soạn anh 9 unit 3Với điều giải bài bác tập dượt Unit 3 lớp 9: Getting started vô Unit 3: Teen stress and pressure Tiếng Anh 9 sách mới nhất (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ chung học viên lớp 9 dễ dàng và đơn giản thực hiện bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 3.

Unit 3 lớp 9: Getting started

Unit 3 lớp 9: Getting started (phần 1 → 4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: soạn anh 9 unit 3

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 3 Teen stress and pressure - Getting started - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1 Listen and read (Nghe và đọc)

Bài nghe:

Nội dung bài bác nghe:

Amelie: Hi Phuc! Where’s Mai? Isn’t she coming?

Phuc: She said she was too tired and didn’t want vĩ đại go out. She’s been staying up late studying for the exam.

Nick: Does she need vĩ đại be that stressed out?

Phuc: Maybe not. But my parents always expect her vĩ đại get good grades and she doesn’t want vĩ đại disappoint them. They want her vĩ đại go vĩ đại a top college and study medicine.

Amelie: Really? She told bầm she wanted vĩ đại be a designer…

Phuc: Yes, that’s why she’s been a bit tense lately. She doesn’t know what vĩ đại tự. My parents said design graduates wouldn’t find jobs easily and they wanted her vĩ đại get a medical degree.

Quảng cáo

Amelie: Oh, I understand. Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes…

Nick: Anyway, Mai needs vĩ đại take a break. I’ll Hotline and ask her if she wants vĩ đại go and see a film with us tomorrow.

Phuc: Oh, I doubt it... She’s already fully booked for the weekend with her maths class, English class, judo class, and music lesson!

Hướng dẫn dịch:

Amelie: Chào Phúc! Mai đâu rồi? Chị ấy không tới à?

Phúc: Chị ấy bảo chị vượt lên mệt mỏi và không thích ra bên ngoài. Chị ấy đang được nên thức khuya nhằm ôn thi đua.

Nick: Có nhất thiết nên áp lực đè nén vậy không?

Phúc: Chắc là ko. Nhưng phụ huynh bản thân luôn luôn mong muốn chị ấy đạt điểm trên cao và chị thì không thích bọn họ tuyệt vọng. Họ mong muốn chị Mai đỗ ngôi trường ĐH tiên phong hàng đầu và học tập ngành nó.

Quảng cáo

Amelie: Thật chứ? Chị ấy bảo bản thân là mong muốn trở nên một ngôi nhà kiến thiết cơ mà…

Phúc: Đúng rồi. Đó là lí tự vì sao mùa mới đây chị Mai khá mệt mỏi. Chị ấy ko biết nên làm những gì. Thầy u cô ấy thưa chất lượng tốt nghiệp ngành kiến thiết khó khăn tìm kiếm được việc và bọn họ mong muốn chị ấy đã có được tấm tự ngành nó.

Amelie: Ồ bản thân hiểu. Thỉnh phảng phất bản thân ước là phụ huynh hoàn toàn có thể bịa đặt bọn họ vô địa điểm của tôi.

Nick: Dẫu sao thì chị Mai cũng rất cần được nghỉ dưỡng chứ. Mình tiếp tục gọi và căn vặn coi chị ấy cũng muốn lên đường coi với bọn chúng bản thân ngày mai không?

Phúc: Mình e là ko. Hình như chị Mai kín lịch học tập vào cuối tuần lớp học tập Toán, Tiếng Anh, judo và lớp học tập nhạc nữa.

a. Find the OPPOSITE of the following words in the conversation. (Tìm kể từ ngược nghĩa với những kể từ bên dưới trong khúc hội thoại.)

1. vĩ đại go vĩ đại bed early >< vĩ đại stay up late

2. vĩ đại be relaxed >< vĩ đại be tense

3. bad exam results >< good grades

4. vĩ đại make someone happy >< vĩ đại disappoint someone

5. vĩ đại work continuously >< vĩ đại take a break

6. vĩ đại have no plans >< vĩ đại book for

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. lên đường ngủ sớm > < thức khuya

2. được thư giãn và giải trí > < trở thành căng thẳng

3. thành quả thi đua xấu xí > < điểm tốt

4. thực hiện cho tới ai cơ niềm hạnh phúc > < thực hiện cho tới ai cơ thất vọng

5. thao tác liên tiếp > < ngủ ngơi

6. không tồn tại plan > < bịa đặt vị trí cho

b. Choose the best answer. (Chọn đáp án đích nhất.)

1. Why is Mai not playing badminton with Phuc, Nick, and Amelie?

A. She doesn't lượt thích playing badminton.

B. She is late.

C. She wants vĩ đại stay at home page.

2. Why is Mai working very hard for the exam?

A. She failed the last exam.

B. She wants her parents vĩ đại be proud of her.

C. She wants vĩ đại compete with her classmates.

3. How is Mai feeling now?

A. Confident and tired

B. Tense and disappointed

C. Tired and stressed

4. What tự Mai's parents want her vĩ đại be?

A. A medical doctor                   B. A designer                             C. A musician

5. What does Mai want vĩ đại be?

A. A medical doctor                   B.  A designer                            C. A musician

6. What are Phuc, Nick, and Amelie trying vĩ đại do?

A. Understand Mai's situation and help her feel better.

B. Make Mai feel left out.

C. Find somebody else vĩ đại replace Mai for the badminton.

Đáp án:

1. C2. B3. C4. A5. B6. A

Giải thích:

1. Thông tin: Phuc: She said she was too tired and didn’t want vĩ đại go out. (Chị ấy bảo chị vượt lên mệt mỏi và không thích ra bên ngoài.)

2. Thông tin: But my parents always expect her vĩ đại get good grades and she doesn’t want vĩ đại disappoint them. (Nhưng phụ huynh bản thân luôn luôn mong muốn chị ấy đạt điểm trên cao và chị thì không thích bọn họ tuyệt vọng.)

3. Thông tin:

Phuc: She said she was too tired and didn’t want vĩ đại go out. She’s been staying up late studying for the exam. (Chị ấy bảo chị vượt lên mệt mỏi và không thích ra bên ngoài.)

Nick: Does she need vĩ đại be that stressed out? (Có nhất thiết nên áp lực đè nén vậy không?)

Phuc: Maybe not. (Chắc là ko.)

4. Thông tin: They want her vĩ đại go vĩ đại a top college and study medicine. (Họ mong muốn chị Mai đỗ ngôi trường ĐH tiên phong hàng đầu và học tập ngành nó.)

5. Thông tin: Amelie: Really? She told bầm she wanted vĩ đại be a designer … (Thật chứ? Chị ấy bảo bản thân là mong muốn trở nên một ngôi nhà kiến thiết mà lại …)

6. Qua nội dung cuộc nói chuyện, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể xem sét Phuc, Nick, và Amelie đang được cố chung cô ấy cảm nhận thấy chất lượng tốt rộng lớn.

Hướng dẫn dịch:

1. Tại sao Mai ko đang được nghịch ngợm cầu lông với Phúc , Nick và Amelie?

- Cô ấy mong muốn trong nhà.

2. Tại sao Mai đang được học tập chuyên cần cho tới kì thi?

- Cô ấy mong muốn phụ huynh cô ấy kiêu hãnh về cô ấy.

3. Bây giờ Mai cảm nhận thấy thế nào?

- Mệt mỏi và mệt mỏi.

4. Thầy u của Mai mong muốn cô ấy trở nên gì?

- Dược sĩ.

5. Mai mong muốn thực hiện nghề nghiệp gì?

- Nhà kiến thiết.

6. Phúc, Nick, và Amelie đang được nỗ lực thực hiện gì?

Xem thêm: tự sướng bằng vòi nước

- Hiểu hiện tượng của Mai và chung cô ấy cảm nhận thấy chất lượng tốt rộng lớn.

c. What tự you think Amelie means when she says, 'Sometimes I wish my parents could put themselves in my shoes'? (Amelie thưa "Thỉnh phảng phất bản thân ước là phụ huynh hoàn toàn có thể bịa đặt bọn họ vô địa điểm của mình?" tức thị gì?)

Amelie wishes her parents could put themselves in her situation vĩ đại better understand her.

Hướng dẫn dịch:

Amelie mong ước phụ huynh hoàn toàn có thể bịa đặt bản thân vô yếu tố hoàn cảnh của cô ý nhằm hiểu rộng lớn về cô ấy.

2. Fill the gaps with the words in the box. In some cases more phàn nàn one word may be suitable. (Điền kể từ vô vị trí trống trải. Một số tình huống hoàn toàn có thể dùng nhiều hơn thế nữa 1 lượt.)

1. Thu had been studying very hard for the exam, but she still felt ___________. Now that she has done well in the exam she is feeling much more ___________.

2. My mother is a strong person. She stays ___________ even in the worst situations.

3. Linh is feeling a bit ___________ about her study. She's failed the exam once again!

4. I think taking a speech class is a good idea if you want vĩ đại be more ___________.

5. Emma is feeling ví ___________ with her fashionable new hairstyle.

6. Phuc, Nick, and Amelie feel ___________. They want vĩ đại help Mai but don't know what they can tự for her.

Gợi ý:

1. worried/tense/stressed; relaxed/confident.

2. calm.

3. depressed/frustrated/stressed.

4. confident/relaxed/calm.

5. delighted/confident.

6. worried.

Giải thích:

- tense (adj): căng thẳng

- frustrated (adj): bực bội

- delighted (adj): hài lòng

- confident (adj): tự động tin            

- relaxed (adj): thư giãn

- worried (adj): áy náy lắng

- depressed (adj): ngán nản

- calm (adj): bình tĩnh

- stressed (adj): bị áp lực

Hướng dẫn dịch:

1. Thu đang được học tập rất chăm chỉ chỉ cho tới kỳ thi đua tuy nhiên cô vẫn cảm nhận thấy phiền lòng. Bây giờ cô ấy đang được hoàn thiện chất lượng tốt bài bác thi đua nên cô cảm nhận thấy tự do thoải mái rộng lớn thật nhiều.

2. Mẹ tôi là một trong người mạnh mẽ và uy lực. Bà ấy luôn luôn điềm đạm thậm chí là trong mỗi trường hợp tệ hại nhất.

3. Linh cảm nhận thấy mệt mỏi về sự học tập của tôi. Cô ấy lại thi đua rớt đợt nữa.

4. Tôi suy nghĩ thuyết trình trước lớp là một trong chủ kiến hoặc nếu như bạn thích thỏa sức tự tin rộng lớn.

5. Emma cảm nhận thấy ưng ý với loại tóc thích hợp thời trang và năng động mới nhất của cô ý ấy.

6. Phúc, Nick và Amelie cảm nhận thấy tuyệt vọng. Họ mong muốn chung Mai tuy nhiên bọn họ ko biết nên làm những gì cho tới cô ấy.

3. Match the statements with the functions. (Nối những câu sau với chân thành và ý nghĩa của chính nó.)

1. ‘Go on! I know you can tự it!’

2. ‘If I were you, I would (get some sleep).’

3. ‘You must have been really disappointed.’

4. ‘Stay calm. Everything will be alright.’

5. ‘I understand how you feel.’

6. ‘Well done! You did a really great job!’

Đáp án:

1. encourage someone.

2. give advice vĩ đại someone.

3. empathise with someone.

4. assure someone.

5. empathise with someone.

6. encourage someone.

Hướng dẫn dịch:

1. "Tiếp tục! Tôi biết bạn cũng có thể thực hiện được!" - khuyến nghị ai cơ.

2. "Nếu tôi là chúng ta, tôi tiếp tục (ngủ một giấc)." - thể hiện điều khuyên răn cho tới ai cơ.

3. "Bạn chắc rằng đang được thực sự tuyệt vọng." - đồng cảm với ai cơ.

4. "Hãy điềm đạm. Mọi loại tiếp tục ổn định thôi. " - đáp ứng với ai cơ.

5. "Tôi hiểu cảm hứng của chúng ta." - đồng cảm với ai cơ.

6. "Tốt lắm! quý khách đã thử một việc làm thực sự ấn tượng." - khuyến nghị ai cơ.

4. How tự you feel today? (Hôm ni chúng ta thấy thế nào)

Work in pairs. Tell your friend how you today and what has happened that made feel that way. Your friend responds vĩ đại using one statement from the box in 3.(Làm việc bám theo cặp. Nói với chúng ta của em thời điểm hôm nay chúng ta thấy thế này và những gì đang được xẩy ra khiến cho chúng ta cảm nhận thấy như thế. quý khách của em vấn đáp em, dùng những câu ở mục 3.)

A: Today, I feel happy and motivated. My English teacher gave bầm 10 mark for my English presentation in class. I could prepare such a good presentation because I got the reference from the trang web called Vietjack.com

B: Well done! You did a really great job!

Hướng dẫn dịch:

A: Hôm ni, tôi cảm nhận thấy niềm hạnh phúc và đem động lực. Giáo viên giờ đồng hồ Anh của tôi đang được cho tới tôi điểm 10 cho tới bài bác thuyết trình giờ đồng hồ Anh của tôi vô lớp. Tôi hoàn toàn có thể sẵn sàng một bài bác thuyết trình chất lượng tốt như thế vì thế tôi tài năng liệu xem thêm kể từ trang web mang tên là Vietjack.com

B: Làm chất lượng tốt lắm! quý khách đã thử một việc thực sự tuyệt vời!

Bài giảng: Unit 3 Teen stress and pressure - Getting started - Cô Phạm Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài bác giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 3 khác:

 • Từ vựng Unit 3: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-4 trang 26-27 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read ... 2. What tự you think ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-4 trang 28 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the paragraph ... 2. Match the source

 • A Closer Look 2 (phần 1-5 trang 29-30 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the conversation ... 2. Rewrite the following ...

 • Communication (phần 1-4 trang 31 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read about the necessary ... 2. Do we teenagers ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 32 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Do you know ... 2. Answer the questions ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 33 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1a. Listen vĩ đại an interview ... 2. Answer the question.

 • Looking Back (phần 1-5 trang 34 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put yourself in these ... 2. Use the following ...

 • Project (phần 1 trang 35 SGK Tiếng Anh 9 mới) Teen tư vấn group

Xem tăng những loạt bài bác Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới nhất hoặc khác:

 • Giải sách bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài bác tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề thi đua Tiếng Anh 9 mới nhất đem đáp án

Săn SALE shopee mon 9:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá khá mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 đem đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và khóa huấn luyện dành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài bác tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free cho tới teen 2k7: fb.com/groups/hoctap2k7/

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: nguồn gốc xuất thân của thạch sanh có gì đặc biệt

Loạt bài bác Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Shop chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài bác tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới nhất Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


unit-3-teen-stress-and-pressure.jsp