phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện

Câu hỏi:

03/08/2019 61,335

A. Nhiên liệu mang lại tạo ra năng lượng điện ở miền Trung là khí tự động nhiên

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp điện

Đáp án chủ yếu xác

B. Sản lượng thủy năng lượng điện và nhiệt độ năng lượng điện cướp tỉ trọng rộng lớn nhất

C. Nước tao có không ít tiềm năng nhằm cách tân và phát triển công nghiệp điện

D. Hàng loạt xí nghiệp sản xuất năng lượng điện đem năng suất rộng lớn đang được hoạt động

Hướng dẫn: SGK/121, địa lí 12 cơ phiên bản.

Chọn: A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Biện pháp hầu hết nhằm tăng tài năng tuyên chiến đối đầu của thành phầm công nghiệp VN là

A. hấp dẫn nhiều bộ phận tài chính tham lam gia

B. kiến thiết tổ chức cơ cấu ngành kha khá linh hoạt

C. góp vốn đầu tư theo hướng sâu sắc, thay đổi công nghệ

D. đáp ứng vật liệu ,chú ý xuất khẩu

Câu 2:

Đặc điểm này tại đây ko trúng với khu vực công nghiệp ở nước ta?

A. Chuyên tạo ra công nghiệp

B. Có nhiều điểm người ở sinh sống

C. Có ranh giới địa lí xác định

D. nhà nước đưa ra quyết định trở nên lập

Câu 3:

Nhân tố này sau đấy là hầu hết thực hiện mang lại tổ chức cơ cấu ngành của công nghiệp VN kha khá nhiều dạng?

A. Sự phân hóa cương vực công nghiệp càng ngày càng sâu

Xem thêm: hạt gạo trên móng tay

B. Trình chừng người làm việc càng ngày càng được nâng cao

C. Nguồn nguyên vẹn, nhiên liệu nhiều loại và phong phú

D. hầu hết bộ phận tài chính nằm trong tham lam gia tài xuất

Câu 4:

Cơ cấu thành phầm công nghiệp của VN càng ngày càng đa dạng và phong phú hầu hết là để

A. khai quật chất lượng chưa dừng lại ở đó mạnh về khoáng sản

B. tận dụng tối đa tối nhiều nguồn ngân sách kể từ nước ngoài

C. thích hợp rộng lớn với đòi hỏi của thị trường

D. dùng đem hiệu suất cao rộng lớn mối cung cấp lao động

Câu 5:

Việc chuyển dời tổ chức cơ cấu công nghiệp VN hầu hết nhằm

A. dùng chất lượng mối cung cấp làm việc, tạo nên việc làm

B. tận dụng tối đa tối nhiều những nguồn ngân sách không giống nhau

C. khai quật nhiều hơn thế nữa những loại khoáng sản

D. tăng hiệu suất cao góp vốn đầu tư, thích hợp thị trường

Câu 6:

Việc đa dạng và phong phú hóa thành phầm công nghiệp VN hầu hết nhằm:

A. Khai thác thế mạnh về tự động nhiên

B. Góp phần cách tân và phát triển xuất khẩu

C. Tận dụng thế mạnh lao động

Xem thêm: cách lấy dằm đâm sâu vào chân

D. Đáp ứng yêu cầu thị trường

TÀI LIỆU VIP VIETJACK