quá trình đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

Câu hỏi:

02/08/2021 72,610

A. Trình phỏng khu đô thị hóa còn thấp.

Bạn đang xem: quá trình đô thị hóa ở nước ta không có đặc điểm nào sau đây

B. Phân phụ vương những khu đô thị không đều. 

C. Tỉ lệ dân trở nên thị tăng lên.

D. Có nhiều khu đô thị với quy mô lớn. 

Đáp án chủ yếu xác

Chọn D

Quá trình đô thị mới VN với 3 quánh điểm: ra mắt còn lờ đờ, trình độ chuyên môn thấp; tỉ trọng dân trở nên thị tăng và phân bổ những khu đô thị không được đều.

Nước tao chỉ mất một số trong những khu đô thị quy tế bào rộng lớn như: TP Hà Nội, TP Sài Gòn, Hải Phòng Đất Cảng,…

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây chính với mối cung cấp làm việc VN hiện tại nay?

A. Nhiều kinh nghiệm tay nghề vô công nghiệp.

B. Phân phụ vương triệu tập ở chống miền núi.

C. Chất lượng làm việc ngày càng tăng.

D. Chủ yếu ớt là làm việc với trình độ cao. 

Câu 2:

Cho biểu loại về dan số trở nên thị và vùng quê VN, quy trình 2010 - 2019

(Nguồn: Số liệu theo dõi niên giám đo đếm VN 2019, NXB Thống kê 2020)

Biểu loại thể hiện tại nội dung nào là sau đây?

A. Quy tế bào và tổ chức cơ cấu dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

B. Thay thay đổi quy tế bào dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

C. Tình hình tăng thêm dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta 

D. Sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu dân sinh trở nên thị và vùng quê nước ta

Câu 3:

Điều khiếu nại nào là tại đây tiện lợi mang lại VN tạo ra lúa gạo?

A. Đồng vì thế rộng lớn, khu đất phù tụt xuống phì nhiêu màu mỡ.

Xem thêm: định luật bảo toàn electron

B. Khí hậu phân hóa, với mùa đông lạnh.

C. Nhiều sông, sông ngòi có mùa khô.

D. Địa hình cồn núi, phân bậc theo dõi độ cao. 

Câu 4:

Cơ cấu tài chính vùng quê ven bờ biển Bắc Trung Sở đang sẵn có sự thay cho thay đổi rõ rệt hầu hết là do

A. cách tân và phát triển việc nuôi trồng thủy sản.

B. đẩy mạnh đánh bắt cá thủy sản xa vời bờ.

C. thú vị mối cung cấp góp vốn đầu tư quốc tế.

D. hình trở nên những vùng lúa rạm canh. 

Câu 5:

Do ở trong chống gió bấc nên hải dương Đông có

A. nhiệt độ phỏng nước hải dương cao, nhiều độ sáng, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa sinh hoạt mạnh

B. hải dương kín, rộng lớn, thềm châu lục nông, sóng hải dương mạnh vô giai đoạn gió bấc tây nam

C. nhiệt độ phỏng nước hải dương và loại hải dương thay cho thay đổi theo dõi mùa, sóng hải dương mạnh vô mùa đông

D. gió bấc, bão và áp thấp nhiệt đới gió mùa, nhiệt độ phỏng nước hải dương cao và phỏng muối hạt khá lớn

Câu 6:

Cho bảng số liệu:

GIÁ TRỊ XUẤT KHẨU HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM 2018

(Đơn vị: Tỷ đồng $ mỹ - USD)

(Nguồn: Niên giám đo đếm VN 2018, NXB Thống kê, 2019)

Căn cứ bảng số liệu, phán xét nào là tại đây chính về kim ngạch xuất khẩu sản phẩm & hàng hóa và công ty của một số trong những vương quốc năm 2018?

A. Campuchia thấp rộng lớn Lào.

B. Lào thấp rộng lớn Mi-an-ma.

C. Mianama cao hơn Campuchia.

Xem thêm: soạn văn lớp 7 cánh diều tập 1

D. Lào cao hơn nữa Bru-nây. 

TÀI LIỆU VIP VIETJACK