tiến hành thí nghiệm

Câu hỏi:

22/09/2019 65,938

Bạn đang xem: tiến hành thí nghiệm

Tiến hành thử nghiệm đo vận tốc trọng ngôi trường bởi vì con cái nhấp lên xuống đơn, một học viên đo được chiều lâu năm con cái nhấp lên xuống là 99 ± 1 centimet, chu kì xấp xỉ nhỏ của chính nó là 2,00 ± 0,01 s. Lấy π2=9,87 và bỏ dở sai số của số π. Gia tốc trọng ngôi trường tự học viên đo được bên trên điểm thực hiện thử nghiệm là:

D. 9,8 ± 0,2 m/s2.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một con cái nhấp lên xuống đơn bao gồm một trái ngược cầu nhỏ, lượng 100g treo vô xà nhà bởi vì một sợi dây khá dài 1m, ở nới sở hữu vận tốc trọng ngôi trường g = 9,8 m/s2. Bỏ qua quýt từng ma mãnh sát. Kéo vật nặng trĩu chếch một góc 300 rồi buông nhẹ nhõm. Tốc phỏng và trương lực chão bên trên địa điểm chão treo phù hợp với phương trực tiếp đứng 100 là:

A. 1,620 m/s; 0,586 N.

B. 1,243 m/s; 1,243 N.

C. 1,526 m/s; 1,198 N.

D. 1,079 m/s; 0,616 N.

Câu 2:

Hai con cái nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm l1 và l2 xấp xỉ nhỏ với chu kì T1=0,6 s, T2= 0,8 s nằm trong được kéo chếch góc a0 đối với phương trực tiếp đứng và buông tay cho tới xấp xỉ. Sau thời hạn nhanh nhất từng nào thì nhì con cái nhấp lên xuống lại ở tình trạng này.

A. 2,5 s.

B. 2,4 s.

C. 4,8 s.

D. 2 s.

Câu 3:

Một con cái nhấp lên xuống đơn xấp xỉ điều tiết bên trên điểm sở hữu g=9,8 m/s2. hiểu lượng của trái ngược nặng trĩu m= 500 g, mức độ căng chão treo Khi con cái nhấp lên xuống ở địa điểm biên là 1 trong,96 N. Lực căng chão treo Khi con cái nhấp lên xuống trải qua địa điểm cân đối là:

A. 4,9 N.

B. 10,78 N.

Xem thêm: fe + kmno4

C. 2,94 N.

D. 12,74 N.

Câu 4:

Con nhấp lên xuống đơn sở hữu chiều lâu năm 1 m, xấp xỉ điều tiết với tần số 0,5 Hz. Lấy π = 3,14. Gia tốc trọng ngôi trường bên trên điểm treo con cái nhấp lên xuống là:

A. 9,78 m/s2.

B. 10 m/s2.

C. 9,86 m/s2.

D. 9,80 m/s2.

Câu 5:

Một học viên sử dụng cân nặng và đồng hồ thời trang điểm giây nhằm đo động cứng của xoắn ốc. Dùng cân nặng nhằm cân nặng vật nặng trĩu lượng m = 100 g ± 2 %. Gắn vật vô xoắn ốc và kích ứng cho tới con cái nhấp lên xuống xấp xỉ rồi sử dụng đồng hồ thời trang điểm giây đo thời hạn của một xấp xỉ và cho tới thành phẩm T = 2 s  ± 1 %. Bỏ qua quýt sai số của π. Sai số kha khá của phép tắc đo là:

A. 3%.

B. 2%.

C. 1%.

D. 4%.

Câu 6:

Một con cái nhấp lên xuống xoắn ốc treo trực tiếp đứng. Khi vật ở địa điểm cân đối xoắn ốc giãn 4cm. Kích mến cho tới vật nặng trĩu của con cái nhấp lên xuống xấp xỉ điều tiết theo dõi phương trực tiếp đứng với biên phỏng 3 centimet. Độ giãn cực to của xoắn ốc Khi vật xấp xỉ là:

A. 6 centimet.

B. 5 centimet.

C. 7 centimet.

Xem thêm: soạn văn 7 tượng đài vĩ đại nhất

D. 8 centimet.