ôn tập phép cộng phép trừ trong phạm vi 100


Bài 3:Trong những quy tắc tính sau đây, những quy tắc tính nào là sở hữu thành quả nhỏ thêm hơn 45, những quy tắc tính nào là sở hữu thành quả to hơn 63?..

Lựa lựa chọn câu nhằm coi điều giải nhanh chóng hơn

LT1

Bạn đang xem: ôn tập phép cộng phép trừ trong phạm vi 100

Bài 1 (trang 113 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Tính nhẩm.

Phương pháp giải:

Có thể viết: 30 + 40 = 3 chục + 4 chục = 7 chục.

Do đó: 30 + 40 = 70.

Ta triển khai tương tự động với những quy tắc tính còn sót lại nhằm dò thám thành quả của những quy tắc tính.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Bài 2 (trang 113 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Đặt tính rồi tính.

a) 57 + 28                           24 + 67                           46 + 39

b) 83 – 19                           42 – 38                            90 – 76

Phương pháp giải:

- Đặt tính theo dõi cột dọc: Viết những chữ số thẳng hàng bịa trực tiếp cột cùng nhau.

- Tính : Từ nên qua loa trái ngược, thứu tự nằm trong hoặc trừ nhì số đơn vị chức năng, nhì số chục.

Lưu ý: Cần xem xét những tình huống nằm trong hoặc trừ sở hữu lưu giữ.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{a)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{57}\\{28}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,85}\end{array}\)                            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{24}\\{67}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,91}\end{array}\)                            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{46}\\{39}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,85}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{b)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{83}\\{19}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,64}\end{array}\)                           \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{42}\\{38}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,04}\end{array}\)                            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{90}\\{76}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,14}\end{array}\)

Bài 3

Bài 3 (trang 113 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Trong những quy tắc tính sau đây, những quy tắc tính nào là sở hữu thành quả nhỏ thêm hơn 45, những quy tắc tính nào là sở hữu thành quả to hơn 63?

Phương pháp giải:

Tính thành quả từng quy tắc tính ghi bên trên từng chú gấu rồi đối chiếu với số vẫn cho tới, kể từ bại vấn đáp những thắc mắc của Việc.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

60 + 8 = 68 ;          68 > 63.

28 + 30 = 58 ;        45 < 58 < 63.

94 – 50 = 44 ;        44 < 45.

75 – 5 = 70 ;          70 > 63.

20 + 19 = 39 ;        39 < 45

87 – 37 = 50 ;        45 < 50 < 63.

Vậy: Các quy tắc tính sở hữu thành quả nhỏ thêm hơn 45 là 94 – 50 và trăng tròn + 19.

       Các quy tắc tính sở hữu thành quả to hơn 63 là 60 + 8 và 75 – 5.

Bài 4

Bài 4 (trang 114 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Quãng lối TP Hà Nội – Tỉnh Nam Định lâu năm 90 km. Quãng lối TP Hà Nội – Hoà Bình lâu năm 76 km. Hỏi quãng lối TP Hà Nội – Tỉnh Nam Định dài ra hơn nữa quãng lối TP Hà Nội – Hoà Bình từng nào ki-lô-mét?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài bác nhằm xác lập đề bài bác cho thấy thêm gì (độ lâu năm quãng lối TP Hà Nội – Tỉnh Nam Định, chừng lâu năm quãng lối TP Hà Nội – Hòa Bình) và căn vặn gì (số ki-lô-mét quãng lối TP Hà Nội – Tỉnh Nam Định dài ra hơn nữa quãng lối TP Hà Nội – Hoà Bình), kể từ bại hoàn thành xong tóm lược Việc.

- Để dò thám số ki-lô-mét quãng lối TP Hà Nội – Tỉnh Nam Định dài ra hơn nữa quãng lối TP Hà Nội – Hoà Bình tớ lấy chừng lâu năm quãng lối TP Hà Nội – Tỉnh Nam Định trừ lên đường chừng lâu năm quãng lối TP Hà Nội – Hòa Bình.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Quãng lối TP Hà Nội – Nam Định: 90 km

Quãng lối TP Hà Nội – Hoà Bình: 76 km

Quãng lối TP Hà Nội – Tỉnh Nam Định dài ra hơn nữa quãng lối TP Hà Nội – Hoà Bình: ... km?

Bài giải

Quãng lối TP Hà Nội – Tỉnh Nam Định dài ra hơn nữa quãng lối TP Hà Nội – Hoà Bình số ki-lô-mét là:

90 – 76 = 14 (km)

Đáp số: 14 km.

Bài 5

Bài 5 (trang 114 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Điền số tương thích nhập dù sở hữu vết “?”.

Phương pháp giải:

Thực hiện tại thứu tự từng quy tắc tính kể từ trái ngược quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:       46 + 9 = 55

                55 – 28 = 27

Vậy tớ sở hữu thành quả như sau:

LT2

Bài 1 (trang 114 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Câu nào là trúng, câu nào là sai?

Phương pháp giải:

Kiểm tra cơ hội bịa tính và tính của từng quy tắc tính coi sở hữu đúng không nào, kể từ bại xác lập được xem trúng, sai của những quy tắc tính vẫn cho tới.

Lời giải chi tiết:

Đặt tính rồi tính tớ có:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{a)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{56}\\{\,\,\,7}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,63}\end{array}\)                           \(\begin{array}{*{20}{c}}{b)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{75}\\{\,\,\,6}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,69}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{c)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{47}\\{35}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,82}\end{array}\)                           \(\begin{array}{*{20}{c}}{d)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{63}\\{28}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,35}\end{array}\)

Vậy tớ sở hữu thành quả như sau:

Bài 2

Bài 2 (trang 114 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Đặt tính rồi tính.

a) 28 + 55           45 + 49               37 + 53

b) 61 – 18           53 – 26               92 – 84

Phương pháp giải:

- Đặt tính theo dõi cột dọc: Viết những chữ số thẳng hàng bịa trực tiếp cột cùng nhau.

- Tính : Từ nên qua loa trái ngược, thứu tự nằm trong hoặc trừ nhì số đơn vị chức năng, nhì số chục.

Lưu ý: Cần xem xét những tình huống nằm trong hoặc trừ sở hữu lưu giữ.

Lời giải chi tiết:

\(\begin{array}{*{20}{c}}{a)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{28}\\{55}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,83}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{45}\\{49}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,94}\end{array}\)                            \(\begin{array}{*{20}{c}}{ + \begin{array}{*{20}{c}}{37}\\{53}\end{array}}\\\hline{\,\,\,\,90}\end{array}\)

\(\begin{array}{*{20}{c}}{b)\,\,}\\{}\\{}\end{array}\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{61}\\{18}\end{array}}\\\hline{\,\,\,43}\end{array}\)                    \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{53}\\{26}\end{array}}\\\hline{\,\,\,27}\end{array}\)                           \(\begin{array}{*{20}{c}}{ - \begin{array}{*{20}{c}}{92}\\{84}\end{array}}\\\hline{\,\,\,08}\end{array}\)

Bài 3

Bài 3 (trang 114 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Trong những quy tắc tính sau đây, quy tắc tính nào là sở hữu thành quả nhỏ xíu nhất, quy tắc tính nào là sở hữu thành quả rộng lớn nhất?

Phương pháp giải:

Tính thành quả những quy tắc tính vẫn cho tới ở những đám mây rồi đối chiếu những thành quả bại nhằm dò thám số nhỏ xíu nhất, số lớn số 1.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

37 + 40 = 77                      88 – 18 = 70

70 + 5 = 75                        100 – trăng tròn = 80

Mà: 70 < 75 < 77 < 80.

Vậy quy tắc tính sở hữu thành quả nhỏ xíu nhất là \(88 – 18\); quy tắc tính sở hữu thành quả lớn số 1 là \(100 – 20\).

Bài 4

Bài 4 (trang 114 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Trong ngày sinh nhật ông:

Xem thêm: vi khuẩn gram âm gây bệnh gì

- Nam hỏi: “Ông ơi, trong năm này ông từng nào tuổi hạc ạ?”

- Ông nói: “Cháu tính nhé! Năm ni, bà 58 tuổi hạc, ông rộng lớn bà 5 tuổi hạc.”

Em hãy nằm trong Nam tính tuổi hạc của ông.

Phương pháp giải:

Để dò thám tuổi hạc của ông tớ lấy tuổi hạc của của bà cùng theo với 5 tuổi hạc.

Lời giải chi tiết:

Số tuổi hạc của ông là:

58 + 5 = 63 (tuổi)

Đáp số: 63 tuổi hạc.

Bài 5

Bài 5 (trang 115 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện tại tính thứu tự kể từ trái ngược quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

a) 54 + 29 – 8 = 83 – 8 = 75.

b) 62 – 38 + 7 = 24 + 7 = 31.

LT3

Bài 1 (trang 115 SGK Toán 2 tập dượt 2)

a) Tổng của 64 và 26 là:

A. 90                    B. 80                    C. 38

b) Hiệu của 71 và 18 là:

A. 63                    B. 53                     C. 89

c) Kết trái ngược tính 34 + 9 – 27 là:

A. 43                   B. 26                      C. 16

d) Kết trái ngược tính 53 – 5 + 45 là:

A. 48                  B. 83                       C. 93

Phương pháp giải:

a) Để dò thám tổng của nhì số tớ triển khai quy tắc cộng: 64 + 26.

b) Để dò thám hiệu của nhì số tớ triển khai quy tắc trừ: 71 – 18.

c, d) Thực hiện tại tính thứu tự kể từ trái ngược quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

a) Ta có: 64 + 26 = 90.

  Vậy tổng của 64 và 26 là 90.

  Chọn A.

b) Ta có: 71 – 18 = 53.

  Vậy hiệu của 71 và 18 là 53.

  Chọn B.

c) Ta có: 34 + 9 – 27 = 43 – 27 = 16.

  Vậy thành quả tính 34 + 9 – 27 là 16.

  Chọn C.

d) Ta có: 53 – 5 + 45 = 48 + 45 = 93.

  Vậy thành quả tính 53 – 5 + 45 là 93.

  Chọn C.

Bài 2

Bài 2 (trang 116 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Tìm chữ số tương thích.

Phương pháp giải:

Dựa nhập cơ hội triển khai quy tắc nằm trong, quy tắc trừ số sở hữu nhì chữ số theo dõi cột dọc, tính nhẩm theo dõi từng mặt hàng nhằm dò thám chữ số tương thích điền nhập dù sở hữu vết “?”.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Bài 3 (trang 116 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Điền vết (>, <, =) tương thích nhập dù sở hữu vết “?”.

Phương pháp giải:

Thực hiện tại những quy tắc tính rồi đối chiếu thành quả ở nhì vế, tiếp sau đó điền vết tương thích nhập dù sở hữu vết “?”.

Lời giải chi tiết:

Bài 4

Bài 4 (trang 116 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Con trườn sữa của chưng An thường ngày cho tới trăng tròn \(l\) sữa. Con trườn sữa của chưng Bình thường ngày cho tới thấp hơn con cái trườn sữa của chưng An 5 \(l\) sữa. Hỏi thường ngày con cái trườn sữa của chưng Bình cho tới từng nào lít sữa?

Phương pháp giải:

- Đọc kĩ đề bài bác nhằm xác lập đề bài bác cho thấy thêm gì (số lít sữa thường ngày con cái trườn sữa mái ấm chưng An cho tới, số lít sữa con cái trườn sữa của chưng Bình thường ngày cho tới thấp hơn con cái trườn sữa của chưng An) và căn vặn gì (số lít sữa thường ngày con cái trườn sữa của chưng Bình cho), kể từ bại hoàn thành xong tóm lược Việc.

- Để dò thám số lít sữa thường ngày con cái trườn sữa của chưng Bình cho tới tớ lấy số lít sữa thường ngày con cái trườn sữa mái ấm chưng An cho tới trừ lên đường số lít sữa con cái trườn sữa của chưng Bình thường ngày cho tới thấp hơn con cái trườn sữa của chưng An.

Lời giải chi tiết:

Tóm tắt

Con trườn mái ấm chưng An: trăng tròn \(l\) sữa

Con trườn sữa của chưng Bình cho tới thấp hơn con cái trườn sữa của chưng An : 5 \(l\)

Con trườn mái ấm chưng Bình cho: ... \(l\) sữa ?

Bài giải

Mỗi ngày con cái trườn sữa của chưng Bình cho tới số lít sữa là:

20 – 5 = 15 (\(l\))

Đáp số: 15 \(l\) sữa.

Bài 5

Bài 5 (trang 116 SGK Toán 2 tập dượt 2)

Điền số tương thích nhập dù sở hữu vết “?”.

Phương pháp giải:

Thực hiện tại thứu tự từng quy tắc tính kể từ trái ngược quý phái nên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

           74 – 69 = 5

           5 + 48 = 53

           53 – 30 = 23.

Vậy tớ sở hữu thành quả như sau:

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Xem thêm: khoảng cách giữa 2 nút sóng liên tiếp

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 2 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 2 bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ 3 cuốn sách (Kết nối trí thức với cuộc sống; Chân trời sáng sủa tạo; Cánh diều). Cam kết hùn con cái lớp 2 học tập đảm bảo chất lượng.