thành tựu văn minh đại việt

Hãy nêu những trở thành tựu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Quảng cáo

Bạn đang xem: thành tựu văn minh đại việt

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

 • ? mục 1.1
 • ? mục 1.2
 • ? mục 2.1
 • ? mục 2.2
 • ? mục 2.3
 • ? mục 3.1
 • ? mục 3.2
 • ? mục 3.3
 • ? mục 3.4
 • ? mục 3.5
 • ? mục 4
 • Luyện luyện >
  • Câu 1
  • Câu 2
 • Vận dụng >
  • Câu 1
 • Câu 2

? mục 1.1

Trả lời nói thắc mắc mục 1.1 trang 100 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Sơ vật 15, hãy nêu những trở thành tựu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 1.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu vượt trội về chủ yếu trị của nền văn minh Đại Việt:

- Tổ chức máy bộ việt nam không ngừng nghỉ được đầy đủ và gia tăng kể từ TW cho tới địa hạt. .

- Sở máy việt nam phân thành lục bộ: Lại, Hộ, Lễ, Binh, Hình, Công.

- Cấp hành chủ yếu TW gồm: vua, quan liêu đại thần, những phòng ban giám sát.

- Cấp TW gồm những: đạo/ quá tuyên, phủ, huyện/ châu, xã hoặc phường hoặc sách,…

? mục 1.2

Trả lời nói thắc mắc mục 1.2 trang 101 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề, tư liệu, hãy nêu và phân tách tầm quan trọng của pháp luật so với sự cải tiến và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 1.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan tầm quan trọng của pháp luật so với sự cải tiến và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Vai trò của pháp luật so với sự cải tiến và phát triển của nền văn minh Đại Việt:

- Nhà nước tăng nhanh quản lý và vận hành xã hội trải qua pháp luật.

- Năm 1042, bên dưới triều Lý Thái Tông, phát hành cỗ luật trước tiên vô lịch sử dân tộc là cỗ luật Hình thư, ghi lại mốc cần thiết vô lịch sử dân tộc pháp quyền Việt.

- Sở luật bên dưới triều Trần, Hậu Lê và Nguyễn đều được phát hành ổn định toan trật tự động xã hội.

- Nội dung hầu hết trong những cỗ luật là tôn vinh tính dân tộc bản địa, hòa bình vương quốc, đảm bảo an toàn quyền lực tối cao của giai tầng cai trị, đảm bảo an toàn quyền lợi quần chúng. #, vô ê bao hàm cả quyền hạn của phụ phái đẹp.

? mục 2.1

Trả lời nói thắc mắc mục 2.1 trang 102 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và tư liệu, hãy:

- Nêu những trở thành tựu vượt trội về nông nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

- Phân tích tác dụng của những trở thành tựu ê so với sự cải tiến và phát triển của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội về nông nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu vượt trội về nông nghiệp của nền văn Đại Việt:

- Nhà nước triển khai nhiều quyết sách quan hoài cải tiến và phát triển nông nghiệp như đậy điệm đê, tổ chức triển khai khai khẩn.

-Trong triều đình có tương đối nhiều chức quan liêu quản lý và vận hành, giám sát như Hà đê sứ, Khuyến nông sứ, Đồn điền sứ.

Phân tích tác dụng của những trở thành tựu so với sự cải tiến và phát triển của nền văn minh Đại Việt:

- Nông nghiệp là ngành kinh tế tài chính chủ yếu với cây cối là lúa nước.. Canh tác nông nghiệp đòi hỏi cách thức tạo ra mới nhất và cải tiến và phát triển.

- Công cuộc khai khẩn khu đất nông nghiệp gắn kèm với việc toan cư xây cất thôn xã, thêm phần không ngừng mở rộng cương vực và tăng nhanh khả năng  chống thủ giang sơn.

- Nhà nước tăng nhanh hoạt động quần chúng. # chống thủ đậy điệm đê ngăn lũ bên trên quy tế bào to lớn tạo hình một khối hệ thống kênh mương, giao thông đường thủy hoàn hảo vô toàn quốc.

? mục 2.2

Trả lời nói thắc mắc mục 2.2 trang 102 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.2, hãy nêu những trở thành tựu vượt trội của tay chân nghiệp Đại Việt. Phân tích tác dụng của tay chân nghiệp so với nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội về tay chân nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu vượt trội về tay chân nghiệp của nền văn minh Đại Việt:

- Thủ công nghiệp truyền thống cuội nguồn nối tiếp giữ lại và vạc triển: tết lụa, vật gốm, vật trang sức đẹp, rèn Fe, đúc đồng, thực hiện giấy tờ, nhuộm,..

- đa phần nghề ngỗng không giống xuất hiện tại, như thực hiện tranh giành thụi giũa, thực hiện giấy tờ, tương khắc bạn dạng in,...

- Thế kỷ XVI-XVII, có tương đối nhiều xã nghề ngỗng tay chân có tiếng với thành phầm nhiều mẫu mã và tinh nghịch xảo.

Tác động của tay chân nghiệp so với nền văn minh Đại Việt:

- Cục Bách tác và những quan liêu xưởng bên trên Thăng Long là điểm tạo ra vật dụng đáp ứng việt nam vua, quan liêu vô triều đình. Các sinh hoạt hầu hết là đúc chi phí sắt kẽm kim loại, đóng góp thuyền rộng lớn, tạo ra vũ trang cho tới quân team.

- Sự cải tiến và phát triển của tay chân nghiệp một vừa hai phải đáp ứng nhu cầu yêu cầu của quần chúng. # nội địa, một vừa hai phải đưa đến được thành phầm nhằm trao thay đổi với thương nhân quốc tế.

? mục 2.3

Trả lời nói thắc mắc mục 2.3 trang 103 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.3, hãy:

- Nêu những trở thành tựu vượt trội của thương nghiệp Đại Việt.

- Nêu tầm quan trọng của khu đô thị so với sự cải tiến và phát triển của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 2.3 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội về thương nghiệp của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu vượt trội của thương nghiệp Đại Việt:

- Chợ xã và chợ thị trấn được tạo hình và cải tiến và phát triển, sinh hoạt kinh doanh trong những xã, những vùng nội địa ra mắt sôi động. 

- Kinh đô Thăng Long trở nên trung tâm kinh doanh sầm uất và cải tiến và phát triển bên dưới thời Lý, Trần và Lê Sơ. Nhờ sinh hoạt kinh doanh sầm uất những khu đô thị cổ từ từ tạo hình và cải tiến và phát triển.

Vai trò của khu đô thị so với sự cải tiến và phát triển của văn minh Đại Việt:

- Kích mến không ngừng mở rộng thị ngôi trường nội địa và ngoài nước.

- Thương nhân quốc tế cho tới Đại Việt trao thay đổi về kinh tế tài chính và văn hóa truyền thống.

- Một lối sinh sống trở thành thị mới nhất tạo hình, chủ yếu vô quá trình thế kỷ 16-19, 

- Các giáo sĩ phương Tây quảng bá đạo Thiên Chúa, tạo nên rời khỏi chữ Quốc Ngữ.

? mục 3.1

Trả lời nói thắc mắc mục 3.1 trang 104 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.4, hãy nêu những trở thành tựu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.1 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu vượt trội về tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng của văn minh Đại Việt.

Lĩnh vực

Thành tựu

Tư tưởng

- Phật giáo với tác động về mặt mày chủ yếu trị, xã hội uy lực bên dưới thời Lí, Trần

- Tư tưởng Nho giáo: gắn kèm với sinh hoạt tiếp thu kiến thức, thi tuyển kể từ thời Lý, Trần, Lê Sơ

- Dưới thời Lê Sơ, Nho giáo toạ lạc duy nhất.

Tôn giáo

- Phật giáo thịnh trị bên dưới thời Lí, Trần, mức độ tác động mạnh tại tầng lớp cai trị và dân gian dối.

- Đạo giáo: hài hòa nằm trong tín ngưỡng bạn dạng địa

Tín ngưỡng

Thờ cúng tổ tiên, thờ trở thành Hoàng xã, thờ kiểu mẫu, thờ những vị nhân vật dân tộc bản địa, thờ tổ nghề

? mục 3.2

Trả lời nói thắc mắc mục 3.2 trang 105 SGK Lịch Sử 10 

Đọc vấn đề, tư liệu và để ý Hình 15.5, hãy:

- Trình bày những trở thành tựu vượt trội về dạy dỗ của Đại Việt.

- Nêu địa điểm của Văn Miếu- Văn Miếu so với sự cải tiến và phát triển của văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.2 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội về dạy dỗ của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

* Những trở thành tựu vượt trội về dạy dỗ của nền văn minh Đại Việt:

- Hệ thống dạy dỗ được không ngừng mở rộng, hầu hết nhằm mục đích huấn luyện và đào tạo lực lượng quan liêu lại cho tới máy bộ cơ quan ban ngành.

- Năm 1070, mái ấm Lý cho tới dựng Văn Miếu tạc tượng Chu Công, Khổng Tử.

- Năm 1075, mái ấm Lý ngỏ khoa ganh đua nhằm tuyển chọn lựa chọn nhân tài.

- Năm 1076, vua Lý xây dựng Văn Miếu nhằm dạy dỗ cho tới hoàng tử, công chúa.

- Từ thời Trần xây dựng Quốc học viện chuyên nghành cho tới con em của mình quan liêu lại tiếp thu kiến thức. 

- Có lớp học tập cá nhân ở những xã xã. Từ thời Lê Sơ, con em của mình dân gian cũng khá được tới trường, cút ganh đua, khối hệ thống ngôi trường học tập không ngừng mở rộng bên trên toàn quốc.

- Thi cử được tổ chức triển khai chủ yếu quy và trải qua loa 3 vòng ganh đua (Hương, Hội, Đình) và với mẫu mã vinh danh.

* Vị trí của Văn Miếu- Văn Miếu so với sự cải tiến và phát triển của văn minh Đại Việt:

- Năm 1070, bên dưới triều vua Lý Thánh Tông xây dựng Văn Miếu thờ Khổng Tử và Chu Công.

- Đến thời vua Lý Nhân Tông năm 1076, Văn Miếu trở nên Văn Miếu là điểm dạy dỗ học tập cho tới hoàng tử, công chúa trở nên ngôi trường Đại học tập trước tiên vô lịch sử dân tộc dạy dỗ VN.

- Đến thời Lê Sơ năm 1484, triều đình bịa đặt lệ xướng danh và tương khắc thương hiệu những tiến sỹ vô bia đá ở Văn Miếu.

? mục 3.3

Trả lời nói thắc mắc mục 3.3 trang 106 SGK Lịch Sử 10

Xem thêm: bếp lửa thơ

Đọc vấn đề, hãy nêu những trở thành tựu vượt trội về văn học tập và chữ ghi chép của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.3 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội về văn học tập và chữ ghi chép của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Lĩnh vực

Thành tựu

Chữ viết

Sáng đưa đến chữ Nôm. 

- Triều Hồ và Tây Sơn khuyến nghị dùng chữ Nôm vô văn tự động. 

-  Thế kỷ loại XVII, chữ Quốc ngữ Thành lập và được sử dụng

Văn học tập chữ Hán

- Phát triển và đạt nhiều trở thành tựu. 

- Nội dung hầu hết mệnh danh truyền thống cuội nguồn yêu thương nước, niềm kiêu hãnh dân tộc bản địa. 

- Thể loại: đái thuyết chương hồi, truyện ký,...

Văn học tập chữ Nôm

Từ thế kỉ XIII -XVI-XIX. 

- Ca ngợi tình thương quê nhà, giang sơn, quả đât, phê phán một thành phần quan liêu lại cường hào và phản ánh những bất công vô xã hội, tôn vinh vẻ đẹp nhất quả đât...

Văn học tập dân gian

- Duy trì và cải tiến và phát triển mạnh trong những thế kỷ XVI-XVIII. 

- Phản ánh tâm tư nguyện vọng, tình yêu quả đât, giang sơn với rất nhiều phân mục đa dạng như thơ ca, phương ngôn, hò vè, hát, truyện cổ tích,...

? mục 3.4

Trả lời nói thắc mắc mục 3.4 trang 106 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề vô Bảng 15, hãy nêu trở thành tựu vượt trội về khoa học tập, kinh nghiệm của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.4 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội về khoa học tập và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu vượt trội về khoa học tập và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt:

- Sử học: 

+ Cơ quan: Quốc Sử Viện. 

+ đa phần cỗ sử lớn: Đại Việt Sử Ký Toàn Thư…

- Địa lý: Dư địa chí (Nguyễn Trãi), Hồng Đức bạn dạng vật (triều Lê Sơ) và triều Nguyễn với Gia Định trở thành thông chí (Trịnh Hoài Đức),...

- Quân sự: Binh thư yếu hèn lược và Vạn Kiếp tông túng truyền thư của Trần Quốc Tuấn; Hổ trướng khu vực cơ (Đào Duy Từ- Lê Trung Hưng).

- Y học: Nguyễn tì Tĩnh- Lê Tĩnh với kiệt tác Nam dược thần hiệu và Lê Hữu Trác- Hải Thượng Lãn Ông với kiệt tác Hải Thượng nó tông tâm lĩnh.

- Toán học: Tác phẩm Đại trở thành toán pháp của Lương Thế Vinh và Lập trở thành toán pháp Vũ Hữu.

- Kỹ thuật: Đúc súng thần cơ, đại chưng, đóng góp thuyền chiến (Cổ Lâu), xây cất trở thành lũy (Hoàng trở thành Thăng Long và kinh trở thành Huế).

? mục 3.5

Trả lời nói thắc mắc mục 3.5 trang 108 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.7, hãy:

- Trình bày những trở thành tựu vượt trội về thẩm mỹ và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt.

- Nêu độ quý hiếm của “An Nam tứ đại khí” so với nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 3.5 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội về thẩm mỹ và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Những trở thành tựu vượt trội về thẩm mỹ và nghệ thuật của nền văn minh Đại Việt:

- Nghệ thuật con kiến trúc:

- Hệ thống hoàng cung, miếu, tháp, trở thành quách được xây cất ở nhiều điểm, với quy tế bào rộng lớn và vững vàng trãi. 

- Tiêu biểu: Hoàng trở thành Thăng Long, trở thành mái ấm Hồ, trở thành Lam Kinh, miếu Một Cột, Sùng Thiện Diên Linh, miếu Trấn Quốc, miếu Phật Tích. 

- Âm nhạc: nhạc dân gian dối, nhạc cung đình,…; nhạc cụ phong phú: trống không, đàn bầu, sáo, chi phí, đàn tranh giành, đàn tỳ bà, đàn nguyệt, đàn thập lục,… Nghệ thuật Sảnh khấu cải tiến và phát triển với rất nhiều mô hình, như hát chèo, hát tuồng, hát quan liêu bọn họ, hát bội,…

- Lễ hội: nhiều mô hình như hội múa, đầu năm mới Nguyên đán, lễ Tịch Điền, Thanh minh, Đoan Ngọ,… 

“ An Nam tứ đại khí” bao gồm tư dự án công trình rộng lớn bên dưới nhì triều đại Lý- Trần: tượng Phật miếu Quỳnh Lâm, vạc Phổ Minh, chuông Quy Điền, tháp Báo Thiên. Được xem là tư kỳ quan liêu, tư quốc bảo của thời đại Lý- Trần. Trải trải qua không ít dịch chuyển lịch sử dân tộc tư bảo vật này không hề, song bọn chúng vẫn hiện lên trong những sự tích, nhắc nhở về 1 thời đại phồn thịnh Phật giáo và những độ quý hiếm kiêu hãnh dân tộc bản địa nhưng mà bọn chúng tạo nên.

? mục 4

Trả lời nói thắc mắc mục 4 trang 109 SGK Lịch Sử 10

Đọc vấn đề và để ý Hình 15.8, hãy đánh giá về ưu thế, giới hạn và phân tách ý nghĩa sâu sắc của nền văn minh Đại Việt.


Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng mục 4 Bài 15 SGK.

Bước 2: Xác toan ưu thế và giới hạn , ý nghĩa sâu sắc của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

* Nhận xét về ưu thế của văn minh Đại Việt:

- Là một nền tảng nông nghiệp lúa nước, tạo hình dựa vào sự thừa kế của văn minh Văn Lang- Âu Lạc, chia sẻ với những nhân tố bên phía ngoài.

- Phát triển rực rỡ tỏa nắng bên trên từng nghành nghề cuộc sống xã hội nằm trong với việc tồn bên trên của Đại Việt.

- Yếu tố niềm tin xuyên thấu là truyền thống cuội nguồn yêu thương nước, nhân ái, nhân bản và tính xã hội thâm thúy.

 * Nhận xét về giới hạn của văn minh Đại Việt:

- Chính sách “ trọng nông ức thương” tạo nên nền tạo ra sản phẩm & hàng hóa còn nhiều giới hạn.

- Lĩnh vực khoa học tập nghệ thuật ko cải tiến và phát triển.

- Kinh tế nông nghiệp, tính đóng góp của xã xã tác động cho tới tư tưởng quả đât tính thủ động và thiếu thốn tạo nên của cá nhân- xã hội.

- Đời sinh sống niềm tin tồn trên rất nhiều nhân tố duy tâm.

* Ý nghĩa:

- Thể hiện tại mức độ tạo nên và truyền thống cuội nguồn làm việc chắc chắn của những mới người Việt.

- Điều khiếu nại văn hóa-kinh tế- chủ yếu trị là nền móng và ĐK cần thiết tạo ra sức khỏe dân tộc bản địa vô việc làm đấu tranh giành dựng nước và lưu nước lại.

- Văn minh Việt cổ có mức giá trị so với dân tộc- vương quốc và một vài trở thành tựu vượt trội của văn minh Đại Việt và đã được UNESCO ghi danh.

Luyện luyện Câu 1

Trả lời nói thắc mắc mục rèn luyện trang 109 SGK Lịch Sử 10

1. Vẽ sơ vật trí tuệ bao quát những trở thành tựu vượt trội của nền văn minh Đại Việt bên trên những lĩnh vực: chủ yếu trị, kinh tế tài chính, tư tưởng, tôn giáo, tín ngưỡng, dạy dỗ, văn học tập, thẩm mỹ và nghệ thuật, khoa học tập, kinh nghiệm.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Luyện luyện Câu 2

2. Kể thương hiệu những trở thành tựu của nền văn minh Đại Việt còn lưu lưu giữ, tồn bên trên cho tới thời nay nhưng mà em biết. Hãy nêu độ quý hiếm của những trở thành tựu ê.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

- Hoàng trở thành Thăng Long: Di tích Hoàng Thành là 1 trong những giáo cụ trực quan liêu chân thật về lịch sử dân tộc, là mối cung cấp hỗ trợ nhiều tư liệu lạ mắt, minh bệnh thuyết phục vị thế của Thành Phố Hà Nội là đế đô của nước Đại Việt, kể từ ê thêm phần nâng lên nắm vững của những người dân về quy trình cải tiến và phát triển Thành Phố Hà Nội và lịch sử dân tộc dân tộc bản địa.

- Kinh trở thành Huế:là di tích lịch sử quý giá mang giá trị truyền thống thâm thúy, những đường nét văn hóa truyền thống cung đình như Nhã nhạc cung đình Huế, siêu thị nhà hàng cung đình thêm phần tạo nên sự đường nét quánh trưng của Huế mà ko tìm kiếm được ở ngẫu nhiên điểm nào là không giống.

Vận dụng Câu 1

Trả lời nói thắc mắc mục áp dụng trang 109 SGK Lịch Sử 10

1. Hãy reviews với khác nước ngoài về một trở thành tựu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết:

Múa rối nước:

Múa rối nước đã Thành lập chừng rộng lớn 10 thế kỷ trước ở vùng châu thổ sông Hồng. Loại hình này thông thường biểu diễn vô thời điểm lễ, hội xã, ngày mừng, ngày Tết, người sử dụng con rối diễn trò, biểu diễn kịch bên trên mặt nước. Trò rối nước cũng được xem là đường nét văn hóa truyền thống phi vật thể rực rỡ của dân tộc bản địa Việt Nam. Là một mô hình thẩm mỹ và nghệ thuật Sảnh khấu nên thẩm mỹ và nghệ thuật múa rối nước cũng mang tính chất tổ hợp, nhiều diện của tương đối nhiều bộ phận, tuy nhiên múa rối nước cũng có thể có cái lạ mắt, diệu kỳ, mê hoặc kể từ Sảnh khấu, chống trò, quân rối cho tới những nhân tố kỳ ảo khác ví như máy điều khiển và tinh chỉnh nghệ nhân, trò và tích trò.

Câu 2

2. Sưu tầm tư liệu về một trở thành tựu của nền văn minh Đại Việt nhằm thuyết trình với thầy cô và bàn sinh hoạt.

Phương pháp giải:

Bước 1: Đọc lại kỹ năng bài xích 15 SGK.

Bước 2: Xác toan những trở thành tựu vượt trội của nền văn minh Đại Việt.

Lời giải chi tiết: 

Thành mái ấm Hồ:

Thành mái ấm Hồ bắt đầu khởi công vô ngày xuân năm Đinh Sửu. Mục đích của việc xây thành này là nhằm buộc vua Trần Nhân Tông nên dời đế đô kể từ Thăng Long về Thanh Hóa, nhằm mục đích lật sập triều Trần. Đến năm 1400, Hồ Quý Ly đăng vương vua, lấy quốc hiệu là Đại Ngu. Thành mái ấm Hồ chính thức trở thành kinh đô của triều đại mới nhất. Thành Nhà Hồ với vị trí khá hiểm trở, ưu thế về phòng vệ quân sự chiến lược rộng lớn là trung tâm chủ yếu trị, kinh tế tài chính và văn hoá. Vị trí xây trở thành đặc biệt quan trọng trọng yếu, với sông nước xung quanh, với núi non hiểm trở, một vừa hai phải ý nghĩa kế hoạch chống thủ, một vừa hai phải đẩy mạnh được ưu thế giao thông vận tải thủy cỗ.

Chia sẻ

Bình luận

Bình chọn:

3.7 bên trên 6 phiếu

 • Bài 14. Thương hiệu tạo hình và quy trình cải tiến và phát triển của văn minh Đại Việt SGK Lịch sử 10 Cánh Diều

  Hãy lý giải định nghĩa văn minh Đại Việt

 • Bài 13. Văn minh Chăm-pa, văn minh Phù Nam SGK Lịch sử 10 Cánh Diều

  Hãy nêu hạ tầng về ĐK đương nhiên thêm phần tạo hình nền văn minh Chăm-pa.

 • Bài 12. Văn minh Văn Lang- Âu Lạc SGK Lịch sử 10 Cánh Diều

  hãy nêu hạ tầng ĐK đương nhiên tạo hình nền văn minh Văn Lang- Âu Lạc.

Quảng cáo

Xem thêm: ag tác dụng với hno3

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Sử 10 - Cánh Diều - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức miễn phí