quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn

Câu hỏi:

12/02/2020 11,857

Bạn đang xem: quá trình phát triển của động vật đẻ con gồm giai đoạn

C. Phôi bầu và sau thời điểm sinh

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

Quá trình cách tân và phát triển của động vật hoang dã đẻ con cái bao gồm giai đoạn: Phôi bầu và sau thời điểm sinh.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Loài nào là tại đây cách tân và phát triển ko qua chuyện đổi thay thái?

A. Bướm.

B. Ong.

C. Châu chấu.

D. Người.

Câu 2:

Ở ếch, quy trình đổi thay thái kể từ nòng nọc trở thành ếch nhờ hoocmon:

A. Tiroxin

B. Ecdixon và Juvenin

C. Ostrogen

D. Hoocmon sinh trưởng

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây về xinap là đúng?

A. Tốc phỏng truyền tin cậy qua chuyện xinap chất hóa học đủng đỉnh rộng lớn đối với vận tốc Viral xung thần kinh trung ương bên trên sợi thần kinh trung ương không tồn tại bao mielin.

B. Tất cả xinap đều phải có chứa chấp hóa học trung gian ngoan chất hóa học là axetincolin.

C. Truyền tin cậy qua chuyện xinap chất hóa học hoàn toàn có thể ko cần thiết hóa học trung gian ngoan chất hóa học.

Xem thêm: giải bt sgk toán 8

D. Xinap là diện xúc tiếp của những tế bào cạnh nhau.

Câu 4:

Khi nói đến sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

(1) Sinh sản bằng phương pháp phân song đem ở động vật hoang dã đơn bào và giun dẹp.

(2) Sinh sản bằng phương pháp nảy chồi đem ở bọt biển khơi và ruột vùng.

(3) Sinh sản vì như thế phân miếng đem ở bọt biển khơi và giun dẹp.

(4) Trinh sinh là kiểu dáng sinh đẻ chỉ mất ở những loại sinh đẻ vô tính.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Khẳng quyết định nào là tại đây Khi nói đến xináp là sai?

A. Xináp là diện tiệp xúc thân thuộc tế bào thần kinh trung ương với tế bào xương.

B. Xináp là diện tiêp xúc thân thuộc tế bào thần kinh trung ương với tế bào tuyến.

C. Xináp là diện xúc tiếp thân thuộc tế bào thần kinh trung ương với tế bào thần kinh trung ương.

D. Xináp là diện xúc tiếp thân thuộc tế bào thần kinh trung ương với tế bào cơ.

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây đúng vào khi nói đến hoocmôn thực vật?

A. Tại nút tế bào, AIA kích ứng quy trình nguyên vẹn phân và phát triển giãn lâu năm của tế bào.

B. Tại nút tế bào, AAB thực hiện tăng số phiên nguyên vẹn phân.

C. Xitokinin là hóa học khắc chế phát triển ngẫu nhiên.

D. GA được dùng để làm thực hiện chín ngược, rụng lá.

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 6 tập 2 trang 13

TÀI LIỆU VIP VIETJACK