sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của mỹ latinh là

avatar

Hãy luôn luôn ghi nhớ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: sản phẩm nông nghiệp nổi tiếng của mỹ latinh là

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

A. Cây lộc thực

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

4 vote

Xem thêm: thử thai 2 vạch bao lâu thì đi siêu âm

avatar

Đây là câu vấn đáp đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Sản phẩm nông nghiệp có tiếng của Mỹ Latinh là :

A. Cây lộc thực       B. Cây công nghiệp         C. Cây thưc phẩm      D. Các loại gia súc

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

Xem thêm: creatinine thấp

1 vote