sách bài tập hóa 9


Trọn cỗ tiếng giải SBT Hóa 9 hoặc nhất, cụ thể chung học viên lớp 9 thực hiện bài bác luyện nhập sách Bài luyện Hóa học tập 9 đơn giản.

Giải sách bài bác luyện Hóa 9

Sách bài bác luyện Hóa 9 Chương 1: Các loại ăn ý hóa học vô cơ

 • Bài 1: Tính Hóa chất của oxit. Khái quát mắng về việc phân loại oxit
 • Bài 2: Một số oxit quan liêu trọng
 • Bài 3: Tính Hóa chất của axit
 • Bài 4: Một số axit quan liêu trọng
 • Bài 5: Luyện tập: Tính Hóa chất của oxit và axit
 • Bài 7: Tính Hóa chất của bazơ
 • Bài 8: Một số bazơ quan liêu trọng
 • Bài 9: Tính Hóa chất của muối
 • Bài 10: Một số muối bột quan liêu trọng
 • Bài 11: Phân bón hóa học
 • Bài 12: Mối mối liên hệ trong số những loại ăn ý hóa học vô cơ
 • Top 4 Đề thi đua Hóa học tập lớp 9 Giữa kì một năm 2021 (có đáp án)

Sách bài bác luyện Hóa 9 Chương 2: Kim loại

 • Bài 15, 16, 17: Tính hóa học của sắt kẽm kim loại và mặt hàng hoạt động và sinh hoạt chất hóa học của kim loại
 • Bài 18: Nhôm
 • Bài 19: Sắt
 • Bài 20: Hợp kim sắt: Gang, thép
 • Bài 21: Sự làm mòn sắt kẽm kim loại và bảo đảm sắt kẽm kim loại không trở nên ăn mòn
 • Bài 22: Luyện luyện chương 2: Kim loại
 • Top 4 Đề thi đua Học kì 1 Hóa học tập 9 năm 2021 (có đáp án)

Sách bài bác luyện Hóa 9 Chương 3: Phi kim. Sơ lược về bảng tuần trả những nhân tố hóa học

 • Bài 25: Tính hóa học của phi kim
 • Bài 26: Clo
 • Bài 27: Cacbon
 • Bài 28: Các oxit của cacbon
 • Bài 29: Axit cacbonic và muối bột cacbonat
 • Bài 30: Silic. Công nghiệp silicat
 • Bài 31: Sơ lược về bảng tuần trả những nhân tố hóa học
 • Bài 32: Luyện luyện chương 3: Phi kim - Sơ lược về bảng tuần trả những nhân tố hóa học

Sách bài bác luyện Hóa 9 Chương 4: Hiđrocacbon. Nhiên liệu

 • Bài 34: Khái niệm về ăn ý hóa học cơ học và chất hóa học hữu cơ
 • Bài 35: Cấu tạo ra phân tử ăn ý hóa học hữu cơ
 • Bài 36: Metan
 • Bài 37: Etilen
 • Bài 38: Axetilen
 • Bài 39: Benzen
 • Bài 40: Dầu mỏ và khí thiên nhiên
 • Bài 41: Nhiên liệu
 • Bài 42: Luyện luyện chương 4 : Hiđrocacbon - Nhiên liệu
 • Top 4 Đề thi đua Hóa học tập lớp 9 Giữa kì hai năm 2021 (có đáp án)

Sách bài bác luyện Hóa 9 Chương 5: Dẫn xuất của Hiđrocacbon. Polime

 • Bài 44: Rượu etylic
 • Bài 45: Axit axetic
 • Bài 46: Mối tương tác thân thiện etilen, rượu etylic và axit axetic
 • Bài 47: Chất béo
 • Bài 48: Luyện tập: Rượu etylic, axit axetic và hóa học béo
 • Bài 50: Glucozơ
 • Bài 51: Saccarozơ
 • Bài 52: Tinh bột và xenlulozơ
 • Bài 53: Protein
 • Bài 54: Polime
 • Top 4 Đề thi đua Học kì 2 Hóa học tập 9 năm 2021 (có đáp án)

Bạn đang xem: sách bài tập hóa 9

42 videos Giải sách bài bác luyện Hóa học tập lớp 9 - Cô Phạm Thị Thu Phượng (Giáo viên VietJack)

Xem thêm: biểu hiện của người sắp chết

43 Bài giảng Hóa học tập lớp 9 - Cô Phạm Huyền (Giáo viên VietJack)

Xem thêm: vì sao quang hợp ở thực vật giúp cân bằng hàm lượng khí carbon dioxide và oxygen trong không khí

Tham khảo tư liệu học tập đảm bảo chất lượng môn Hóa học tập lớp 9 hoặc khác:

 • Bộ bài bác luyện trắc nghiệm Hóa học tập 9 năm 2021
 • Lý thuyết & 550 Bài luyện Hóa học tập 9 (có đáp án)
 • Bộ đề thi đua Hóa học tập 9 (có đáp án)
 • Wiki 200 Tính hóa học hóa học
 • Wiki 3000 Phản ứng chất hóa học quan liêu trọng
 • Đề ôn thi đua nhập lớp 10 môn Hóa học tập (có đáp án)
 • Bộ 500 Bài luyện trắc nghiệm Hóa học tập 9 năm 2021 với tiếng giải
 • Đề ôn thi đua nhập lớp 10 môn Hóa Chuyên (có đáp án)

Xem thêm thắt giải bài bác luyện lớp 9 những môn học tập hoặc nhất, cụ thể khác:

 • Soạn Văn 9 (hay nhất)
 • Soạn Văn 9 (ngắn nhất)
 • Soạn Văn 9 (siêu ngắn)
 • Soạn Văn 9 (cực ngắn)
 • 500 bài bác văn hoặc lớp 9 (năm 2021 mới)
 • Giải bài bác luyện sgk Toán 9
 • Giải bài bác luyện sgk Vật Lí 9
 • Giải bài bác luyện sgk Sinh học tập 9
 • Giải bài bác luyện sgk Sinh học tập 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài bác luyện sgk Địa Lí 9
 • Giải bài bác luyện sgk Tiếng Anh 9
 • Giải bài bác luyện sgk Tiếng Anh 9 thí điểm
 • Giải bài bác luyện sgk Lịch sử 9
 • Giải bài bác luyện sgk Lịch sử 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài bác luyện sgk GDCD 9
 • Giải bài bác luyện sgk GDCD 9 (ngắn nhất)
 • Giải bài bác luyện sgk Tin học tập 9
 • Giải bài bác luyện sgk Công nghệ 9
 • Giải bài bác luyện Âm nhạc lớp 9
 • Giải bài bác luyện Mĩ thuật lớp 9

Đã với tiếng giải bài bác luyện môn Hóa học tập 10 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Hóa lớp 10 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Hóa lớp 10 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Hóa lớp 10 (Cánh diều)