tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Câu hỏi:

25/08/2022 9,172

D. tính khử.

Bạn đang xem: tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích là: D
Tính hóa học hoá học tập đặc thù của sắt kẽm kim loại là tính khử.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Kim loại nhôm ứng dụng với hỗn hợp này tại đây ko sinh rời khỏi khí hidro?

A. HNO3 loãng.

B. HCl quánh.

C. H2SO4 loãng.

D. KHSO4.

Câu 2:

Hai hóa học này tại đây đều rất có thể bị nhiệt độ phân?

A. MgCO3 và Al(OH)3.

B. Na2CO3 và CaSO4.

C. NaCl và Al(OH)3.

D. NaHCO3 và NaCl.

Câu 3:

Dung dịch NaHCO3 ko phản xạ với hỗn hợp này sau đây?

A. HCl.

B. BaCl2.

C. KOH.

D. Ca(OH)2

Xem thêm: viết bài văn nghị luận về 1 vấn đề trong đời sống

Câu 4:

Hòa tan không còn 8,18 gam lếu ăn ý X bao gồm Fe, Mg, FexOy, Mg(OH)2 và MgCO3 nhập hỗn hợp chứa chấp 0,19 mol H2SO4 (loãng) và 0,04 mol KNO3, chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp 25,18 gam những muối hạt sunfat dung hòa và 2,24 gam lếu ăn ý khí X bao gồm NO, CO2 và H2. Cho Y phản xạ vừa phải đầy đủ với hỗn hợp NaOH, chiếm được 10,81 gam kết tủa. Mặt không giống, hòa tan không còn 8,18 gam X nhập hỗn hợp HCl dư, chiếm được hỗn hợp chứa chấp m gam muối hạt và 0,11 mol lếu ăn ý khí T đem tỉ khối đối với H2 là 74/11. tường những phản xạ xẩy ra trọn vẹn. Giá trị sớm nhất của m là

A. 15,88.

B. 15,86.

C. 18,85.

D. 16,86.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Tristearin đem tài năng nhập cuộc phản xạ nằm trong hiđro (Ni, t°).

(b) Dầu mỡ động thực vật bị thiu thiu bởi link C=C của hóa học mập bị lão hóa.

(c) Ứng với công thức C4H11N đem 4 đồng phân amin bậc 2.

(d) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là những loại tơ tự tạo.

(e) Quá trình thực hiện rượu nho kể từ trái ngược nho xẩy ra phản xạ lên men rượu của glucozơ.

Số tuyên bố sai là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D. 4.

Câu 6:

Số link peptit nhập phân tử Gly-Ala-Ala-Val là

A. 4.

B. 2.

C. 3.

Xem thêm: phân huỷ caco3

D. 1.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK