sinh trưởng sơ cấp của cây là

Câu hỏi:

11/09/2020 38,975

Bạn đang xem: sinh trưởng sơ cấp của cây là

A. Sự phát triển của thân mật và rễ theo hướng lâu năm vì thế sinh hoạt của tế bào phân sinh đỉnh.

Đáp án chủ yếu xác

B. Sự phát triển chiều lâu năm của cây vì thế sinh hoạt phân hoá của tế bào phân sinh đỉnh thân mật và đỉnh rễ ở cây một lá chồi và cây nhì lá mầm

C. Sự phát triển chiều lâu năm của cây vì thế sinh hoạt nguyên vẹn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân mật và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây nhì lá chồi.

D. Sự phát triển chiều lâu năm của cây vì thế sinh hoạt nguyên vẹn phân của tế bào phân sinh đỉnh thân mật và đỉnh rễ chỉ mất ở cây cây một lá chồi.

Lời giải:

Sinh trưởng sơ cung cấp là phát triển của thân mật và rễ theo hướng lâu năm vì thế sự phân loại của tế bào phân sinh đỉnh.

Đáp án nên cần chọn là: A

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm này không tồn tại ở phát triển loại cấp?

A. Làm tăng độ cao thấp chiều ngang của cây

B. Diễn đi ra sinh hoạt của tầng sinh bựa.

C. Diễn đi ra cả ở cây một lá chồi và cây nhì lá mầm

D. Diễn đi ra sinh hoạt của tế bào phân sinh mặt mày.

Câu 2:

Mô phân sinh đỉnh không tồn tại ở địa điểm này của cây?

A. Tại thân

B. Tại chồi nách

C. Tại đỉnh rễ

D. Tại chồi đỉnh

Câu 3:

Kết trái khoáy của phát triển loại cấp

A. Làm cho tới cây lớn đi ra theo hướng ngang

Xem thêm: bài tập toán lớp 7

B. Làm đột biến cành mặt mày và rễ nhánh

C. Làm cho tới cây đi ra hoa, tạo ra quả

D. Tất cả những biểu lộ trên

Câu 4:

Mô phân sinh ở thực vật là

A. Nhóm những tế bào ko phân hóa, tuy nhiên kĩ năng nguyên vẹn phân vô cùng hạn chế

B. Nhóm những tế bào ko phân hóa, giữ lại được kĩ năng nguyên vẹn phân

C. Nhóm những tế bào ko phân hóa, tổn thất dần dần kĩ năng nguyên vẹn phân

D. Nhóm những tế bào phân hóa, chuyên nghiệp hóa về chức năng

Câu 5:

Lấy tủy thực hiện tâm, sự phân bổ của mạch rây và mộc nhập phát triển sơ cung cấp ra sao ?

A. Gỗ ở phía ngoài còn mạch rây ở trong tầng sinh mạch

B. Gỗ và mạch rây ở trong tầng sinh mạch

C. Gỗ ở phía nhập còn mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch

D. Gỗ và mạch rây ở phía ngoài tầng sinh mạch.

Câu 6:

Sinh trưởng sơ cung cấp xẩy ra ở?

A. Cây một lá chồi và cây nhì lá mầm

B. Chỉ xẩy ra ở cây  nhì lá mầm

C. Cây một lá chồi và phần thân mật non của cây nhì lá mầm

D. Cây nhì lá chồi và phần thân mật non của cây một lá mầm

Xem thêm: khái niệm văn minh đại việt