phản ứng nào sau đây là phản ứng ôxi hóa khử

Câu hỏi:

05/05/2020 71,632

A.Fe2O3+6HNO32FeNO33+3H2O

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng ôxi hóa khử

C. Fe2O3+3CO2Fe+3CO2

Đáp án chủ yếu xác

D. 2AgNO3+BaCl2BaNO32+2AgCl

Đáp án C

Phản ứng lão hóa khử và phản xạ đem sự thay cho thay đổi số lão hóa của một trong những yếu tố.

→ Phản ứng lão hóa – khử là:

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho phản ứng:

2KMnO4t°CK2MnO4+MnO2+O2

Nhận xét nào là tại đây đích về phản xạ trên:

A. Phản ứng bên trên ko cần là phản xạ lão hóa – khử vì như thế chỉ có một hóa học nhập cuộc phản ứng

B. Là phản xạ lão hóa – khử nội phân tử

C. Là phản xạ tự động oxi hóa

D. Là phản xạ tự động khử

Câu 2:

Phản ứng nào là sau đấy là phản xạ phân hủy

A. Fe+Cl2

B. Cu+AgNO3

C. FeOH2t°C

D. Zn+H2SO4

Câu 3:

Phản ứng nào là tại đây vừa phải là phản xạ phân bỏ, vừa phải là phản xạ lão hóa – khử?

Xem thêm: soạn bài nói với con ngữ văn 7

A. NH4NO2N2+2H2O

B. CaCO3CaO+CO2

C. 8NH3+3Cl2N2+6NH4Cl

D. 2NH3+3CuON2+3Cu+3H2O

Câu 4:

Trong những phản xạ tiếp sau đây, phản xạ nào là là phản xạ oxi hóa  - khử?

A. NaCl+AgNO3AgCl+NaNO3

B. FeCl2+ZnZnCl2+Fe

C. 2FeOH3t°CFe2O3+3H2O

D. Na2CO3+2HCl2NaCl+CO2+H2O

Câu 5:

Tiến hành phản xạ phân bỏ 1kg glixerol trinitrat C3H5O9N3 thu được V lít lếu thích hợp khí CO2, N2, O2 và tương đối nước. sành ở ĐK phản xạ 1 mol khí rất có thể tích 50 lít. Giá trị của V là

A. 1596,9

B. 1652,0

C. 1872,2

D. 1927,3

Câu 6:

Phản ứng nào là sau đấy là phản xạ thế?

A. 4S+8NaOHNa2SO4+3Na2S+4H2O

B. Cl2+2KBr2KCl+Br2

C. 3Zn+8HNO33ZnNO32+2NO+4H2O

Xem thêm: nhiệt phân hoàn toàn cuno32 thu được sản phẩm là

D. FeNO32+AgNO3FeNO33+Ag

TÀI LIỆU VIP VIETJACK