số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số

TRẢ LỜI

avatar

  • nganna
  • Đây là một trong những Chuyên Viên, câu vấn đáp của những người này mang ý nghĩa đúng chuẩn và tin tưởng cao

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng chuẩn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vày những Chuyên Viên, nhà giáo tiên phong hàng đầu của công ty chúng tôi.

icon

Lời giải:

Số tròn trặn chục lớn số 1 đem 2 chữ số là $90$

Số tròn trặn chục nhỏ xíu nhất đem 2 chữ số là $10$

Tổng của nhị số bại là:

    $90+10=100$

Hiệu của nhị số bại là:

    $90-10=80$

                   Đáp án: Tổng là $100$

Xem thêm: thai 23 tuần mẹ tăng bao nhiêu kg

                                  Hiệu là $80$.

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

3 vote

avatar

Số tròn trặn chục lớn số 1 đem 2 chữ số: 90

Số tròn trặn chục nhỏ xíu nhất đem 2 chữ số: 10

Tổng: 90+10=100

Hiệu: 90-10=80

Hãy hùn người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar