ở tế bào phôi chỉ 15 20 phút

Câu hỏi:

15/10/2022 2,690

Bạn đang xem: ở tế bào phôi chỉ 15 20 phút

Trả lời:

verified

Giải tự Vietjack

Ở tế bào phôi, chỉ tầm 15 – trăng tròn phút là hoàn thành xong một chu kì tế bào, tuy nhiên tế bào thần kinh trung ương ở người cứng cáp thì hầu hết ko phân bào là vì Khi tế bào thần kinh trung ương biệt hóa trở thành tế bào thần kinh trung ương cứng cáp có khả năng sẽ bị mất mặt trung tử nên những tế bào này tiếp tục tồn bên trên ở trộn Go của chu kì tế bào và mất mặt kĩ năng tạo hình tế bào con cái.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong chu kì tế bào, trộn nào là có khá nhiều thay cho thay đổi về bộ phận vô tế bào và trộn nào là có khá nhiều thay cho thay đổi về hình hài nhiễm sắc thể? Hai trộn này còn có quan hệ cùng nhau như vậy nào?

Câu 2:

Nếu sự phân loại tế bào một cơ hội ko thông thường tiếp tục kéo đến kết quả gì? Giải quí.

Xem thêm: hiện tượng cộng hưởng thể hiện rõ rệt nhất khi

Câu 3:

Hãy để ý Hình 18.3 và cho thấy thêm điểm khác lạ của việc phân loại tế bào thông thường và tế bào ung thư.

Hãy để ý Hình 18.3 và cho thấy thêm điểm khác lạ của việc phân loại tế bào thông thường và tế bào ung thư.    (ảnh 1)

Câu 4:

Thông qua quýt những biểu loại của Hình 18.5, hãy cho thấy thêm nhân tố nào là với nguy cơ tiềm ẩn cao thực hiện ung thư và cơ hội chống tách ung thư.

Thông qua quýt những biểu loại của Hình 18.5, hãy cho thấy thêm nhân tố nào là với nguy cơ tiềm ẩn cao thực hiện ung thư và cơ hội chống tách ung thư.     (ảnh 1)

Câu 5:

Hãy để ý Hình 18.2 và cho tới biết: Nêu chân thành và ý nghĩa của việc trấn áp chu kì tế bào.

Hãy để ý Hình 18.2 và cho tới biết: Nêu chân thành và ý nghĩa của việc trấn áp chu kì tế bào.   (ảnh 1)

Câu 6:

Hãy để ý Hình 18.1 và cho tới biết: Chu kì tế bào bao gồm những tiến trình nào? Kể thương hiệu những tiến trình của chu kì tế bào.

Xem thêm: điêu khắc đông nam á

Hãy để ý Hình 18.1 và cho tới biết: Chu kì tế bào bao gồm những tiến trình nào? Kể thương hiệu những tiến trình của chu kì tế bào.   (ảnh 1)