quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

Câu hỏi:

07/02/2020 15,406

A. Kiểu hình con cái giống như tía mẹ

Bạn đang xem: quy luật phân li độc lập góp phần giải thích hiện tượng

B. Các ren phân li tình cờ nhập rời phân và tổng hợp tự tại nhập thụ tinh

C. Biến dị tổng hợp vô nằm trong phong phú và đa dạng ở loại gửi gắm phối

Đáp án chủ yếu xác

D. Phân li song lập của những nhiễm sắc thể

Trả lời:

verified

Giải vị Vietjack

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với n cặp ren dị thích hợp tử ở F1 DT song lập thì số loại gửi gắm tử ở F1 là bao nhiêu

A. 1/2n

B. 2n

C. 3n

D. 4n

Câu 2:

Cho quy tắc lai tại đây ở loài ruồi giấm: P:AbaBXMXm×ABabXMY. thạo từng ren quy tấp tểnh một tính trạng, alen trội là trội trọn vẹn, F1 đem loại hình đem phụ thân tính trạng trội và phụ thân tính trạng lặn cướp 42,5%. Có từng nào Kết luận đúng trong các số những Kết luận sau đây?

I. Số thành viên đực mang trong mình 1 nhập 3 tính trạng trội ở F1 cướp 11,25%.

II. Số thành viên hình mẫu đem loại ren đồng thích hợp về cả 3 cặp ren bên trên cướp 2,5 %

III. Tần số thiến ren ở giới hình mẫu là 20%.

IV. Số thành viên hình mẫu đem cả phụ thân cặp ren dị thích hợp ở F1 cướp 2,5%.

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Xem thêm: một quyển sách đặt trên mặt bàn nghiêng

Câu 3:

Ở đậu Hà lan alen A quy tấp tểnh hoa đỏ ửng, alen a quy tấp tểnh hoa Trắng và từng biểu diễn trở nên xẩy ra thông thường. Phép lai này tại đây mang đến tỉ lệ thành phần phân li loại hình ở mới con cái lai là một trong đỏ ửng : 1 trắng?

A.  Aa × AA

B. AA × aA

C. Aa × aA

D. Aa × AA

Câu 4:

Ở đậu Hà Lan, alen A quy tấp tểnh phân tử vàng, a quy tấp tểnh phân tử xanh xao, B : phân tử láng, b : phân tử nhăn. Hai cặp ren này phân li song lập cùng nhau. Phép lai này tại đây sẽ không còn thực hiện xuất hiện tại loại hình xanh xao, nhăn ở mới sau

A. Aabb x aaBb

B. aabb x AaBB

C. AaBb x Aabb

D. AaBb x AaBb

Câu 5:

Tiến hành nuôi ghép phân tử phấn của cây đem loại ren AaBb, sau đánh đố lưỡng bội hóa thì sẽ khởi tạo đi ra tối nhiều từng nào dòng sản phẩm thuần chủng đem loại ren không giống nhau

A. 1

B. 2

C. 4

D. 3

Câu 6:

Cơ thể đem loại ren này sau đấy là khung hình đồng thích hợp tử về toàn bộ những cặp ren đang được xét

A. aabbdd

B. AabbDD

C. aaBbDD

D. aaBBDd

Xem thêm: phân tích vai trò của thành thị trung đại

TÀI LIỆU VIP VIETJACK