nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa

YOMEDIA

Bạn đang xem: nước cứng tạm thời tác dụng với chất nào sau đây thu được kết tủa

 • Câu hỏi:

  Nước cứng trong thời điểm tạm thời thuộc tính với hóa học nào là tại đây nhận được kết tủa?

  • A. NaNO3.                            
  • B. NaOH.                 
  • C. NaCl.                                
  • D. HCl.

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ca(HCO3)2   +   2NaOH   →  CaCO3   +  Na2CO3  +  2H2O

  Dùng bazơ mạnh vừa vặn đầy đủ là một trong những trong mỗi cơ hội rất có thể tôn tạo nước cứng tạm thời thời

Mã câu hỏi: 432059

Xem thêm: khái niệm văn minh đại việt

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

CÂU HỎI KHÁC

 • Kali (K) phản xạ với clo (Cl2) sinh đi ra thành phầm nào là sau đây?
 • Dung dịch hóa học nào là tại đây hòa tan đuợc kết tủa Al(OH)3?
 • Ở ĐK thông thường, hóa học nào là tại đây ở thể khí?
 • Cho thanh sắt kẽm kim loại Cu vô hỗn hợp hóa học nào là tại đây tiếp tục xẩy ra hiện tượng lạ bào mòn năng lượng điện hóa học?
 • Nước cứng trong thời điểm tạm thời thuộc tính với hóa học nào là tại đây nhận được kết tủa?
 • Trong ĐK không tồn tại oxi, Fe phản xạ với lượng dư hỗn hợp nào là tại đây sinh đi ra muối hạt sắt(II)?
 • Trong phản xạ của sắt kẽm kim loại Ca với khí Cl2, một vẹn toàn tử Ca nhường nhịn từng nào electron?
 • Công thức của etyl fomat là
 • Điện phân hỗn hợp CuSO4, ở catot nhận được hóa học nào là sau đây?
 • Trùng phù hợp etilen tạo nên trở nên polime nào là sau đây?
 • Chất nào là sau đấy là muối hạt trung tính?
 • Công thức của quặng boxit là
 • Tác nhân đa số thực hiện mưa axit
 • Chất nào là trong những hóa học sau đấy là hóa học béo?
 • Kim loại nào là dẫn năng lượng điện tốt nhất có thể trong những sắt kẽm kim loại sau?
 • Công thức phân tử của glixerol
 • Chất nào là tại đây bậc hai?
 • Công thức chất hóa học của kaliđicromat là
 • Chất nào là tại đây thuộc tính với H2O (dư) tạo nên trở nên hỗn hợp kiềm?
 • Chất nào là tại đây thuộc tính với hỗn hợp Brom tạo nên kết tủa trắng?
 • Đốt cháy không còn một lượng sắt kẽm kim loại Mg vô khí O2 dư nhận được thành phầm là 4,0 gam magie oxit
 • Phát biểu nào là sau đấy là đúng? A. Trùng phù hợp stiren nhận được poli(phenol-fomanđehit).
 • Phản ứng chất hóa học nào là sau đây sai? A. Cu + 2FeCl3(dung dịch) → CuCl2 + 2FeCl2.
 • Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% nhận được m gam C2H5OH
 • Cho 2,0 gam láo lếu phù hợp X bao gồm metylamin, đimetylamin phản xạ vừa vặn đầy đủ với 0,05 mol HCl
 • Tinh thể hóa học rắn X ko màu sắc, vị ngọt, dễ dàng tan vô nước
 • Cho 6 gam một oxit sắt kẽm kim loại hóa trị II thuộc tính vừa vặn đầy đủ với HCl mang đến 14,25 gam muối hạt clorua
 • Khi thủy phân phenyl axetat vô hỗn hợp NaOH dư, đun giá nhận được thành phầm hữu cơ
 • Cho sắt kẽm kim loại Fe theo thứ tự phản xạ với hỗn hợp những hóa học riêng lẻ sau: H2SO4 loãng, CuCl2, Fe(NO3)2, AgNO3, NaCl. Số tình huống sở hữu phản xạ chất hóa học xẩy ra là
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam este X nhận được 4,48 lít CO2 (đktc) và 3,6 gam H2O.
 • Cho những tuyên bố sau: (a). Tại ĐK thông thường, hóa học bự (C17H33COO)3C3H5 ở tình trạng lỏng.
 • Thực hiện tại những thử nghiệm sau: (a) Cho hỗn hợp Ba(HCO3)2 vô hỗn hợp KHSO4.
 • Một khuôn mẫu nước thải của phòng máy phát triển sở hữu pH = 4. Để thải ra phía bên ngoài môi trường
 • Cho 35,36 gam một triglixerit X thuộc tính với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, nhận được glixerol và 36,48 gam muối
 • Một đơn vị chức năng rượu cồn vô hỗn hợp tợp theo đòi phương pháp tính của tổ chức triển khai Y Tế Thế Giới vì thế 10 gam ancol etylic vẹn toàn hóa học.
 • Hỗn phù hợp E bao gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2. Nung 23,84 gam E vô môi trường xung quanh trơ
 • Cho những phù hợp hóa học cơ học no, mạch hở sau: X và Y (có nằm trong số mol) là nhị axit cacboxylic đơn chức, tiếp nối nhau vô mặt hàng đồng đẳng, Z
 • Điện phân hỗn hợp X chứa chấp a mol CuSO4 và 0,2 mol KCl
 • Cho sơ thiết bị phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al.
 • Cho nhị hóa học cơ học no, mạch hở E, F (đều sở hữu công thức phân tử C4H6O4) nhập cuộc phản xạ theo như đúng tỉ trọng mol như sơ thiết bị bên dưới đây:

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA

Xem thêm: mở bài đoàn thuyền đánh cá