thao tác nào sau đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

Câu hỏi:

14/01/2022 65,827

B. Thêm phiên bản ghi mới 

Bạn đang xem: thao tác nào sau đây không là khai thác cơ sở dữ liệu quan hệ

Đáp án chủ yếu xác

Khai thác CSDL mối quan hệ rất có thể là bố trí, truy vấn, coi tài liệu, kết xuất report.

Đáp án: B

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Truy vấn hạ tầng tài liệu là gì?

A. Là một đối tượng người dùng sở hữu năng lực tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng nhập một CSDL quan liêu hệ 

B. Là một dạng cỗ lọc

C. Là một dạng cỗ lọc;có năng lực tích lũy vấn đề từ khá nhiều bảng nhập một CSDL quan liêu hệ 

D. Là đòi hỏi máy tiến hành mệnh lệnh gì đó

Câu 2:

Thao tác khai báo cấu hình bảng bao gồm:

A. Khai báo độ dài rộng của trường 

B. Tạo link Một trong những bảng

C. Đặt thương hiệu những ngôi trường và hướng dẫn và chỉ định loại tài liệu cho từng trường

D. Câu A và C đúng

Câu 3:

Khi xác nhận những tiêu chuẩn truy vấn thì hệ QTCSDL sẽ không còn tiến hành công việc:

A. Xoá vĩnh viễn một trong những phiên bản ghi ko thoả mãn ĐK nhập CSDL

B. Thiết lập quan hệ Một trong những bảng nhằm kết xuất dữ liệu

C. Liệt kê luyện con cái những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện 

D. Định vị những phiên bản ghi thoả mãn điều kiện

Xem thêm: kí hiệu không chia hết

Câu 4:

Chức năng chủ yếu của biểu kiểu (Form) là: 

A. Tạo report đo đếm số liệu 

B. Hiển thị và update dữ liệu 

C. Thực hiện nay những thao tác trải qua những nút lệnh 

D. Tạo truy vấn thanh lọc dữ liệu

Câu 5:

Cho những thao tác sau :

B1: Tạo bảng

B2: Đặt thương hiệu và lưu cấu trúc

B3: Chọn khóa chủ yếu cho tới bảng

B4: Tạo liên kết

Khi tạo ra lập CSDL mối quan hệ tớ tiến hành theo lần lượt quá trình sau:

A. B1-B3-B4-B2 

B. B2-B1-B2-B4 

C. B1-B3-B2-B4 

D. B1-B2-B3-B4

Câu 6:

Câu nào là tại đây sai? 

A. Không thể dẫn đến chính sách coi tài liệu đơn giản

B. cũng có thể người sử dụng khí cụ thanh lọc tài liệu nhằm coi một luyện con cái những phiên bản ghi hoặc một trong những ngôi trường nhập một bảng 

C. Các hệ quản lí trị CSDL mối quan hệ được cho phép dẫn đến những biểu kiểu nhằm coi những phiên bản ghi 

Xem thêm: soạn bài vừa nhắm mắt vừa mở cửa sổ kết nối tri thức trang 64

D. cũng có thể coi toàn cỗ tài liệu của bảng

TÀI LIỆU VIP VIETJACK