình tròn biết chu vi

Cách tính diện tích hình tròn biết chu vi, cơ hội giải những vấn đề về diện tích S hình tròn trụ được VnDoc tổ hợp chỉ dẫn giải cụ thể tại đây.

Diện tích hình tròn trụ là kích cỡ mặt phẳng của hình tròn trụ tuy nhiên tớ rất có thể để ý được, kí hiệu là A, đơn vị chức năng là m2 (mét vuông). Cách tính diện tích S hình tròn trụ cũng tương đối đơn giản và giản dị, tất cả chúng ta chỉ việc vận dụng công thức: A = π .r2 (trong đó: A là diện tích S hình tròn; π là hằng số (π = 3,14); r là phân phối kính). Tuy nhiên, so với vấn đề tính diện tích hình tròn biết chu vi vì thế 6, 28 và 12,56 centimet, tất cả chúng ta cần thiết thực hiện thế nào mang đến đích. Các chúng ta nằm trong tìm hiểu thêm.

Cách giải bài bác tính diện tích S hình tròn trụ đem chu vi vì thế 12,56 cm

Cách làm: Tại bài bác tập luyện này, những em cần thiết ghi ghi nhớ nhị kiến thức và kỹ năng vô nằm trong cần thiết cơ là:

- Công thức tính diện tích S hình tròn trụ (như tiếp tục nhắc nhở lại ở trên)

- Công thức tính chu vi hình tròn: C = d.π hoặc C = r x 2π

Với: C là chu vi hình tròn

d là 2 lần bán kính hình tròn

r là nửa đường kính hình tròn

π = 3,14

Cách giải:

- tường chu vi => Tìm phân phối kính: r = C : 2 : π

- Tìm nửa đường kính hoàn thành => Tính diện tích S hình tròn

Bài giải chi tiết:

Bán kính hình tròn trụ là:

12,56 : 2 : 3,14 = 2 (cm)

Diện tích hình tròn trụ là:

Xem thêm: soạn văn bài đập đá ở côn lôn

3, 14 x 22 = 12, 56 (cm2)

Đáp số: 12, 56 (cm2)

Cách tính diện tích hình tròn biết chu vi c vì thế 6,28 cm

Cũng giống như giống như những vấn đề tính diện tích S hình tròn trụ lúc biết chu vi không giống, với bài bác tập luyện này những em cần thiết vận dụng những công thức tính chu vi hình tròn trụ và diện tích S hình tròn trụ. Các em học viên giải bài bác tập luyện này như sau:

Bán kính hình tròn trụ là:

6, 28 : 2 : 3,14 = 1 (cm)

Diện tích hình tròn trụ là:

3,14 x 12 = 3,14 (cm2)

Đáp số: 3,14 (cm2)

Bài Tập Tương Tự

1. Tính diện tích S hình tròn trụ, biết chu vi:

a) C = 37,68 cm

b) C = 15, 7 m

c) C = 56, 52 dm

2. Một bánh xe đạp điện đem chu vi vì thế 43,96 centimet, chất vấn diện tích S của bánh xe pháo này đó là bao nhiêu?

Mời chuyên chở miễn phí: Các bài bác tập luyện về tính chất diện tích S hình tròn trụ và chu vi hình tròn trụ nhằm rèn luyện thêm thắt về phong thái tính chu vi hình tròn trụ, phương pháp tính diện tích S hình tròn trụ và nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán lớp 5. Chúc chúng ta sung sướng.

Xem thêm: tình trạng thiếu việc làm ở nước ta diễn ra phổ biến ở