phương của lực lo ren xơ

Câu hỏi:

30/05/2020 91,536

A. trùng với phương của véc - tơ chạm màn hình kể từ.

Bạn đang xem: phương của lực lo ren xơ

B. vuông góc đối với tất cả lối mức độ kể từ và véc - tơ véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

Đáp án chủ yếu xác

C. vuông góc với lối mức độ kể từ, tuy nhiên trùng với phương của véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

D. trùng với phương véc - tơ véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

Đáp án B

Phương của lực Lorenxo vuông góc với lối mức độ kể từ và véc - tơ véc tơ vận tốc tức thời của phân tử.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một electron cất cánh nhập không khí sở hữu kể từ ngôi trường đều phải có chạm màn hình kể từ B = 0,2 T với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ vo = 2.105 m/s vuông góc với véc - tơ chạm màn hình kể từ. Lực Lorenxo ứng dụng nhập electron là

A. 6,4.10-15 N.

B. 3,2.10-15 N.

C. 4,8.10-15 N.

D. 5,4.10-15 N.

Câu 2:

Một phân tử proton vận động với véc tơ vận tốc tức thời 2.106 m/s nhập vùng không khí sở hữu kể từ ngôi trường đều B = 0,02 T theo phía phù hợp với véc - tơ chạm màn hình từ 1 góc 30°. thạo năng lượng điện của phân tử proton là 1,6.10-19 C. Lực Lorenxo ứng dụng lên proton là

A. 2,4.10-15 N.

B. 3.10-15 N.

C. 3,2.10-5 N.

D. 2,6.10-15 N.

Câu 3:

Một electron cất cánh nhập không khí sở hữu kể từ ngôi trường đều phải có chạm màn hình kể từ B = 10-4 T với véc tơ vận tốc tức thời ban sơ vo = 3,2.106 m/s vuông góc với véc - tơ chạm màn hình kể từ, lượng của electron là 9,1.10-31 kg. Bán kính hành trình của electron là

A. 16 centimet.

Xem thêm: canh ngay xuan

B. 18,2 centimet.

C. 15 centimet.

D. 17,5 centimet.

Câu 4:

Một electron cất cánh vuông góc với những lối mức độ kể từ của một kể từ ngôi trường đều phải có kích cỡ 5.10-2 T thì chịu đựng một lực Lorenxo có tính lớn 1,6.10-14 N. Vận tốc của eletron khi cất cánh nhập là

A. 106 m/s.

B. 2.106 m/s.

C. 2,5.106 m/s.

D. 3.106 m/s.

Câu 5:

Một chùm hạt α sở hữu véc tơ vận tốc tức thời ban sơ ko đáng chú ý được bức tốc bởi vì hiệu năng lượng điện thế U = 106 V. Sau khi bức tốc, chùm phân tử cất cánh nhập kể từ ngôi trường đều phải có chạm màn hình kể từ B = 1,8 T. Phương cất cánh của chùm phân tử vuông góc với lối chạm màn hình kể từ. Cho biết m = 6,67.10-27 kilogam, q = 3,2.10-19 C. Vận tốc của hạt α khi nó chính thức cất cánh nhập kể từ ngôi trường là

A. 0,98.107 m/s.

B. 0,89.107 m/s.

C. 0,78.107 m/s.

D. 0,87.107 m/s.

Câu 6:

Một proton vận động bám theo một hành trình tròn trặn nửa đường kính 5 centimet nhập kể từ ngôi trường đều B = 10-2 T. thạo lượng của proton bởi vì 1,72.10-27 kilogam. Chu kì vận động của proton là

A. 5,65.10-6 s.

B. 5,66.10-6 s.

C. 6,65.10-6 s.

Xem thêm: fe3o4+hcl=fecl2+fecl3+h2o

D. 6,75.10-6 s.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK