phái chủ chiến đã mở cuộc phản công quân pháp tại những địa điểm nào

Câu hỏi:

09/06/2020 16,133

A. Lực lượng quân Pháp chốt lưu giữ bên trên Kinh trở thành Huế vô cùng mỏng mảnh.

Bạn đang xem: phái chủ chiến đã mở cuộc phản công quân pháp tại những địa điểm nào

B. Phái ngôi nhà chiến có được sự hậu thuẫn của cơ quan ban ngành Mãn Thanh.

C. Ý chí của quần chúng yêu thương nước và quan liêu lại ngôi nhà chiến bên trên những khu vực.

Đáp án chủ yếu xác

D. Thực dân Pháp giảm sút, thế và lực của phái ngôi nhà chiến càng ngày càng vững mạnh.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đêm mồng 4 rạng sáng sủa 5-7-1885, ở Huế vẫn ra mắt sự khiếu nại lịch sử vẻ vang gì quan liêu trọng?

A. Vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương.

B. Cuộc phản công ở kinh trở thành Huế của phe ngôi nhà chiến.

C. Thực dân Pháp tiến công kinh trở thành Huế.

D. Ưng Lịch đăng quang vua, lấy hiệu là Hàm Nghi.

Câu 2:

Ngày 13/7/1885 ra mắt sự khiếu nại này bên dưới đây?

A. Tôn Thất Tuyết lấy danh vua Hàm Nghi, xuống chiếu Cần vương vãi.

B. Vua Hàm Nghị bị thực dân Pháp bắt và mang đi giày vò ở An-giê-ri.

C. Phái ngôi nhà chiến tiến công Pháp ở tòa Khâm sứ và Đồn Mang Cá.

D. Triều đình ngôi nhà Nguyễn kí với thực dân Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

Câu 3:

Ai là kẻ hàng đầu phe ngôi nhà chiến vô triều đình Huế?

A. Phan Thanh Giản.

Xem thêm: bếp lửa thơ

B. Vua Hàm Nghi.

C. Tôn Thất Thuyết.

D. Nguyễn Văn Tường.

Câu 4:

Phong trào Cần vương vãi xong xuôi sau sự thất bại của cuộc khởi nghĩa nào?

A. Bãi Sậy.

B. Ba Đình.

C. Hương Khê.

D. Hùng Lĩnh.

Câu 5:

Nhân vật lịch sử vẻ vang này được nhắc đến vô câu cuộc dân gian dối sau:

“Vua này cương trực anh hào 
Đứng rời khỏi chỉ đạo trào lưu Cần vương?”

A. Vua Hàm Nghi.

B. Vua Khải Định.

C. Vua Đồng Khánh.

D. Vua Duy Tân.

Câu 6:

Căn cứ chủ yếu của cuộc khởi nghĩa Hương Khê là

A. Ngàn Trươi (Hà Tĩnh).

B. Ba Đình (Thanh Hóa).

C. Phồn Xương (Bắc Giang).   

Xem thêm: tìm trong văn bản tuổi thơ tôi các từ ngữ được đặt trong dấu ngoặc kép

D. Bãi Sậy (Hưng Yên).