tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

Cách giải việc hiệu - tỉ lớp 4

Bài tập dượt Toán lớp 4: Dạng Toán dò la nhì số lúc biết hiệu và tỉ của nhì số đó có chỉ dẫn giải mang đến từng dạng bài bác tập dượt được VnDoc thuế tầm, tổ hợp chung những em học viên học tập đảm bảo chất lượng dạng bài bác này, na ná chung những thầy cô đạt thêm tư liệu tu dưỡng học viên tương đối tốt.

Bạn đang xem: tìm hai số khi biết hiệu và tỉ số của hai số đó

1. Cách giải công cộng bài bác Toán hiệu tỉ lớp 4

1.1 Dạng toán hiệu tỉ cơ bản

Các bước giải:

 • Bước 1: Tìm hiệu nhì số (nếu ẩn hiệu)
 • Bước 2: Tìm tỉ số (nếu ẩn tỉ)
 • Bước 3: Vẽ sơ đồ
 • Bước 4: Tìm hiệu số phần vì thế nhau
 • Bước 5: Số bé xíu = Hiệu : Hiệu số phần x số phần của số bé
 • Bước 6: Số rộng lớn vì thế = Số bé xíu + Hiệu

Ví dụ: Hiệu của nhì số là 36. Tỉ số của nhì số này đó là \frac{8}{5}. Tìm nhì số bại liệt.

Cách giải bài bác dạng: dò la 2 số lúc biết hiệu và tỉ số toán lớp 4

Theo sơ trang bị, hiệu số phần cân nhau là:

8 - 5 = 3 (phần)

Số bé xíu là :

36: 3 x 5 = 60

Số rộng lớn là :

60 + 36 = 96

Đáp số: Số bé: 60; Số lớn: 96.

Các tình huống đặc biệt

Đề bài bác nhiều việc ko mang đến dữ khiếu nại không thiếu thốn về hiệu và tỉ số tuy nhiên rất có thể mang đến dữ khiếu nại như sau:

 • Thiếu hiệu (cho biết tỉ số, không tồn tại biết hiệu số)
 • Thiếu tỉ (cho biết hiệu số, ko cho biết thêm tỉ số)
 • Cho dữ khiếu nại thêm thắt, hạn chế số, tạo ra hiệu (tỉ) mới nhất dò la số ban đầu

Với những việc mang đến dữ khiếu nại như thế, cần thiết tổ chức thêm 1 bước fake về sự việc cơ phiên bản và cơ hội giải chú ý như sau

1.2. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ

Dạng toán này đề bài bác ko cho biết thêm hiệu ngay lập tức, bởi vậy tất cả chúng ta cần dò la cơ hội dò la hiệu trước rồi mới nhất đi kiếm hiệu số phần cân nhau và kể từ bại liệt tìm ra nhì số.

Ví dụ 4. Hình chữ nhật đem chiều lâu năm vì thế \frac{3}{2} chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt đôi mươi m thì hình chữ nhật trở nên hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Lời giải.

 • Vì chiều lâu năm vì thế 3/2 chiều rộng lớn, nên nếu như coi chiều rộng lớn là 2 phần đoạn trực tiếp thì chiều lâu năm là 3 phần. Theo đề bài bác tao đem sơ đồ:

Dạng Toán hiệu tỉ

 • Nếu tăng chiều rộng lớn thêm thắt đôi mươi m thì hình chữ nhật trở nên hình vuông vắn, tức là lúc bại liệt chiều rộng lớn tiếp tục lâu năm vì thế chiều lâu năm. Hay rằng cách tiếp theo, hiệu chiều lâu năm và chiều rộng lớn là đôi mươi m.
 • Theo sơ trang bị, hiệu số phần cân nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)
 • Chiều lâu năm của hình chữ nhật là: đôi mươi x 3 = 60 (m)
 • Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: đôi mươi x 2 = 40 (m)
 • Diện tích của hình chữ nhật là: 60 x 40 = 2 400 (m2)

Đáp số: 2 400 m2

1.3. Dạng toán hiệu – tỉ (ẩn)

Ví dụ 5. Có nhì thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhì 24 l dầu. tường 5 phen thùng loại nhất vì thế 3 phen thùng loại nhì. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Bài giải

 • Đề bài bác ko cho biết thêm tỉ số, tuy vậy lại cho biết thêm “5 phen thùng I vì thế 3 phen II”. Hay rằng cách tiếp theo, tỉ số của thùng loại nhất và thùng loại nhì là 3/5.
 • Do bại liệt, tất cả chúng ta đem sơ trang bị sau:

Dạng toán hiệu tỉ

 • Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)
 • Số lít dầu thùng loại nhất đựng là: (24: 2) x 3 = 36 (l)
 • Số lít dầu thùng loại nhì đựng là: 36 + 24 = 60 (l)

Đáp số: 36 l dầu; 60 l dầu.

1.4. Dạng toán hiệu (ẩn) – tỉ (ẩn)

Ví dụ 6. Hiện ni, An 8 tuổi hạc và chị Mai 28 tuổi hạc. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi hạc An vì thế 1/7 tuổi hạc chị Mai?

Lời giải.

 • Theo đầu bài bác, tao đem sơ trang bị sau:

Dạng toán hiệu tỉ lớp 4

 • Hiệu số tuổi hạc của An và Mai luôn luôn là: 28 – 8 = đôi mươi (tuổi)
 • Biết 1/3 tuổi hạc của An vì thế 1/7 tuổi hạc của Mai nên suy đi ra tuổi hạc của An vì thế 3/7 tuổi hạc của Mai.
 • Hiệu số phần vì thế nhau: 7 – 3 = 4 (phần)
 • Số tuổi hạc của An sau đây là: (20:4) x 3 = 15 (tuổi)
 • Số năm cần thiết dò la là: 15 – 8 = 7 (năm)

Đáp số: 7 năm.

2. Bài tập dượt tự động luyện hiệu tỉ Toán lớp 4

1. Nhà Lan đem 2 đồng đội. Lan thông thường anh trai của cô ý ấy 5 tuổi hạc. Tuổi của thân phụ Lan cấp 5 phen tuổi hạc anh Lan và rộng lớn tuổi hạc Lan 45 tuổi hạc. Hỏi tuổi hạc Lan hiện nay nay?

Hướng dẫn

Tìm nhì số lúc biết hiệu tỉ của 2 số đó

Bố rộng lớn anh Lan số tuổi hạc là: 45 - 5 = 40 (tuổi)

Coi tuổi hạc anh là một trong những phần thì tuổi hạc thân phụ là 5 phần

Hiệu số phần cân nhau là: 5 - 1 = 4 (phần)

Tuổi anh là: 40 : 4 x 1 = 10 (tuổi)

Tuổi Lan là: 10 - 5 = 5 (tuổi)

2. Hình chữ nhật đem chiều lâu năm vì thế 3/2 chiều rộng lớn. Nếu tăng chiều rộng lớn 20m thì hình chữ nhật trở nên hình vuông vắn. Tính diện tích S của hình chữ nhật?

Hướng dẫn

Chiều dài ra hơn chiều rộng lớn 20m

Ta đem sơ đồ:

Chiều rộng: |-------|-------|

Chiều dài: |-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 3 – 2 = 1 (phần)

Chiều rộng lớn của hình chữ nhật là: đôi mươi : 1 x 2 = 40 (m)

Chiều lâu năm của hình chữ nhật là: 40 + đôi mươi = 60 (m)

Diện tích của hình chữ nhật là: 40 x 60 = 2400 (m2)

3. Có nhì thùng dầu, thùng loại nhất đựng không nhiều thùng loại nhì 24 lít dầu. 5 phen thùng loại nhất vì thế 3 phen thùng loại nhì. Hỏi từng thùng đựng từng nào lít dầu?

Hướng dẫn

Hiệu nhì thùng là: 24 lít

Thùng loại nhất x 5 = thùng loại nhì x 3

Thùng loại nhất = thùng loại nhì x 3 : 5

Hay thùng loại nhất = 3/5 thùng loại hai

Vẽ sơ đồ:

Thùng 1: |-------|-------|-------|

Thùng 2: |-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Thùng loại nhất đựng số lít dầu là: 24 : 2 x 3 = 36 (lít)

Thùng loại nhì đựng số lít dầu là: 36 + 24 = 60 (lít)

4. Hiện ni, An 8 tuổi hạc và chị Mai 28 tuổi hạc. Sau từng nào năm nữa thì 1/3 tuổi hạc An vì thế 1/7 tuổi hạc chị Mai?

Hướng dẫn

Bước 1: Tìm hiệu

Chị Mai rộng lớn An số tuổi hạc là: 28 – 8 = đôi mươi (tuổi)

Bước 2: Tìm tỉ số:

1/3 tuổi hạc An vì thế 1/7 tuổi hạc chị Mai thì tuổi hạc An vì thế 3/7 tuổi hạc của chị ấy Mai

(Ghi nhớ: Cứ nằm trong tử số thì kiểu mẫu số là số phần; nếu như gặp gỡ bài bác ko nằm trong tử số thì quy đồng về nằm trong tử số. Còn nếu như trong trường hợp là tích như bài bác 3 thì số phần ngược lại)

Giải mến nhằm học viên hiểu thì rất có thể vận dụng cơ hội sau:

Tuổi An : 3 = Tuổi chị Mai : 7 suy đi ra Tuổi An = Tuổi chị Mai : 7 x 3 = 3/7 tuổi hạc chị Mai)

Bước 3: Vẽ sơ đồ:

An: |-------|-------|-------|

Mai: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Bước 4: Tìm hiệu số phần cân nhau.

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Bước 5: Tìm nhì số

Số bé xíu = hiệu : hiệu số phần cân nhau x số phần của số bé

Tuổi An khi bại liệt là: đôi mươi : 4 x 3 = 15 (tuổi)

Xem thêm: hãy nêu và phân tích một số ứng dụng khác của vật lý trong đời sống hàng ngày

Số năm nhằm 1/3 tuổi hạc An vì thế 1/7 tuổi hạc Mai là: 15 – 8 = 7 (năm)

5. Một lớp học tập đem số học viên phái đẹp gấp rất nhiều lần số học viên nam giới. Nếu fake cút 3 học viên phái đẹp thì số học viên phái đẹp rộng lớn số học viên nam giới là 7 em. Lớp học tập bại liệt đem số học viên là: ...... học viên.

Hướng dẫn

Số học viên phái đẹp rộng lớn số học viên nam giới ban sơ là: 7 + 3 = 10 (bạn)

Ta đem sơ đồ:

Học sinh nữ: |-------|-------|

Học sinh nam: |-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 2 – 1 = 1 (phần)

Số học viên phái đẹp lớp bại liệt là: 10 : 1 x 2 = đôi mươi (bạn)

Số học viên nam giới là: đôi mươi : 2 = 10 (bạn)

Tổng số học viên lớp bại liệt là: đôi mươi + 10 = 30 (bạn)

6. Năm ni tuổi hạc u cấp gấp gáp 4 phen tuổi hạc con cái. Hai năm vừa qua tuổi hạc u rộng lớn tuổi hạc con cái là 27 tuổi hạc. Tuổi u lúc bấy giờ là: ...... tuổi; tuổi hạc con cái lúc bấy giờ là: ...... tuổi hạc.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Mẹ rộng lớn con cái 27 tuổi

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là: 27 : 3 x 1 = 9 (tuổi)

Tuổi u lúc bấy giờ là: 9 x 4 = 36 (tuổi)

7. Năm ni con cái thông thường u 24 tuổi hạc và tuổi hạc con cái vì thế 1/4 tuổi hạc u. Tuổi con cái trong năm này là : …tuổi.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Tuổi con: |----------|

Tuổi mẹ: |----------|----------|----------|----------|

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (tuổi)

Tuổi con cái lúc bấy giờ là: 24 : 3 x 1 = 8 (tuổi)

8. Một trại nuôi gà đem số gà mẹ rộng lớn số gà rỗng là 345 con cái. Sau lúc mua thêm thắt 25 kê rỗng thì số gà rỗng vì thế 3/7 số gà mẹ. Tổng số gà khi đầu là:... con cái.

Hướng dẫn

Sau lúc mua thêm thắt 25 kê rỗng thì gà mẹ nhiều hơn thế gà rỗng số con cái là:

345 – 25 = 320 (con)

Ta đem sơ đồ:

Gà trống: |-------|-------|-------|

Gà mái: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 3 = 4 (phần)

Số gà rỗng ban sơ là: 320 : 4 x 3 – 25 = 215 (con)

Số gà mẹ ban sơ là: 215 + 345 = 560 (con)

Tổng số gà ban sơ là: 215 + 560 = 775 (con)

9. Tổ 1 trồng nhiều hơn thế tổ 2 là 22 cây. Nếu tổ 1 trồng thêm thắt 2 cây và tổ 2 ngắn hơn 3 cây thì tỉ số cây xanh được của 2 tổ là 7/4.Tổ 1 trồng được : ….cây; Tổ 2 trồng được :….cây

Hướng dẫn

Hiệu mới nhất số cây xanh được của nhì tổ là: 22 + 2 + 3 = 27 (cây)

Ta đem sơ trang bị số cây xanh được của nhì tổ khi sau là:

Tổ 2: |-------|-------|-------|-------|

Tổ 1: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 4 = 3 (phần)

Số cây tổ 1 khi sau là: 27 : 3 x 7 = 63 (cây)

Số cây tổ 1 thực tiễn trồng được là: 63 – 2 = 61 (cây)

Số cây tổ 2 thực tiễn trồng được là: 61 – 22 = 39 (cây)

10. Số loại nhất rộng lớn số loại nhì là 51. Nếu thêm thắt 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất cấp 4 phen loại nhì. Số loại nhất là:……..; số loại nhì là: ……..

Hướng dẫn

Nếu thêm thắt 18 đơn vị chức năng vô số loại nhất thì số loại nhất rộng lớn số loại nhì số đơn vị chức năng là: 51 + 18 = 69

Coi số loại nhất là 4 phần số loại nhì là một phần

Hiệu số phần cân nhau là: 4 – 1 = 3 (phần)

Số loại nhì là: 69 : 3 x 1 = 23

Số loại nhất là: 23 + 51 = 74

11. Hiệu của nhì số là 54, thương của nhì số là 7. Tổng của nhì số là: …..

Hướng dẫn

Thương nhì số là 7 suy đi ra số bé xíu =1/7 số lớn

Vẽ sơ đồ:

số bé: |-------|

số lớn: |-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|

Hiệu số phần cân nhau là: 7 – 1 = 6 (phần)

Số bé xíu là: 54 : 6 x 1 = 9

Số rộng lớn là: 54 + 9 = 63

Tổng của nhì số là: 63 + 9 = 72

12. Có 2 vỏ hộp kẹo, biết 1/5 số kẹo vô vỏ hộp loại nhất vì thế 1/3 số kẹo vô vỏ hộp loại nhì. tường vỏ hộp loại nhất rộng lớn vỏ hộp loại nhì 46 loại . Cả nhì vỏ hộp đem …. loại kẹo.

Hướng dẫn

Vẽ sơ đồ:

Hộp loại 1: |--------|--------|--------|--------|--------|

Hộp loại 2: |--------|--------|--------|

Hiệu số phần cân nhau là: 5 – 3 = 2 (phần)

Tổng số phần cân nhau là: 5 + 3 = 8 (phần)

Xem thêm: soạn văn bài khan hiếm nước ngọt

Cả nhì vỏ hộp đem số kẹo là: 46 : 2 x 8 = 184 (cái)

3. Toán lớp 4 sách mới

 • Toán lớp 4 Kết nối tri thức
 • Toán lớp 4 Chân trời sáng sủa tạo
 • Toán lớp 4 Cánh diều

Trên đấy là toàn cỗ lý thuyết na ná thủ tục dạng bài bác dò la nhì số lúc biết hiệu và tỉ của nhì số bại liệt. Thông thông qua đó chung những em học viên tóm được cách thức giải cũng giống như những bài bác tập dượt áp dụng nhằm gia tăng tập luyện, cơ hội giải toán hiệu tỉ, sẵn sàng cho những bài bác đánh giá, bài bác thi đua Toán lớp 4 trong năm học tập.

Tham khảo những tư liệu hữu ích khác:

 • Bài tập dượt toán lớp 4: Dạng toán dò la nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó
 • Các đề chính tu dưỡng học viên đảm bảo chất lượng môn Toán lớp 4