tiếng anh 11 unit 9Với điều giải Tiếng Anh 11 Unit 9 Global Success, Smart World hoặc, cụ thể chương trình sách mới mẻ sẽ hỗ trợ học viên lớp 11 thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 11 Unit 9 đơn giản rộng lớn.

Tiếng Anh 11 Unit 9 Global Success, Smart World

Quảng cáo

Bạn đang xem: tiếng anh 11 unit 9

 • (Global Success) Giải Tiếng Anh 11 Unit 9: Social issues

  Xem điều giải

 • (Smart World) Giải Tiếng Anh 11 Unit 9: Education in the Future

  Xem điều giải

Lời giải Tiếng Anh 11 Unit 9 Reading sách mới:

 • (Global Success) Giải Tiếng Anh 11 Unit 9 Reading (trang 103, 104)

  Xem điều giải
Lưu trữ: Giải Tiếng Anh 11 Unit 9: Reading (sách cũ)

A. Reading (Trang 100-101-102 SGK Tiếng Anh 11)

Before you read (Trước khi chúng ta đọc)

- Work in partner. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo dõi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. How far is it from your house to tát the nearest post office? (Từ nhà của bạn cho tới bưu năng lượng điện sớm nhất bao xa?)

=> The nearest post office is about 1km from my house.

2. How often tự you go to tát the post office? What for? (Bao lâu thì chúng ta cho tới bưu năng lượng điện một lần? Để thực hiện gì?)

=> I often go to tát the post office once a month to tát buy Television Magazine. Sometimes I also go there to tát send letters to tát my friends in other provinces.

=> I never go to tát the post office.

3. What services tự you think the post office offers? (Theo chúng ta thì bưu năng lượng điện với những cty gì?)

=> I think the post office offers many services such as mail and parcel service, money transfer service, press distribution, flower telegram service, telephone and fax service, phone cards and mạng internet cards distribution, postal savings and ví on.

Quảng cáo

While you read (Trong khi chúng ta đọc)

Read the text which introduces the services provided by Thanh Ba Post Office ... . (Đọc đoạn văn reviews những cty được hỗ trợ tự Bưu năng lượng điện Thanh Ba và tiếp sau đó thực hiện những bài xích luyện theo dõi sau.)

Bài nghe:

Nội dung bài xích nghe:

(Open daily from 7 a.m. to tát 9 p.m)

Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and has a spacious and pleasant front office. We offer the best serv ices with a well-trained staff, who are always thoughtful and courteous to tát customers.

Mail and Parcel Service

You can choose to tát send your letters by air or surface mail. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

The maximum weight limit of a parcel is 31.5 kilogam. We offer a very competitive rate for parcels under 15 kilogam.

Express Money Transfer

Just imagine your relatives are living over one thousand kilometres away from you and you want to tát send them some money quickly. This speedy and secure service for transferring money can be useful. The money will be sent to tát your relatives in less than thở 24 hours.

Phone Calls and Faxes

Besides the ordinary telephone Call service, our Post Office provides the Messenger Call Service. This service helps you to tát notify the recipient of the time and place to tát receive the Call.

If you want to tát send a document and tự not want to tát lose its original shape, our facsimile service will help you. Fax transmission has now become a cheap and convenient way to tát transmit texts and graphics over distances.

Press Distribution

Don't bother to tát go out early to tát buy your daily newspapers. Just subscribe to tát your favourite newspapers and magazines and we will have them delivered to tát your house early in the morning.

Hướng dẫn dịch:

(Mở cửa hàng ngày kể từ 7 giờ sáng sủa cho tới 9h tối)

Bưu năng lượng điện Thanh Ba được chuẩn bị technology tiên tiến và phát triển và với văn chống phần bên trước rộng thoải mái, thoải mải. Chúng tôi hỗ trợ những cty với một đội nhóm ngũ nhân viên cấp dưới được giảng dạy chất lượng tốt, luôn luôn chu đáo và trang nhã với quý khách.

Dịch vụ bưu phẩm và bưu kiện

Bạn hoàn toàn có thể lựa chọn gửi lối mặt hàng ko hoặc đường thủy. Chúng tôi cũng có thể có cty thư gửi nhanh và thư gửi nhanh (EMS) của các bạn sẽ được đem vô thời hạn nhanh nhất hoàn toàn có thể.

Giới hạn trọng lượng tối nhiều của khiếu nại mặt hàng là 31.5kg. Chúng tôi thể hiện một nút giá chỉ rất rất tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh mang đến bưu khiếu nại bên dưới 15kg.

Chuyển chi phí nhanh

Chỉ cần thiết tưởng tượng người thân trong gia đình của công ty đang sống và làm việc cơ hội chúng ta rộng lớn 1000km và mình thích gửi mang đến bọn họ một vài chi phí một cơ hội nhanh gọn. Dịch Vụ Thương Mại đem chi phí nhanh gọn và tin cậy hoàn toàn có thể hữu ích, số chi phí này sẽ tiến hành gửi cho tới người thân trong gia đình của công ty trong khoảng ko lênh láng 24 giờ.

Gọi điện thoại cảm ứng và Fax

Bên cạnh cty cuộc gọi thoại thường thì, bưu năng lượng điện của Shop chúng tôi hỗ trợ cty cuộc gọi bạn hữu. Dịch Vụ Thương Mại này giúp cho bạn thông tin cho những người nhận về thời hạn và vị trí nhằm nhận cuộc gọi.

Nếu mình thích gửi một tư liệu và không thích nhằm thất lạc cút định hình ban sơ của chính nó, cty fax của Shop chúng tôi tiếp tục giúp cho bạn. Truyền fax đang trở thành một mẫu mã rẻ rúng và thuận tiện nhằm truyền đạt văn phiên bản và biểu vật dụng kể từ điểm này cho tới điểm không giống.

Phát hành báo chí

Đừng bận tâm cần rời khỏi ngoài sớm để sở hữ báo hằng ngày của công ty. Chỉ cần thiết đăng kí tờ báo và tập san yêu thương quí của công ty và Shop chúng tôi tiếp tục trừng trị báo tận căn nhà của công ty vô buổi sáng sớm sớm.

Xem thêm: soạn văn con chào mào

Task 1. Circle the letter (A, B, C or D) before the word that ... . (Khoanh tròn trặn vần âm (A, B, C hoặc D) trước kể từ với nghĩa trái khoáy với kể từ in nghiêng.)

Gợi ý:

Quảng cáo

Task 2. Read the text again and then answer the following question. (Đọc đoạn văn một lần tiếp nữa và tiếp sau đó vấn đáp những thắc mắc sau.)

1. What is Thanh Ba Post Office equipped with? (Bưu năng lượng điện Thanh Ba được chuẩn bị loại gì?)

=> Thanh Ba Post Office is equipped with advanced technology and a spacious and pleasant front office.

2. What services are offered at Thanh Ba Post Office? (Có những cty này ở bưu năng lượng điện Thanh Ba?)

=> Mail and Parcel Service, Express Money Transfer, Phone Calls and Faxes, Press and Distribution and Flower Telegram Service are services at Thanh Ba Post Office.

3. According to tát the text, what are three different ways of send ins a letter? (Theo bài xích văn, tía cơ hội gửi thư không giống nhau là gì?)

=> They are airmail, surface mail and the Express Mail Service (EMS).

4. What is the Messenger Call Service used for? (Dịch vụ Messenger được sử dụng thực hiện gì?)

=> It is used for notifying the recipient of the time and place to tát receive the Call.

5. What will you have to tát tự if you want to tát get your newspapers and magazines delivered to tát your house? (Bạn sẽ rất cần làm cái gi nếu như mình thích người tớ lấy tập san đến tới nhà?)

=> You will have to tát subscribe to tát your favorite newspapers and magazines.

Task 3. Find evidence in text to tát tư vấn these statements. (Tìm hội chứng cứ trong khúc văn nhằm tương hỗ những tuyên bố này.)

Gợi ý:

1. The post office opens daily from 7 a.m to tát 9 p.m.

2. We offer a very competitive rate for parcels under 15kg.

3. We also have the Express Mail Service and your EMS mail will be delivered in the shortest possible time.

4. We offer a speedy and secure service of transferring money in less than thở 24 hours.

Quảng cáo

After you read (Sau khi chúng ta đọc)

Work in groups. Answer the following questions. (Làm việc group. Trả điều những thắc mắc sau.)

1. Which service provided by Thanh Ba Post Office tự you think is the most important and why? (Dịch vụ này được hỗ trợ tự Bưu Điện Thanh Ba nhưng mà chúng ta nghĩ về là cần thiết nhất và bên trên sao?)

=> In my opinion, it is Express Money Transfer. Because when you send some money to tát your relatives, certainly you can't feel safe and wonder whether it arrives or not. Now with this service, you feel much safer. Your money isn't only sent quickly but also securely.

2. What services tự you think Thanh Ba Post Office should have in the future? (Theo chúng ta thì Bưu Điện Thanh Ba nên với những cty gì ở vô tương lai?)

=> I think they should expand their services such as the Internet Network and international phone calls.

Xem thêm thắt những bài xích biên soạn, giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 11 Unit 9 khác:

 • A. Reading (trang 100-101-102 SGK Tiếng Anh 11) Before you read. Work with a partner. Ask and answer ... While you read. Task 1. Circle the letter ... Task 2. Read the text again ... Task 3. Find evidence ... After you read. ...

 • B. Speaking (trang 103-104 SGK Tiếng Anh 11) Task 1. Work in pairs. Act out the dialogue and ... Task 2. Work in pairs. Make a conversation from ... Task 3. Work in pairs. Imagine that one of you is a clerk ...

 • C. Listening (trang 105-106 SGK Tiếng Anh 11) Before you listen. Work in pairs. Ask and answer ... While you listen. Task 1. Listen and choose ... Task 2. Listen again and answer ... After you listen. ...

 • D. Writing (trang 107 SGK Tiếng Anh 11) Writing a letter to tát express satisfaction (or dissatisfaction) Task 1. Work with a partner. Imagine that ... Task 2. After a year in the job, the director of Thanh Ba Post Office ...

 • E. Language Focus (trang 108-109-110 SGK Tiếng Anh 11) Exercise 1. Explain what the words below ... Exercise 2. Complete each sentence, using ... Exercise 3. Join the sentences, using ... Exercise 4. Join the sentences below, using ...

 • Test Yourself C (trang 111-112-113 SGK Tiếng Anh 11) I. Listening (2.5 points) Listen to tát the conversation ... II. Reading (2.5 points) Read the passage ... III. Pronunciation and Grammar (2.5 points) IV. Writing (2.5 points) In 120 words, write ...

Từ vựng và Ngữ pháp Unit 9

 • Ngữ âm Unit 9: Nhận biết cụm phụ âm /sp/ ...

 • Từ vựng Unit 9:

 • Ngữ pháp Unit 9: Ôn luyện mệnh đề mối liên hệ ...

 • Bài luyện trắc nghiệm Unit 9 (Đề 1): Choose the word whose underlined ...

Xem thêm thắt tư liệu hùn học tập chất lượng tốt môn Tiếng Anh lớp 11 hoặc khác:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 11
 • 960 bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 với đáp án
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 11 năm 2021 - 2022 với đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn hình mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook không tính phí mang đến teen 2k5: fb.com/groups/hoctap2k5/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: bai tap toan lop 1 trong pham vi 10

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-9-the-post-office.jspGiải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học