phản ứng đặc trưng của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan là được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc tương quan cho tới phản ứng đặc trưng của ankan. Cũng như thể hiện những nội dung lý thuyết, thắc mắc tương quan.

Bạn đang xem: phản ứng đặc trưng của ankan

>> Mời chúng ta tìm hiểu thêm một vài tư liệu liên quan:

  • Ankan đem những loại đồng phân nào
  • Các Ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào
  • Có từng nào đồng phân ứng với công thức phân tử C4H10
  • Cho ankan A mang tên gọi: 3-etyl-2,4-đimetylhexan. CTPT của A là:

Phản ứng đặc thù của ankan là

A. phản xạ thế.

B. phản xạ nằm trong.

C. phản xạ lão hóa.

D. phản xạ tách

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết

Phản ứng đặc thù của ankan là phản xạ thế

Đáp án A 

Phản ứng đặc thù của ankan

Phản ứng đặc thù của ankan là phản xạ thế vì thế phân tử ankan chỉ chứa chấp links đơn.

CnH2n+2 + xX2 → CnH2n+2 - xXx + xHX

Khi phát sáng hoặc châm giá buốt láo thích hợp metan và clo tiếp tục xẩy ra phản xạ thế theo lần lượt những nguyên vẹn tử hiđro vị clo:

CH4 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CH3Cl + HCl

CH3Cl  + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CH2Cl2 + HCl 

CH2Cl2 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CHCl3 + HCl

CHCl3 + Cl2 \overset{askt}{\rightarrow} CCl4 + HCl 

Các đồng đẳng của metan cũng nhập cuộc phản xạ thế tương tự động và tạo ra trở thành láo thích hợp hóa học với tỉ trọng % không giống nhau.

Ankan thuộc tính với Clo

CH3-CH2-CH3 + Cl2 → CH3-CH2-CH2Cl +HCl (43%) và CH3-CHCl-CH3 + HCl (57%)

Ankan thuộc tính với brom

CH3-CH2-CH3 + Br2 → CH3-CH2-CH2Br + HBr (3%) và CH3-CHBr-CH3 + + HBr (97%)

Về qui định những nguyên vẹn tử H nhập phân tử ankan hoàn toàn có thể bị thay cho thế theo lần lượt từ một cho tới không còn.

Khả năng phản xạ thuyên giảm trật tự F2 > Cl2 > Br2 > I2.

Thường thì tớ ko bắt gặp phản xạ của flo vì thế nó phản xạ quá nặng và thông thường bội nghịch ứng hủy:

CnH2n+2 + (n+1)F2 → nC + (2n + 2)HF

còn iot lại phản xạ vượt lên trên yếu ớt nên đa số cũng ko bắt gặp. Với clo phản xạ cần thiết ĐK độ sáng còn brom thì cần được đun giá buốt.

 Với những nguyên vẹn tử H links với những nguyên vẹn tử C không giống nhau thì kĩ năng nhập cuộc phản xạ không giống nhau: H links với Cbậc 3 > Cbậc 2 > Cbậc 1 và thành phầm đó là thành phầm ưu tiên thế X nhập H của C bậc cao (C đem không nhiều H hơn). Lượng thành phầm sinh rời khỏi tỷ trọng với tích số n

Câu chất vấn áp dụng liên quan 

Câu 1. Ankan đem những loại đồng phân nào

A. Đồng phân địa điểm group chức.

B. Đồng phân group chức

C. Có cả 3 loại đồng phân bên trên.

D. Đồng phân cấu tạo

Xem đáp án

Đáp án D

Ankan đem kể từ 4C trở cút ứng với từng công thức phân tử đem những công thức cấu trúc mạch cacbon ko phân nhánh và mạch cacbon phân nhánh của những đồng phân mạch cacbon.

Câu 2. Khi clo hóa láo thích hợp 2 ankan người tớ chỉ chiếm được 3 thành phầm thế monoclo tên thường gọi của 2 ankan cơ là

A. etan và propan.

B. propan và isobutan.

C. isobutan và pentan.

D. neopentan và etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Clo hóa 2 ankan thu đươc 3 thành phầm thế monclo => 1 ankan tạo ra 1 thành phầm và 1 ankan tạo ra 2 sản phẩm

A đích thị vì thế etan tạo ra 1 thành phầm, propan tạo ra 2 sản phẩm

Xem thêm: soạn phục hồi tầng ozone

B sai vì thế propan tạo ra 2 thành phầm, iso-butan tạo ra 2 sản phẩm

C sai vì thế iso-butan tạo ra 2 thành phầm, n-pentan tạo ra 3 sản phẩm

D sai vì thế neo-pentan tạo ra 1 thành phầm và etan tạo ra 1 sản phẩm

Câu 3. Ankan nó phản xạ với Clo dẫn đến 2 dẫn xuất monoclo đem tỉ khối khá đối với H2 vị 39,25 thương hiệu của nó là

A. butan

B. propan

C. iso-butan

D. 2-metylbutan

Xem đáp án

Đáp án B

Đặt công thức phân tử của ankan là CnH2n+2

Phản ứng của CnH2n+2 với clo dẫn đến dẫn xuất monoclo:

CnH2n+2 + Cl2 \overset{as, to}{\rightarrow}CnH2n+1Cl + HCl (1)

MCnH2n+1Cl = 39,25 . 2 = 78,5 gam/mol nên tớ đem : 14n + 36,5 = 78,5 => n = 3

Mà ankan Y phản xạ với Cl2 chiếm được 2 dẫn xuất monoclo nên ankan Y là propan.

Câu 4. Các ankan ko nhập cuộc loại phản xạ nào?

A. Phản ứng thế.

B. Phản ứng nằm trong.

C. Phản ứng tách.

D. Phản ứng cháy.

Câu 5. Khi tổ chức phản xạ thế thân ái ankan X với khá brom đem phát sáng người tớ chiếm được láo thích hợp Y chỉ chứa chấp nhì hóa học thành phầm. Tỉ khối khá của Y đối với không gian vị 4. Tên của X là:

A. 2,2-đimetylpropan.

B. 2-metylbutan.

C. pentan.

D. etan.

Xem đáp án

Đáp án A

Đặt công thức phân tử của ankan là CnH2n+2

+) Từ phương trình hóa học=> láo thích hợp Y bao gồm nhì hóa học là : CnH2n+2-xBrx và HBr

+) Từ tỉ khối khá của Y => lập PT ẩn x và n, tiếp sau đó biện luận mò mẫm x và n

+) Phản ứng chỉ dẫn đến 2 thành phầm nên suy rời khỏi chỉ tồn tại một thành phầm thế độc nhất => công thức cấu trúc của X

Câu 6. Phát biểu nào là sau đó là đúng?

A. Các ankan là những hóa học tan đảm bảo chất lượng nhập nước

B. Các ankan đều sở hữu lượng riêng biệt to hơn 1g/ml.

C. Ankan đem đồng phân mạch cacbon.

D. Có 4 ankan đồng phân cấu trúc của nhau đem nằm trong công thức phân tử C4H10 .

Xem đáp án

Đáp án C

A sai vì thế ankan đa số ko tan nhập nước.

B sai vì thế ankan nhẹ nhõm rộng lớn nước nên lượng riêng biệt nhỏ rộng lớn 1g/ml.

D sai vì thế C4H10 chỉ mất 2 ankan đồng phân là CH3-CH2-CH2-CH3 và (CH3)3CH.

Xem thêm: cuo ra cu(no3)2

-------------------------

Trên phía trên VnDoc tiếp tục reviews cho tới chúng ta Phản ứng đặc thù của ankan là. Để hoàn toàn có thể nâng lên thành quả nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc van nài reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Giải bài bác tập luyện Toán 11, Chuyên đề Hóa học tập 11, Giải bài bác tập luyện Hoá học tập 11. Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 tuy nhiên VnDoc tổ hợp và đăng lên.

Để tiện trao thay đổi, share kinh nghiệm tay nghề giảng dạy dỗ và tiếp thu kiến thức môn học tập trung học phổ thông, VnDoc chào chúng ta truy vấn group riêng biệt dành riêng cho lớp 11 sau: Nhóm Tài liệu tiếp thu kiến thức lớp 11 nhằm hoàn toàn có thể update được những tư liệu tiên tiến nhất.