sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là

Câu hỏi:

03/08/2019 39,816

A. Sinh trưởng và đột biến sắc thái những cơ sở và cơ thể

Bạn đang xem: sự phát triển của cơ thể động vật gồm các quá trình liên quan mật thiết với nhau là

B. Sinh trưởng và phân hóa tế bào

C. Sinh trưởng,  phân hóa tế bào và đột biến sắc thái những cơ sở và cơ thể

Đáp án chủ yếu xác

D. Phân hóa tế bào và đột biến sắc thái những cơ sở và cơ thể

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quá trình trở nên tân tiến của động vật hoang dã đẻ trứng bao gồm giai đoạn?

A. Phôi       

B. Phôi và hậu phôi

C. Hậu phôi       

D. Phôi bầu và sau khoản thời gian  sinh

Câu 2:

Ở động vật hoang dã đẻ trứng,  sự phát triển và trở nên tân tiến của quy trình phôi theo đòi trật tự?

A. Hợp tử → tế bào và những cơ sở → phôi

B. Phôi → ăn ý tử → tế bào và những cơ quan

C. Phôi → tế bào và những cơ sở → ăn ý tử

D. Hợp tử → phôi → tế bào và những cơ quan

Câu 3:

Quá trình trở nên tân tiến của động vật hoang dã đẻ con cái bao gồm giai đoạn?

A. Phôi       

B. Phôi và hậu phôi

C. Hậu phôi       

Xem thêm: thân nhiệt cao

D. Phôi bầu và sau khoản thời gian sinh

Câu 4:

Cho những vấn đề sau:

(1) những tế bào của phôi phân hóa tạo nên trở nên những cơ sở của sâu sắc bướm

(2) hợp tự động phân loại rất nhiều lần muốn tạo phôi

(3) ấu trùng trải qua không ít phen lột xác trở nên con cái trưởng thành

(4) ấu trùng với sắc thái,  cấu tạo nên và tâm sinh lý đặc biệt không giống với con cái trưởng thành

(5) sự khác lạ về sắc thái và cấu trúc của con nhộng trong những phen lột xác là đặc biệt nhỏ

(6) các tế bào của phôi phân hóa tạo nên trở nên những cơ sở của ấu trùng

Thông tin tưởng đích thị về trở nên thái trọn vẹn và trở nên thái ko trọn vẹn là

A. Biến thái trả toàn: (1), (3), (4) ; Biến thái ko trả toàn: (1), (2), (5), (6)

B. Biến thái trả toàn: (1), (2), (4) ; Biến thái ko trả toàn: (2), (3), (5), (6)

C. Biến thái trả toàn: (1), (5), (6) ; Biến thái ko trả toàn: (1), (2), (3), (5)

D. Biến thái trả toàn: (2), (4), (5) ; Biến thái ko trả toàn: (1), (3), (4), (6)

Câu 5:

Quan sát hình sau đây và cho thấy thêm với từng nào nhận định và đánh giá đúng?

      

(1) ở hình 1,  ấu trùng trải qua không ít phen lột xác và qua quýt quy trình trung gian tham đổi khác trở nên con cái cứng cáp ; Tại hình 2,  ấu trùng trải qua không ít phen lột xác đổi khác trở nên con cái trưởng thành

(2) ở hình 1,  ấu trùng trải qua không ít phen Lột Xác đổi khác trở nên con cái cứng cáp ;  ở hình 2,  ấu trùng trải qua không ít phen lột xác và qua quýt quy trình trung gian tham đổi khác trở nên con cái trưởng thành

(3) Tại hình 1,  ấu trùng với hình dạng và cấu trúc đặc biệt không giống với con cái cứng cáp ;  ở hình 2,  ấu trùng với hình dạng và cấu trúc tương tự với con cái trưởng thành

(4) ở hình 1,  ấu trùng với hình dạng và cấu trúc tương tự với con cái cứng cáp ;  ở hình 2,  ấu trùng với hình dạng và cấu trúc đặc biệt không giống với con cái trưởng thành

(5) hình một là trở nên thái trọn vẹn,  hình Hay những trở nên thái ko trả toàn

(6) hình một là trở nên thái ko trọn vẹn,  hình Hay những trở nên thái trả toàn

(7) loại loài muỗi với loại trở nên thái như hình 1

(8) loài ruồi ngôi nhà với loại trở nên thái như hình 2

Phương án vấn đáp đích thị là:

A. 3       

B. 4       

C. 6       

Xem thêm: hạt ăn với sữa chua

D. 5