sản phẩm của quá trình quang hợp

Câu hỏi:

16/01/2020 13,141

Bạn đang xem: sản phẩm của quá trình quang hợp

A. khí cacbônic, tương đối nước và tích điện.

Đáp án chủ yếu xác

B. khí cacbônic, tinh nghịch bột và tích điện.

C. khí ôxi, tương đối nước và tích điện.

D. khí ôxi, tinh nghịch bột và tương đối nước.

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án: A

Sơ vật dụng hô hấp:

Chất cơ học + Khí ôxi → Năng lượng + Khí cácbônic + Hơi nước

SGK trang 78

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiệt phỏng quí thống nhất cho tới quy trình quang quẻ hợp ý của cây trái là từng nào ?

A. 10-15oC

B. 20-30oC

C. 30-40oC

D. 25-40oC

Câu 2:

Chức năng đa số của gân lá là gì ?

A. Phân phân chia, thực hiện tăng độ cao thấp của lá

B. hướng dẫn vệ, chở che cho tới lá

C. Tổng hợp ý hóa học hữu cơ

D. Vận trả những chất

Câu 3:

Phần thịt lá ở ngay tắp lự sát lớp biểu phân bì bên trên sở hữu điểm lưu ý này tiếp sau đây ?

Xem thêm: trong một hệ sinh thái

A. Bao bao gồm những tế bào xếp dãn xa nhau, ko chứa chấp lục lạp.

B. Bao bao gồm những tế bào xếp sát nhau, chứa đựng nhiều lục lạp

C. Bao bao gồm những tế bào xếp sát nhau, chứa chấp không nhiều lục lạp

D. Bao bao gồm những tế bào dãn cơ hội, chứa đựng nhiều lục lạp

Câu 4:

Lá thông thường xếp bên trên cây theo dõi bao nhiêu loại ?

A. 1 kiểu

B. 2 kiểu

C. 4 kiểu

D. 3 kiểu

Câu 5:

Cây này tiếp sau đây không tồn tại lá kép ?

A. Cây hoa hồng

B. Cây rau củ ngót

C. Cây phượng vĩ

D. Cây súng

Câu 6:

Tại sao Lúc nuôi cá cảnh vô bể kính, người tớ lại thả thêm thắt rong rêu ?

A. Tất cả những phương án thể hiện.

B. Vì quy trình quang quẻ hợp ý của rong rêu tiếp tục thải khí ôxi, canh ty hoạt động và sinh hoạt thở của cá ra mắt đơn giản và dễ dàng rộng lớn.

C. Vì rong rêu có công năng khắc chế sự cải cách và phát triển của những vi loại vật tổn hại cho tới cá.

D. Vì rong rêu là đồ ăn đa số của cá cảnh.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK