than đá là sản phẩm của ngành công nghiệp

Câu hỏi:

17/04/2023 1,078

C. năng lượng.

Bạn đang xem: than đá là sản phẩm của ngành công nghiệp

Đáp án chủ yếu xác

Phương pháp: 

SGK Địa lí 12, Địa lí công nghiệp. 

Cách giải: 

Than đá là thành phầm của ngành công nghiệp tích điện. 

Chọn C. 

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Vùng Duyên Hải Nam Trung Sở, Vùng Tây  Nguyên, cho biết thêm hồ nước nào là tại đây nằm trong Tây Nguyên? 

A. Biển Lạc.    

B. Hồ Phú Ninh. 

C. Biển Hồ.  

D. Hồ Sông Hinh.

Câu 2:

Cho bảng số liệu: 

TỔNG DỰ TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2020

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ) 

Năm 

Lào 

Thái Lan 

Việt Nam 

In-đô-nê-xi-a

2015 

1043 

151266 

28250 

103268

2020 

1393 

248743 

94834 

131139

(Nguồn: Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo bảng số liệu, phán xét nào là tại đây đúng lúc đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một trong những vương quốc năm 2020 với  năm 2015? 

A. Việt Nam tăng đủng đỉnh rộng lớn In-đô-nê-xi-a.       

B. In-đô-nê-xi-a tăng nhanh chóng rộng lớn Lào.

C. Thái Lan tăng đủng đỉnh rộng lớn Việt Nam

D. Lào tăng nhanh chóng rộng lớn Thái Lan

Câu 3:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Các ngành công nghiệp trung tâm, cho biết thêm nhà  máy nhiệt độ năng lượng điện nào là sở hữu năng suất lớn số 1 trong những xí nghiệp sản xuất sau đây? 

Xem thêm: nhóm hình nào đều có trục đối xứng

A. Ninh Bình.   

B. Na Dương.     

C. Uông Bế Tắc.       

D. Phả Lại

Câu 4:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Vùng Trung du và miền núi Bắc Sở, Vùng đồng  vì như thế sông Hồng, cho biết thêm vị trí nào là tại đây sở hữu quặng đồng? 

A. Cẩm Phả.  

B. Sơn Động.  

C. Na Dương.      

D. Tốc Tát.

Câu 5:

Vùng nhiệt độ Nam Sở sở hữu nhiệt độ phỏng tầm năm cao hơn nữa vùng nhiệt độ Đông Bắc Bộ  hầu hết do 

A. gió mùa Tây Nam tác động mạnh, đồng vì như thế rộng lớn, sở hữu những vùng trũng. 

B. bờ biển lớn lâu năm, không ở gần chí tuyến, Chịu hiệu quả của Tín phong buôn bán cầu Bắc. 

C. chịu hiệu quả của dông tố tây-nam, không tồn tại mùa ướp đông, vùng biển lớn rộng lớn. 

D. địa hình thấp, ko Chịu hiệu quả của gió rét Đông Bắc, ngay sát xích đạo. 

Câu 6:

Cho biểu đồ:

Theo biểu đồ gia dụng, phán xét nào là tại đây trúng về thay cho thay đổi trị giá bán xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và công ty năm 2020 so sánh Với năm  năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin?  (ảnh 1)

TRỊ GIÁ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA IN-ĐÔ-NÊ-XI-A VÀ PHI-LIP-PIN GIAI ĐOẠN năm ngoái - 2020

(Số liệu theo đuổi Niên giám tổng hợp nước Việt Nam 2021, NXB Thống kê, 2022) 

Theo biểu đồ gia dụng, phán xét nào là tại đây trúng về thay cho thay đổi trị giá bán xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và công ty năm 2020 so sánh Với năm  năm ngoái của In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin? 

A. Phi-lip-pin tăng thấp hơn In-đô-nê-xi-a.  

B. In-đô-nê-xi-a tăng đủng đỉnh rộng lớn Phi-lip-pin.

C. In-đô-nê-xi-a tăng cuống quýt nhị phiên Phi-lip-pin.

D. In-đô-nê-xi-a hạn chế và Phi-lip-pin tăng.

Câu 7:

Căn cứ vô Atlat Địa lí nước Việt Nam trang Vùng Đông Nam Sở, Vùng Đồng vì như thế sông Cửu  Long, cho biết thêm tỉnh nào là tại đây sở hữu cửa ngõ sông ụp đi ra biển? 

A. Đồng Tháp.

B. Trà Vinh.        

C. Hậu Giang.    

Xem thêm: k+ h20

D. An Giang.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK